IBM DS 3500 Storage Configuration Array ve LUN Oluşturma

Merhaba

Bu yazımızda IBM DS3512 Storagemiz üzerinde bulunan SAS disklerin, Raid Array yapılandırması. Oluşturmuş olduğumuz Array ve Arrayları LUN’ lara bölünmesini işlemlerini göreceğiz. Daha sonra ki adımlarda ise oluşturmuş olduğumuz Array ve Lun’ ları, default Host ve Host gruplara ya da daha sonra oluşturacağımız Host ve Host gruplara bağlantısını gerçekleştirip kullanılabilir duruma getireceğiz.

Arrayimizi oluşturmak için IBM System Storage DS Storage Manager 10 ( Subsystem Management ) yönetim arayüzünde Logical sekmesini seçiyoruz.

IBM System Storage DS Storage Manager 10 ( Subsystem Management ) ekraninda Array oluşturacak olduğumuz diskleri Logical sekmesinde Total Unconfigured Capacity olarak  görebiliriz.

Array yapısını oluşturmak için üst menüden Array bölümüne geliyoruz ve Create butonuna basıyoruz.

Introduction ( Create Array ) sihirbaz ekranı geliyor karşımıza, sahip olduğumuz disk teknolojisini ve sahip olduğumuz yapılandırılmamış toplam disk boyutunun bilgisini veriyor bizlere. NEXT butonu ile sihirbazımıza devam ediyoruz.

Array Name & Drive Selection ( Create Array ) bu ekranda oluşturacak olduğumuz Array’a bir isim veriyoruz. Array için tanımlayacağımız isim ilerleyen yapımızda bir etkisi olmayacaktır. Sadece Subsystem Management bölümünde görülen isim olacaktır. Yönetim işlemlerimizi kolaylaştırmak adına kendiniz için açıklayıcı isimler verebiliriz.Eğer oluşturacak olduğumuz Array sayısı fazlaysa ve uygulama bazlı Array yapılandıracaksak ( SQL, Oracle, Virtulization, Backup vb..) uygulama ismi veya bağlanacak Server ismini verebiliriz. Ben sadece tek bir array oluşturacağım ve Fail Over Cluster yapısı için kullanacağım için Array ismine default “0” olarak bırakıyorum.

Drive Selection choices bölümünde Automatic seçim yapıyorum. NEXT diyerek devam ediyoruz.

RAID Level and Capacity ( Create Array ) ekrani geliyor karşımıza bu ekranda Raid level seçimini yapmam gerekiyor.

Ben Raid 5 olarak yapılandıracağım için Raid 5 seçiyorum.Raid 5 seçimini yapmamda ki neden dünya üzerinde en fazla kullanılan Raid teknolojisi olduğu içindir. Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre IBM müşterilerinin %86’ sı Raid 5 teknolojisini kullanmaktadır. Sebep olarak Parity olarak ayırmış olduğu diskin 1 tane olması ve performansın disk sayısına göre belirlenmesi olduğu açıklanmıştır. Disk sayımız ne kadar fazla olursa Raid 5 teknolojisinde performans, disk sayısına parallel olarak artış gösterecektir

Selected Capacity kaç disk ile Raid 5 yapıcakcam seçimimi yaparak FİNİSH diyorum. Ben bir sonraki yazimda Array yapısını genişletmek için kullanmak üzere 3 Disk ile Raid 5 yapıyorum.

Array’imizin başarılı bir şekilde oluşturuldu. Yeni bir Array yapısı oluşturmak isteyip – istemediğimizin soruyor bizlere ikinci bir Array yapısı oluşturmayacağım için NO diyerek bu sihirbazı kapatıyoruz.

Karşımıza gelen IBM System Storage DS Storage Manager 10 ( Subsystem Management ) yönetim arayüzünde Logical sekmesine baktığımızda Arrayo olarak Raid 5 olarak Free Capacity 1.116,824 (GB) olduğunu görmekteyiz.

Array’imizin başarılı bir şekilde oluşturulduktan sonra Logical Drivers oluşturmak için Logical sekmesinde üst menüden Logical Drive bölümüne geliyoruz ve Create butonuna basıyoruz.

Introduction ( Create Logical Driver ) sihirbazı geliyor bu sefer karşımızı. Oluşturmuş olduğumuz Array0 yapısını ve Free Capacity 1.116,824 (GB) bilgisini veriyor. Eğer daha önceden farklı, başka bir array oluşturmuş olsaydık diğer arrayları bu ekranda göre bilir ve hangi Array üzerinde Logical Drivers oluşturacaksak seçimi yapıp ilerleyebilirdik. Tek bir tane Array’ im olduğu için bu array hakkında bizlere bilgi veriyor ve NEXT butonu ile devam ediyoruz.

Oluşturmuş olduğum Array0 isimli Raid 5 Arrayimi iki farklı LUN’a böleceğim. Lunlardan bir tanesi Hyper-V Fail Over Cluster teknolojisinin ihtiyaç duymuş olduğu Quorom Lun’udur. Bu Lun içinde Fail Over servisinin dataları saklanacağı için yüksek boyutlara ihtiyacım yok. Bu sebepten bu Lun için ayırmış olduğum alan 1 Gb’ dir.

