Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster Kurulumu 3

Merhaba

Daha önceki yazılarımız da Microsoft SQL Server 2016 Failover Cluster Kurulumu 1Microsoft SQL Server 2016 Failover Cluster Kurulumu 2, Windows Server 2016 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 1, Windows Server 2016 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 2, Windows Server 2019 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 1, Windows Server 2019 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 2 ve Microsoft SQL Server 2019 Kurulumu sizlerle paylaşmıştık.

Daha önceki yazımız da

Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster Kurulumu 1

W22SQL22NOD1 ve W22SQL22NOD2 isimli Windows Server 2022 sunucularımız üzerinde Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) kurulumu ve yapılandırmasını sizlerle paylaşmıştk.

Daha sonraki yazımız da

Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster Kurulumu 2

Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) yapısında Cluster Shared Volumes yapılandırmasını tamamlayarak sizlere paylaşmıştık.

Bu yazımızda da W22SQL22NOD1 isimli Windows Server 2022 sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster kurulumunu anlatacağız.

Daha sonraki yazımızda da W22SQL22NOD2 isimli Windows Server 2022 sunucumuzu Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısına dahil edeceğiz.

Peki Nedir Failover Cluster :

Yapımız içerisinde bulunan Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) üyesi sunucuların ve bu sunucular üzerinde çalışan rol ve servislerin kapalı olduklarında Donanımsal ve Yazılımsal sorun nedeniyle Down duruma geldiklerinde Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) üyesi olan  bir sunucudan diğer sunucuya aktarılmasıdır. Bu tanımlamayı şu örnekle daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Yapımız içerisinde 2 Adet sunucumuz olsun bu sunucular üzerinde çalışan Virtual Machine ( Sanal Makine) var.  Sunucularımızın herhangi birinde Donanımsal ya da Yazılımsal bir sorun nedeniyle Down duruma geldiğinde yani kapandığında üzerinde çalışan Virtual Machine ( Sanal Makine) bununla birlikte Down duruma gelerek ulaşılamayacaktır. İşte böyle bir sorunda Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) yapısı imdadımıza yetişecektir. Down durumda olan sunucumuz üzerindeki Virtual Machine ( Sanal Makine) otomatik olarak diğer fiziksel sunucumuz üzerinde hizmet vermeye başlayacaktır.

Kurulum ve yapılandırmaya geçmeden önce ortamımızla ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum.

Birinci sunucumuz Windows Server 2022 Datacenter işletim sistemine sahip W22DC isminde IP Address ( IP Adresi ) 192.168.1.200 olarak yapılandırılmıştır ve üzerinde Active Directory Domain Services yapılandırılarak bakicubuk.local isminde bir domain ortamı kurulmuştur. Ayrıca bu sunucumuz üzerinde File and Storage Service üzerinde ISCSI Target Server Kurulumu ve Yapılandırılması yapılandırarak Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) ortamı için gerekli olan Quroum alanı ve Cluster Volume yapılandırmasını bu sunucumuz üzerinde yapılandırılmış durumdadır.

İkinci sunucumuz Windows Server 2022 Datacenter işletim sistemine sahip W22SQL22NOD1 isminde Birinci Network Kartı IP Address ( IP Adresi ) 192.168.1.202/24 İkinci Cluster Network kartı IP Address ( IP Adresi ) 192.168.2.202/24 olarak yapılandırılmış ve üzerine Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) Feautures ( Özelliği ) kurulumu ve yapılandırmasını yaparak Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapılandırmasını yapıyor olacağız.

Üçüncü sunucumuz Windows Server 2022 Datacenter işletim sistemine sahip W22SQL22NOD2 isminde Birinci Network Kartı IP Address ( IP Adresi ) 192.168.1.204/24 İkinci Cluster Network kartı IP Address ( IP Adresi ) 192.168.2.204/24 olarak yapılandırılmış ve Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) Feautures ( Özelliği ) kurulumu ve yapılandırmasını yaparak Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapılandırmasını yapıyor olacağız.

Bu bilgileri aktardiktan sonra W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster kurulumuna başlıyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server 2022 kurulumuna başlıyoruz.

SQL Server Installation Center ekranı geliyor karşımıza.

SQL Server Installation Center ekranın da Installation bölümünü seçerek Microsoft SQL Server 2022 kurulumunu başlatıyoruz.

SQL Server Installation Center ekranın da Installation seçeneği seçiyoruz.

Installation seçeneği seçtikten sonra New SQL Server failover cluster installation seçeneğini seçerek Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster kurulumu başlatıyoruz.

SQL Server Installation Center ekranın da Microsoft SQL Server 2022 kurulumu için gerekli yapılandırmanın başladığını görüyoruz.

Product Key ekranın da Microsoft SQL Server 2022 kurulumu için gerekli olan lisans yapılandırmasını seçmemiz gerekiyor. Eğer bir lisansa sahipseniz lisans bilginiz otomatik olarak Enter the product key gelecektir. Ancak Microsoft SQL Server 2022 CTP2.1 kurulumunu yaptığımız için herhangi bir lisans gelmediğini görüyoruz.

Product Key ekranın da eğer Microsoft SQL Server 2022 lisansına sahip değilseniz.

Specify a free edition bölümün de Evaluation, Developer ve Express seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

Evaluation : Microsoft SQL Server 2022 180 günlük Demo yani Deneme sürümüdür.

Developer : Geliştiricilere yönelik bir lisanslamadır. Sadece Geliştirme ve Test ortamları için kullanılabilir.

