Windows Server 2022 Active Directory Domain Services Kurulumu

Merhaba

Microsoft’un yeni sunucu işletim sistemini Windows Server 2022 olarak duyurdu ve Windows Server Insider Preview programi üzerinden kullanıma sundu.

Windows Server 2022 kurulum dosyasını ISO ve VHDX paketi olarak aşağıda bulunan Windows Insider Preview Downloads linki kullanabilirsiniz.

Windows Insider Preview Downloads

Bu yazımız da Windows Server 2022 üzerinde Active Directory Domain Services rolünün kurulumunu ve yapılandırmasını anlatıyor olacağız.

Active Directory ve Schema Versiyonları aşağıdaki gibidir.

Active Directory Version Schema Version
Windows Server 2000 13
Windows Server 2003 30
Windows Server 2003 R2 31
Windows Server 2008 44
Windows Server 2008 R2 47
Windows Server 2012 56
Windows Server 2012 R2 69
Windows Server 2016 87
Windows Server 2019 88
Windows Server 2022 88

Windows Server 2003, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 sunucu işletim sistemlerinde Active Directory Domain Services kurulumu sırasında kullanmış olduğumuz o sihirli dcpromo komutu Windows Server 2012 ile sonrasında hayatımızdan çıkmıştı.

Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 ve Windows Server 2022 üzerinde bu komutu çalıştırdığımız da aşağıdaki hatayı alıyor olacaksınız.

Windows Server 2012 ile birlikte artik o sihirli komutumuz olan dcpromo komutu yerine Server Manager üzerinden Active Directory Domain Services Roles ( Rol ) kurulumu ve yapılandırmasını yapıyor olacağız alternatif olarak Powershell ile ADDSDeployment komutlarını kullanabiliriz. Windows Server 2022 üzerinde PowerShell ile Active Directory Domain Services kurulumu ile ilgili yazımızı bir sonraki yazılarımızda anlatiyor olacağız. Biz bu yazımız da Windows Server 2022 üzerinde Server Manager konsolu üzerinden kurulumu ve yapılandırmayı yapıyor olacağız.

Active Directory Domain Services rolünün kurulumu ve yapılandırmasına geçmeden öncelikli olarak aşağıdaki düzenlemeleri yapıyoruz.

  • Sunucumuzun Computer Name yani isminin düzenlenmesi.
  • Sunucumuz üzerinde IP Address ( IP Adresi ) yapılandırması

Sunucumuzun Computer Name yani ismini düzenliyoruz.

Sunucumuz üzerinde Computer Name yani isim düzenlemesini yaptıktan sonra Internet Protocol Version 4 ( TCP/IPv4 ) yapılandırmasını yapıyoruz. Preferred DNS server bölümüne sunucumuzun IP Adress ( IP Adresi ) yazıyoruz. Active Directory Domain Services ile birlikte sunucumuz ortamda Domain Name Server ( DNS ) Server olarak görev yapacağı için bu şekilde yapılandırıyoruz.

NOT : Ortamınız da sunucu olarak görev yapan her sunucumuzun IP Address ( IP Adresi ) her zaman Static ( Statik ) olması gerekmektedir. Zaten Active Directory Domain Services yapılandırması sırasında da eğer IP Address ( IP Adresi ) Static ( Statik ) olarak yapılandırmazsanız uyarı alırsınız.

Sunucumuzun Computer Name yani isminin ve IP Address ( IP Adresi ) yapılandırması tamamladıktan sonra Acrive Directory Domain Services kurulumunu ve yapılandırmasına geçebilirsiniz.

Sunucumuz üzerinde gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Server Manager konsolunu açıyoruz. Dashboard ekranın da Add roles and Features tıklıyoruz. Dilerseniz sağ üst köşedeki Manage menüsünden Add Roles and Features ile rol ekleme sihirbazını açabiliriz.

Before you begin ekranı geliyor karşımıza Active Directory Domain Services Roles ( Rol ) kurulumu ve yapılandırması için Next diyerek devam ediyoruz.

