IBM DS 3524 Storage Configuration Array ve LUN Oluşturma

Merhaba

Daha önceki yazımızda IBM System Storage DS Storage Manager 10.86.0305.0043 yazilimin kurulumunu anlatmiştim. Bu yazımızda da IBM System Storage DS3524 storagemiz üzerinde bulunan SAS disklerin, Array yapılandırması. oluşturmuş olduğumuz Array ve Arrayları LUN’ lara bölünmesini göreceğiz. Daha sonra ki adımlarda ise oluşturmuş olduğumuz Array ve Lun’ ları, default Host gruba ya da daha sonra oluşturacağımız Host gruplara bağlantısını gerçekleştirip kullanılabilir duruma getireceğiz. Arrayimizi oluşturmak için IBM System Storage DS Storage Manager 10.86.0305.0043 ( Subsystem Management ) yönetim arayüzünde Logical sekmesini seçiyoruz.

IBM System Storage DS Storage Manager 10 ( Subsystem Management ) ekraninda Array oluşturacak olduğumuz diskleri Total Unconfigured Capacity ( 2.792,060 GB ) yani 2.2 TB olarak  görülmektedir.

1

IBM System Storage DS Storage Manager 10 ( Subsystem Management ) ekraninda Array oluşturacak olduğumuz diskleri Total Unconfigured Capacity ( 2.792,060 GB ) sağ tuş Create Array diyoruz.

1

Introduction ( Create Array ) ekranı geliyor karşımıza, storage üzerindeki Disk teknolojisini ve sahip olduğumuz yapılandırılmamış toplam disk boyutunun görüyoruz bu ekranda. NEXT diyerek devam ediyoruz.

2

Array Name & Drive Selection ( Create Array ) bu ekranda oluşturacak olduğumuz Array’a bir isim veriyoruz. Array için tanımlayacağımız isim ilerleyen yapımızda bir etkisi olmayacaktır. Sadece Subsystem Management bölümünde görülen isim olacaktır. Yönetim işlemlerimizi kolaylaştırmak adına kendiniz için açıklayıcı isimler verebiliriz. Eğer oluşturacak olduğumuz Array sayısı fazlaysa ve uygulama bazlı Array yapılandıracaksak ( SQL, Oracle, Virtulization, Backup vb..) uygulama ismi veya bağlanacak Server ismini verebiliriz. Ben sadece tek bir array oluşturacağım ve Failover Cluster yapısı için kullanacağım için Array ismine default “0″ olarak bırakıyorum.

Drive Selection choices bölümünde Automatic ( Recommended ) ve Manuel ( Advanced ) seçeneklerini görüyoruz. Eğer Automatic ( Recommended ) seçersek yapılandırmayi bizim için otomatik olarak yapacaktir. Manuel ( Advanced ) seçersek yapılandırma adimlarini bizim belirlediğimiz şekilde olacaktir.

3

Drive Selection choices bölümünde Manuel ( Advanced ) olarak seçiyorum ve yapılandırma adimlarini ben belirlemek istiyorum NEXT diyerek devam ediyoruz.

4

Manuel Drive Selection ( Create Array ) ekrani geliyor karşımıza bu ekranda Array yapımızı hangi Raid yapısı olarak yapılandıracağımızı seçmemizi gerekiyor.

7

Manuel Drive Selection ( Create Array ) ekraninda ben Raid 5 olarak yapılandıracağım için Raid 5 seçiyorum. Raid 5 seçimini yapmamda ki neden dünya üzerinde en fazla kullanılan Raid teknolojisi olduğu içindir. Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre IBM müşterilerinin %86’ sı Raid 5 teknolojisini kullanmaktadır. Sebep olarak Parity olarak ayırmış olduğu diskin 1 tane olması ve performansın disk sayısına göre belirlenmesi olduğu açıklanmıştır. Disk sayımız ne kadar fazla olursa Raid 5 teknolojisinde performans, disk sayısına parallel olarak artış gösterecektir.

8

RAID Level bölümünü Raid 5 olarak seçtikten sonra Unselected drives bölümünde yapılandıracağımız Raid 5 Array yapısına hangi diskleri ekleyecek isek o disklerimizi seçerek Add diyerek selected drives bölümüne ekliyoruz.

9

10

11

12

13

14

Storage üzerindeki bütün disklerimizi oluşturacağımız Raid 5 yapısına ekledikten sonra Calculate Capacity tiklayarak yapılandırmış olduğumuz Raid 5 yapısının toplam boyutunu görebiliriz.

