Sanallaştırmanın benimsenmesi ile ilgili IDC çalışması