Select Installation Type ekranın da

Role-based or feature-based insallation : Roles ( Roller ) ve Features ( Özellikler ) kurulumu yaparak yapılandırdığımız seçenektir. Windows Server 2022 üzerinde bulunan ve ihtiyacımız olan Roles ( Rol ) ve Features ( Özellikler ) bu seçenek ile kurulumu yaparak yapılandırabilirsiniz.

Remote Desktop Services installation : Eski adıyla Terminal Service ( TS ) olarak bilinen ve Windows Server 2008 ile birlikte Remote Desktop Session Host ( RDHS ) olarak adlandırdığımız Remote Desktop Session Host ( RDHS ) rolünün kurulumunu yaparak. Remote Desktop Session Host ( RDHS ) rolünün yapılandırmasını Standart ve Hızlı seçenekleri ile yapabilirsiniz.

Select Installation Type ekranında biz Active Directory Domain Services rolünün kurulumu yaparak yapılandıracağımız için Role-based or features-based Installation seçeneği ile Next diyerek devam ediyoruz.

Select destination server ekranın da da kurulumu hangi sunucu üzerinde yapılacak ise o sunucuyu seçmemiz gerekiyor. Biz W22DC isimli sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services rolünü kurulumunu yaparak yapılandıracağımız için bu sunucumuzu seçiyoruz ve Next diyerek yapılandırmaya devam ediyoruz.

Select server roles ekranın da sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services rolünün kurulumunu yaparak yapılandıracağımız için Active Directory Domain Services rolünü işaretliyoruz.

Active Directory Domain Services rolünü seçtiğimiz de Add Roles and Features Wizard ekranı geliyor karşımıza Active Directory Domain Services rolü ile birlikte diğer Features ( Özellik )larımız olan Group Policy Management ve Remote Administration Tools altında bulunan Active Directory Module for Windows Powershell, Active Directory Administrative Center , AD DS Snap-Ins and Command Line Tools Features ( Özellik )ların kurulmasını gerektiğini belirtiyor.

Active Directory Domain Services rolünü kurulumu ve yapılandırmasına devam etmek için Add Required Features diyerek Group Policy Management ve Remote Administration Tools altında bulunan Active Directory Module for Windows Powershell, Active Directory Administrative Center , AD DS Snap-Ins and Command Line Tools Features ( Özellik )larının da kurulması sağlıyoruz.

Select server roles ekranın da sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services rolünün kurulumu ve yapılandırmaya hazır Next diyerek devam ediyoruz.

Select features ekranın da sunucumuz üzerine kurabileceğimiz Features ( Özellik ) görüyoruz. Select Roles ekranın da Active Directory Domain Services rolünü seçtiğimizde Active Directory Domain Services rolü için gerekli olan Group Policy Management ve Remote Administration Tools altında bulunan Active Directory Module for Windows Powershell, Active Directory Administrative Center , AD DS Snap-Ins and Command Line Tools Features ( Özellik ) kurulması için gerekli işlemli gerçekleştirmiştik. Bu nedenle Select features ekranın da herhangi bir Features ( Özellik ) seçmeyeceğiz.

Select features ekranın da herhangi bir şey Features ( Özellik ) seçmeden Next diyerek devam ediyoruz.

Active Directory Domain Services ekranı Windows Server 2016 ile birlikte karşımıza çıkan yeniliklerden bir tanesidir. Buradaki Configure Office 365 with Azure Active Directory Connect seçeneği ile yapılandıracağımız Active Directory Domain Services rolünü Microsoft Office 365 ve Microsoft Azure Cloud Platformu ile çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu ekrandaki kurulum ve yapılandırmaları başka bir yazımızda sizlerle paylaşıyor olacağız. O nedenle bu ekranda herhangi bir işlem yapmadan Next diyerek devam ediyoruz.