16

Calculate Capacity tikladiğimizda yapılandıracağımız Raid 5 array capacity : 2.233,648 GB olarak görmekteyiz.Number of drives : 5 olarak görmekteyiz yani storage üzerinde takili olan bütün disklerimizin Raid 5 yapısına dahil olduğunu görüyoruz. Enclosure loos protection özelliğinide No olarak görüyoruz.

17

Finish diyerek yapılandırmamizi tamamliyoruz.

18

Array Created ekrani geliyor. Array yapımızı başarılı bir şekilde oluşturuluyor şimdi oluşturmuş olduğumuz yapımızı LUN ve ya LUNlara bölme işlemine geçelim Yes diyerek devam ediyoruz.

19

Create Logical Drive : Specify Parameters ekrani geliyor karşımıza oluşturmuş olduğum Raid 5 Arrayimi iki farklı LUN’a böleceğim. Lunlardan bir tanesi Hyper-V Failover Cluster teknolojisinin ihtiyacı olan ve Failover Cluster yapısının yapılandırma bilgisinin tutulduğu Quorom alanidir. Bu alan sadece Failover Cluster bilgisinin saklanacağı alan olduğu için yüksek boyutlara ihtiyacı yok. Bu sebepten bu Lun için ayırmış olduğum alan 1 Gb’ dir.

Logical Drive parameters bölümünde Arrayimiz için bilgileri görebiliriz.

Array name : 0

Array RAID Level : 5 ( Raid 5 )

Free capacity : 2.233,646 ( GB ) olduğunu görmekteyiz.

20

New logical drive capacity bölümüne 1.000 yazıyorum ve Units bölümünü GB cinsinden seçiyorum. Name bölümüne bu LUN’ un hangi amaca hizmet ettiğini belirten isim Quorum veriyoruz ve Finish diyoruz.

21

22

Create Logical Drive – Completed ekrani geliyor karşımıza Quorum alanini oluşturuldu şimdi ikinci LUN bölümü olan ClusterVolume ismini vereceğim ve Hyper-V Failover Cluster yapısında sanal sunucularimin VHD ya da VHDX yapısının tutulacağı alani oluşturmak için Yes diyorum.

23

New logical drive capacity bölümüne 2.232,646 GB yazıyorum yani storage üzerindeki bütün alani Cluster Volume için kullanıyoruz ve Units bölümünü GB cinsinden seçiyorum. Name bölümüne bu LUN’ un hangi amaca hizmet ettiğini belirten isim ClusterVolume veriyoruz ve Finish diyoruz.

Map to host bölümünde oluşturmuş olduğumuz LUN ya da LUNlarin hangi host ya da host grouplara atanacağını seçebiliriz ya da Map later diyebiliriz. Host atama işlemini bir sonraki yazimizda detayli bir şekilde anlatiyor olacağım.

24

Logical Drive I/O characteristics type bölümünde oluşturacağınız LUN bölümünün hangi amaç için kullanacağını seçebiliriz. Örneğin burada SQL ya da Qracle Database tutulacak ise bu bölümü Database olarak seçebiliriz bu diskler üzerindeki yapılandırmanin bu şekilde olmasini sağlayacaktir.

25

Finish diyerek Cluster Volume yapılandırmasini tamamliyoruz.

26

Create Logical Drive – Completed ekrani geliyor karşımıza ClusterVolume alanida başarılı bir şekilde oluşturuluyor Yes diyerek yapılandırmayı tamamliyoruz.

27

IBM System Storage DS Storage Manager 10 ( Subsystem Management ) ekraninda Array bölümü altinda yapılandırmış olduğumuz Quorum ve ClusterVolume LUNlari görülmektedir.

28

ClusterVolume üzerine geldiğimizde sağ bölümde ClusterVolume bölümüyle ilgili bilgileri görmekteyiz aşağıda Initialization – Progress  olarak görülmektedir bu alanin yapılandırmasinin devam ettiği anlamini gelmektedir.

29

Summary ekraninda Operations in Progress sekmesini tikliyoruz.

30

ClusterVolume isminde LUN bölümünün yapılandırmasinin devam ettiğini görüyoruz.

31

32

33

34

35

36

37

38

ClusterVolume yapılandırmamiz tamamlaniyor.

39

Başka bir yazimizda görüşmek dileğiyle…

One thought on “IBM DS 3524 Storage Configuration Array ve LUN Oluşturma

Bir yanıt yazın

Back To Top