Aşağıdaki ekranda bizlere arrayimiz için bilgiler veriyor. Arrayim Raid 5 teknolojisi ile yapılandırıldığını ve Arrayin toplam kullanılabilir alanının Free Capacity 1.116,824 (GB) olduğunu göstermekte bizlere.

Logical Drive parameters bölümünde, oluşturacak olduğumuz LUN için arrayin toplam alanından ne kadar kullanacağının bilgisini veriyoruz. New Logical drive capacity bölümüne 1.000 yazıyorum ve Units bölümünden GB cinsini seçiyorum. Name bölümüne bu LUN’ un hangi amaca hizmet ettiğini belirten isim Quorum veriyoum .

Advanced logical drivers parameters bölümünde Use Recommended settings seçimini yapıp devam ediyorum.Eğer tavsiye edilen bölümü seçmeyip, Customiza settings (I/O characteristics and controller ownership) bölümünü seçmiş olsaydım oluşturacak olduğum LUN’u özelleştirebilirdim. Bu LUN için,  Dual Controller özelliğine sahip olan storagemizin hangi Controller üzerinde barınması gerektiğini ve bu LUN içinde ne tür dataların barınacağını belirleyip devam edebilirdim.

Ben Use Recommended settings bölümü seçilip devam ediyorum.

Oluşturmuş olduğum Lun’ u Host veya Host gruplara bağlamak isteyip-istemediğimizi soruyor. Defualt Mapping diyerek devam ediyorum. İstersek Map later using the Mapping View seçimini yapıp, daha sonra oluşturacağımız Host veya Host gruplara bu Lun bağlantı işlemini yapabiliriz.

İşlemimiz gerçekleştiriliyor.

Array0 üzerinde barınacak olan ilk Lun’ umuz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Aynı Array üzerinde ikinci LUN’ u oluşturmak isteyip-istemediğimizi soruluyor ve ikinci LUN’ u oluşturmak için YES butonuna basıyoruz.

Allacate Capacity ( Create Logical Drive ) sihirbazı geliyor karşımıza. Bu sefer bizlere aynı Array üzerinde Free capacity on sama array ( create individual logical drive ) kullanılabilir disk boyutunun bilgisi veriyor. Free capacity (1.115,824) on array 0 ( RAID 5 ) ‘ mizi seçip NEXT diyerek devam ediyoruz.

Array 0 üzerinde bulunan 1.115,824 Gb boyutunda ki kullanılabilir alanin hepsini Hyper-V Sanal işletim sistemlerimizin barınacak olduğu alan yani Cluster Volume için kullanıyorum.

Logical Drive parameters bölümünde, oluşturacak olduğumuz LUN için arrayin toplam alanından ne kadar kullanacağının bilgisini veriyoruz. New Logical drive capacity bölümüne 1.115,820 yazıyorum ve Units bölümünden GB cinsini seçiyorum. Name bölümüne bu LUN’ un hangi amaca hizmet ettiğini belirten isim ClusterVolume  olarak veriyoum ve NEXT diyerek devam ediyorum.

Sonraki adımada Tekrardan oluşturmuş olduğum Lun’ u Host veya Host gruplara bağlamak isteyip-istemediğimizi soruyor. Defualt Mapping diyerek devam ediyorum. İstersek burda da Map later using the Mapping View seçimini yapıp, daha sonra oluşturacağımız Host veya Host gruplara bu Lun bağlantı işlemini yapabiliriz.

İşlemimiz gerçekleştiriliyor.

Aynı Array üzerindeki ikinci LUN’ umuzunda başarılı bir şekilde oluşturuldu ve başka bir lun oluşturmak isteyip-istemediğimizin sorusu tekrardan soruluyor. Bu kez cevabımız NO diyerek sihirbazımız kapanacaktır.

IBM System Storage DS Storage Manager 10 (Subsystem Managment) ekraninda Logical bölümüne baktığımız zaman Arrayo (Raid5) (1.116,819 GB ) isminde arrayimizi görebilmekteyiz.

Raid bölümüne baktığımız zaman her iki Lun’ umuzu görebiliyoruz ve simgeleri farklıdır. Arrayimiz şu anda Lunlar için initialization işlemi içinde. 1.000 GB boyutunda olan Quorom isminde ki Lun’ un Initialization işlemi tamamlanmış durumdadır. Hızlı bir şekilde tamamlanmasında ki neden Lun boyutunun küçük olmasından kaynaklanmaktadır ve simgesi yeşil renk ile gösterilmektedir. 1,115.820 Gb boyutuna sahip olan ClusterVolume isminde’ ki Lun ise Initialization işlemi devam etmektedir ve Lun’ un hemen yan tarafında saat işaretine benzer bir simge vardır ki işlem içinde olduğunu bizlere göstermektedir.

Arrayimizin özelliklerine baktığımız zaman Initialization işleminin hangi aşamada olduğunu ve Array/ Lun için detaylı bilgileri görebilmekteyiz.

Başka bir yazimizda görüşmek dileğiyle…

 

 

Bir yanıt yazın

Back To Top