Confirm installation selections ekranın da Active Directory Domain Services rolünün kurulumu tamamlandıktan sonra sunucunun otomatik olarak restart etmek istersek Restart the destination server automatically if required seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Biz Active Directory Domain Services rolünün kurulumu tamamlandıktan sonra sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services yapılandırmasını yapacağımız için Restart the destination server automatically if required seçeneğini işaretlemiyoruz ve Active Directory Domain Services rolünün kurulumunu Install diyerek başlatıyoruz.

Installation progress ekranın da Active Directory Domain Services rolü ile birlikte diğer özelliklerimiz olan Group Policy Management ve Remote Administration Tools altında bulunan Active Directory Module for Windows Powershell, Active Directory Administrative Center , AD DS Snap-Ins and Command Line Tools özelliklerinin kurulduğunu görüyoruz.

Windows Server 2012 öncesinde aslında dcpromo komutunu çalıştırdığımızda sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services rolünün kurulumu yapılarak karşımıza bu ekran gelmekteydi. Ancak Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 ve Windows Server 2022 ile birlikte bütün işlemleri Server Manager üzerinden yapıyoruz.

Active Directory Domain Services rolü ile birlikte diğer özelliklerimiz olan Group Policy Management ve Remote Administration Tools altında bulunan Active Directory Module for Windows Powershell, Active Directory Administrative Center , AD DS Snap-Ins and Command Line Tools özelliklerinin kurulumlarının tamamlandığı görüyoruz.

Server Manager üzerinde de  Active Directory Domain Services rolünün kurulumunun yapıldığını ve yapılandırılması gerektiğini görüyoruz.

 

Active Directory Domain Services rolü üzerinde Primary Domain Controller yapılandırılması için Promote this server to a domain controller tıklıyoruz ve Active Directory Domain Services rolünü yapılandırmaya başlıyoruz.

Active Directory Domain Services Configuration Wizard ekranın da ilk olarak Deployment Configuration bölümü geliyor karşımıza.

Deployment Configuration ekranın da 3 seçenek bulunuyor.

Add a domain to an existing domain : Bu seçenek ile mevcut Forest yapımız içinde yeni bir Domain Controller sunucusu yapılandırmak için bu seçeneği seçmemiz gerekiyor. Yani ortamımız da bir Additional Domain Controller ya da Read Only Domain Controller ( RODC ) yapılandırması yapacağımız zaman bu seçeneği seçiyoruz.

Add a new domain to an existing forest : Bu seçenek ile mevcut Forest yapımız içinde yeni bir Domain yapılandırmak için bu seçeneği seçmemiz gerekiyor. Yani mevcut Forest yapımız içinde baki.local isimli bir Domain yapımız var ve biz bu Forest yapımız içine cubuk.local isimli bir Domain yapısı daha yapılandıracağımız zaman bu seçeneği seçiyoruz.

Add a new forest : Ortamımıza yeni bir Forest ve Domain yapılandırmasını yapacağımız zaman bu seçeneği seçiyoruz.

Deployment Configuration ekranın da ortamımıza yeni bir Forest içinde yeni bir Domain yapısı yapılandıracağımız için Add a new forest seçeneğini seçiyoruz.

Deployment Configuration ekranın da ortamımıza yeni bir Forest içinde yeni bir Domain yapısı yapılandıracağımız için Add a new forest seçeneğini işaretliyoruz. Specify the domain information for this operastion altında bulunan Root domain name bölümüne yapılandıracağımız Domain Name yazıyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Domain Controller Options ekranın da

Select functional level of the new forest and root domain seçeneği altında

Forest Functional level ve Domain Functional level seviyeleri belirleyebilirsiniz.

Domain Functional level  : Domain içindeki tüm Domain Controller’ların Domain bazında işletim sistemi seviyesini belirler.

Forest Functional level : Forest’taki Domain’lerin içindeki tüm Domain Controller’larn Forest bazında işletim sistemi seviyesini belirler.

Specify domain controller capabilities bölümün de

Forest functional level ve Domain functional level versiyonları Windows Server 2019 öncesinde hep aynı gelmekteydi. Yani Windows Server 2016 üzerinde Forest functional level ve Domain functional level versiyonları Windows Server 2016 olarak gelmekteydi. Windows Server 2019 ve Windows Server 2022 üzerinde Forest functional level ve Domain functional level versiyonlarını Windows Server 2016 olarak görüyoruz.

Domain Name System (DNS) Server : Active Directory ve DNS entegrasyonu Windows Server Sisteminin en önemli özelliklerinden biridir. Active Directory ve DNS, objelerin hem Active Directory objeleri hem de DNS domainleri ve kaynak kayıtları (Resource Records) olarak sunulabilecek şekilde benzer bir hiyerarşik isimlendirme yapısına sahiptirler. Bu entegrasyonun sonucu olarak Windows Server Ağındaki bilgisayarlar, Active Directory’ye özgü birtakım servisleri çalıştıran bilgisayarların yerini öğrenmek için DNS Sunucuları kullanmaktadırlar. Örneğin, bir client Active Directory’ye logon olmak veya herhangi bir kaynağı (yazıcı veya paylaşılmış bir klasör) dizin içerisinde aratmak için bilmesi gereken Domain Controller IP adresini DNS Sunucu üzerinde SRV kayıtlarından öğrenmektedir. Active Directory’nin sorunsuz bir şekilde çalışması için DNS sunucuların SRV kayıtlarını eksiksiz bir şekilde barındırması gerekmektedir. SRV kayıtlarının amacı, client’lara logon esnasında veya herhangi bir kaynağa ulaşıyorken Domain Controller’ların yerlerini belirtmektir ve bu kayıtlar DNS sunucularda tutulur. SRV kayıtlarının olmadığı bir ortamda, client’lar Domain’e logon olamayacaklardır. Ayrıca Windows Server, DNS bilgilerinin Active Directory veritabanı ile tümleşik olarak saklanmasına olanak vermektedir. Bu sayede DNS bilgilerinin replikasyonu daha efektif ve güvenli bir hale gelmektedir.
Windows Server, Active Directory organizasyonunu kurmadan, önce oluşturulacak olan Domain’in DNS altyapısını önceden oluşturmayı gerektirmektedir. Eğer oluşturulacak olan Domain’in DNS altyapısı kurulum öncesinden hazırlanmamışsa, kurulum esnasında da DNS altyapısı kurulabilir.

Global Catalog ( GC ) : Global Catalog, Active Directory’deki tüm objelerin özelliklerinin bir alt kümesini taşıyan bilgi deposudur. Bu barındırılan özellikler, varsayılan olarak, sorgulamalar esnasında en sık kullanılan özelliklerdir (örneğin kullanıcı ön ismi, son ismi ve logon ismi).
Global Catalog kullanıcılara şu hizmetleri sunar:
• Gereken verinin nerede olduğundan bağımsız olarak Active Directory objeleri hakkında bilgiler sunar.
• Bir ağa logon oluyorken Universal Group Membership bilgisini kullanır.
Global Catalog Sunucusu Domain’deki bir Domain Controller’dır ve Domain’de oluşturulan ilk Domain Controller otomatik olarak Global Catalog seviyesine yükseltilir. Sonradan ek Global Catalog Sunucular eklenebilir.

Read Only Domain Controller (RODC) : Windows Server 2008 ile gelen en dikkat çeken özelliklerden birisi Read Only Domain Controller ( RODC ) özelliğidir. Read Only Domain Controller ( RODC ) adından da anlaşılacağı gibi Active Directory Domain Services sunuculardan farklı bir yapıya sahiptir. Tam olarak, Active Directory veritabanını barındıran fakat veritabanına yazma hakkına sahip olmayan bir Domain Controller tipidir.Yani üzerinden, Active Directory içerisindeki Organizational Unit,User, Group gibi objeler görülebilir fakat ekleme ve ya silmek gibi işlemleri yapmak mümkün değildir. Read Only Domain Controller ( RODC ) bulunduğu ortamda Domain Controller olarak hizmet verirken, üzerinde değişiklik yapılamadığı için herhangi bir güvenlik açığı da oluşturmamaktadir.Windows Server 2003 işletim sisteminde Active Directory kurulumu Administrators grubuna üye olan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilmekteydi. Bu durumun aksine Windows Server 2012 ile birlikte sunulan Read Only Domain Controller ( RODC ) rolünün kurulumu, Delegasyon yapıldıktan sonra Standart bir domain user tarafından da yapılabilmektedir. Amaç, uzak ofiste yer alan bir çalışan tarafından kurulum işleminin gerçekleştirilerek, bizim için  zaman ve iş tasarrufu sağlamaktır.Read Only Domain Controller ( RODC ) üzerine kurabileceğimiz bir başka sunucu rolü Read-Only DNS Server dır. Read Only Domain Controller ( RODC ) üzerindeki DNS de kayıtlar sadece okunabilir DNS üzerinde herhangi bir ekleme ve ya silmek gibi işlemleri yapmak mümkün değildir. Windows Server 2016 üzerinde Read Only Domain Controller ( RODC ) kurulumu paylaşıyor olacağız.

Directory Services Restore Mode (DSRM) password : Microsoft Domain ortamlarında Active Directory yedeğinin dönülmesi için kullandığımız özel yöntemdir. Directory Services Restore Mode (DSRM) kullanmak için bilgisayarınız ve ya sunucunuz açılırken F8 tuşuna basarak karşınıza gelen menüden directory services restore mode bölümünü seçmeniz gerekiyor. Bu bölümü seçerek gerçekleşen açılışta pek çok directory ile ilişkili servis durdurulduğu için rahatlıkla System State yedeğini dönebiliyoruz. Windows Server 2008 ile beraber gelen yeni özelliklerden biri artık Active Directory Domain Services servisinin olması ve bu servisi istediğiniz zaman durdurabiliyor olmanız. Ancak bu bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 sistemlerinde de system state yedeğinden dönmek için Directory Services Restore Mode (DSRM) açılış şeklini kullanmanız gerekmektedir. Servisi durdurmak sadece Active Directory veri tabanını taşımak veya bakım işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır ancak system state yedeği için hala Windows Server 2003 sistemlerinde olduğu gibi Directory Services Restore Mode (DSRM) kullanılır. Directory Services Restore Mode (DSRM) ile açılış yapılırken sizden bir şifre istenir. Bu şifre sizin domain administrator kullanıcısı şifresi değildir, her Domain Controller için ayrı olarak atanan ve o Domain Controller sunucusu Domain kurulumu yapılırken ( dcpromo ) size sorduğu şifredir. Bu şifreyi hatırlamıyorsanız eğer normal mode ile açılış yaparak komutlar yardımı ile Directory Services Restore Mode (DSRM) şifresini resetleyebilirsiniz.

Forest functional level versiyonları görüyoruz.

Forest functional level ve Domain functional level versiyonları Windows Server 2019 öncesinde hep aynı gelmekteydi. Yani Windows Server 2016 üzerinde Forest functional level ve Domain functional level versiyonları Windows Server 2016 olarak gelmekteydi. Windows Server 2019 ve Windows Server 2022 üzerinde Forest functional level ve Domain functional level versiyonlarını Windows Server 2016 olarak görüyoruz.

Domain functional level versiyonlarını görüyoruz.

Forest functional level ve Domain functional level versiyonları Windows Server 2019 öncesinde hep aynı gelmekteydi. Yani Windows Server 2016 üzerinde Forest functional level ve Domain functional level versiyonları Windows Server 2016 olarak gelmekteydi. Windows Server 2019 ve Windows Server 2022 üzerinde Forest functional level ve Domain functional level versiyonlarını Windows Server 2016 olarak görüyoruz.

Domain Controller Options ekranın da Specify domain controller capabilities bölümünde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz.

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password bölümünde Active Directory Restore Mode için kullanacağımız Complex Password yazıyoruz. Next diyerek devam ediyoruz.

NOT : Directory Services Restore Mode (DSRM) için belirlediğiniz şifreyi sonrasında değiştirebilirsiniz. 

DNS Options ekranın da eğer sunucumuz üzerinde mevcutta bir DNS Server yapımız var ise yeni kurulan Domain Name Server ( DNS ) sunucumuzu mevcuttaki DNS Zone üzerinde Delegasyon ataması yapılabilir.

DNS Options ekranın da herhangi bir seçim yapmıyoruz Next diyerek devam ediyoruz.

Additional Options ekranın da Domain yapısı için kullanacağımız NETBIOS name isminin geldiğini görüyoruz. Next diyerek devam ediyoruz.

Paths ekranın da Active Directory Domain Services yapımızın Database folder, Log files folder ve SYSVOL folder kurulacağı dizinleri belirliyoruz. Eskiden Windows Server 2003 sunucularımız üzerinde Active Directory Domain Services yapılandırması sırasınd bu dizinler için NTFS olarak yapılandırılmış bir dizin üzerinde yapılandırmamız gerekmekteydi. Windows Server 2008 sonrası bütün Disk yapılarını NTFS olarak yapılandırdığımız için bu yapılandırmaya dikkat etmemiz gerekmiyordu.

Paths ekranında Default dizinler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Review Options ekranın da Active Directory Domain Services rolünü yapılandırması sırasında yapmış olduğumuz seçeneklerin bir listesini görüyoruz. View Script seçeneğine tıklayarak Active Directory Domain Services rolü için yapmış olduğumuz yapılandırmayı PowerShell komutu olarak alarak kurulum yapabilirsiniz.

Review Options ekranın da Active Directory Domain Services rolü için gerekli yapılandır kontrol ettikten sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Prerequisities Check ekranın da Windows Server 2022 sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services rolü için gerekli kontrolleri yaparak herhangi bir problem ya da eksiklik olup olmadığı kontrolünün yapıldığını görüyoruz.

Prerequisities Check ekranın da Windows Server 2022 sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services rolü için gerekli kontrolleri yaparak herhangi bir problem ya da eksiklik olup olmadığı kontrolünü yapıldı.

Active Directory Domain Services rolü için gerekli kontroller tamamlandığında All prerequisite check passed succesfully. Click “Install” to begin installation. mesajını görmekteyiz.

Prerequisities Check ekranın da Windows Server 2022 sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services rolü için gerekli kontrolleri yaparak herhangi bir problem ya da eksiklik olup olmadığı kontrolünü yapıldı. Gerekli kontroller sonrasın da All prerequisite check passed succesfully. Click “Install” to begin installation. mesajını görüyoruz ve Install diyerek yapılandırmayı başlatıyoruz.

Installation ekranın da Active Directory Domain Services rolünün sunucumuz üzerindeki yapılandırmasının başladığını görüyoruz.

Sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services rolünün yapılandırması tamamlandı sunumuzun restart olacağı bilgisini aliyoruz.

Sunucumuz restart olduktan sonra Server Manager konsoluna Active Directory Domain Services ( AD DS ) ve Domain Name Server ( DNS ) rollerinin geldiğini görüyoruz.

Administrative Tools altına Active Directory Domain Services rolü ile ilgili Active Directory Domain Services konsolların geldiğini görüyoruz.

Active Directory Users and Computers konsolu aşağıda görüldüğü gibidir.

Domain Name Server ( DNS ) Server rolünün DNS Manager konsolu aşağıdaki gibi geldiğini görüyoruz.

Active Directory Administrative Center konsolu aşağıda görüldüğü gibidir.

 

Başka bir yazimizda görüşmek dileğiyle….

 

Bir cevap yazın

Back To Top