Liste de yok ancak Express : Ücretsiz olan bir sürümdür ve basic yapılandırma ile genelde son kullanıcılar için idealdir. Database boyutu olarak en fazla 10 Gibabyte (GB)’a kadar desteklemektedir.

Product Key ekranın da Microsoft SQL Server 2022 kurulumu için Specify a free edition bölümün de Evaluation seçeneğini seçiyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

License Terms ekranın da Microsoft SQL Server 2022 kurulumu için lisans sözleşmesini I accept the license terms and Privacy Statement diyerek kabul ediyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Global Rules ekranın da Microsoft SQL Server 2022 kurulumu için gerekli olan yapılandırma da herhangi bir eksik olup olmadığını kontrol ediliyor.

Microsoft SQL Server 2022 kurulumu ve yapılandırması için bütün adımları Passed olarak görüyoruz. Eğer herhangi bir hata alırsanız gerekli yapılandırmayı yaptıktan sonra Re-run diyerek gerekli kontrolleri tekrar sağlayabilirsiniz.

Global Rules ekranın da Microsoft SQL Server 2022 kurulumu ve yapılandırması için önemli bir hata olmadığından kuruluma Next diyerek devam ediyoruz.

Microsoft Updates ekranın da Microsoft SQL Server 2022 için güncelleştirme olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor.

Microsoft Updates ekranın da Microsoft SQL Server 2022 için gerekli olan güncelleştirmeyi yapmak için Use Microsoft Update to check for updates (recommended) işaretliyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Product Updates ekranın da Microsoft SQL Server 2022 için gerekli olan güncelleştirmenin kontrol edilerek herhangi bir güncelleştirme bulunamadığını görüyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Install Setup Files ekranın da Microsoft SQL Server 2022 için gerekli update işlemi ve kurulum dosyaları hazırlanıyor.

Install Failover Cluster Rules ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısının kurulumu için gerekli olan yapılandırmada herhangi bir eksik olup olmadığını kontrol ediliyor. Bütün adımları Passed olarak görüyoruz.

Microsoft Cluster (MSCS ) cluster verification ve Microsoft .NET Application Security hatası alabilirsiniz.

Microsoft Cluster (MSCS ) cluster verification warnings hatası W22SQL22NOD1 ve W22SQL22NOD2 isimli sunucularımız üzerindeki Update seviyelerindeki uyarı nedeniyle alabilirsiniz.

Microsoft .NET Application Security hatası Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) yapısındaki Node’larımız arasında haberleşmeleri için Cluster Network tarafından interface yaratılıyor. Windows bunu mevcut bir interface sanıyor. Microsoft .NET Application Security hatasının sebebi ise internete çıkış olmadığından dolayı alabilirsiniz.

Install Failover Cluster Rules ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısının kurulumu için Next diyerek devam ediyoruz.

Feature Selection ekranın da Microsoft SQL Server 2022 kurulumu için hangi servislerinin ve özelliklerinin kurulacağını yapılandırıyor olacağız.

Kurulum için seçilmesi için bilinen servisler Database Engine Services ve Management Tools seçenekleridir.

Ancak Microsoft SQL Server 2019 ile birlikte Management Tools ve Reporting Services artık kurulum içinde gelmemektedir. Microsoft SQL Server 2016’dan önceki versiyonlar da Management Tools ve Reporting Services  özellikleri Microsoft SQL Server kurulumu ile birlikte yapılmaktaydı. Microsoft SQL Server 2016’dan sonra Management Tools ve Reporting Services ayrıca indirilerek kurulmaktadır.

NOT : Microsoft SQL Server 2022 kurulumu sırasında seçilen servisler ve özellikler kullanılacak olan yazılım ve uygulamalar için farkılılık gösterebilir.

Feature Selection ekranın da Database Engine Services, SQL Server Replication, Data Quality Service, Full-Text and Semantic for Search, Data Quality Services ve SQL Client Connectivity SDK servislerini ve özellikleri seçiyoruz.

Instance root directory, Shared features directory ve Shared feature directoy ( x86 ) seçeneklerin de Microsoft SQL Server 2022 kurulumu için default olan gelen kurulum dizinleridir. Program Files ( x64 ) ve Program Files ( x86 ) altına kurulacağını görüyoruz.

NOT : Microsoft SQL Server 2022 kurulumu sırasında seçilen servisler kullanılacak olan yazılım için farkılılık gösterebilir.

Feature Selection ekranın da Database Engine Services, SQL Server Replication, Data Quality Service, Full-Text and Semantic for Search, Data Quality Services ve SQL Client Connectivity SDK servislerini ve özellikleri seçiyoruz.

Feature Selection ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

NOT : Microsoft SQL Server 2022 kurulumu sırasında seçilen servisler kullanılacak olan yazılım için farkılılık gösterebilir.

Feature Selection ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster kurulumu için gerekli yapılandırmanın kontrol edildiğini görüyoruz.

Feature Rules ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısının kurulumu için gerekli olan yapılandırmada herhangi bir eksik olup olmadığını kontrol ediliyor.

Feature Rules ekranın da adımı Passed olarak gördüğümüz için Next diyerek devam ediyoruz.

Instance Configuration ekranın da Default instance seçeneği ile MSSQLSERVER olarak gelmektedir. MSSQLSERVER olarak default şekliyle bırakıyoruz.

Instance Configuration ekranın da Name instance seçeneği ile MSSQLSERVER olarak ismi değiştirebilirsiz.

Instance Configuration ekranın da Instance ID seçeneği MSSQLSERVER olarak gelmektedir. Biz Default ayarları değiştirmiyoruz. SQL Server directory bölümünde C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER olarak kurulacağını görüyoruz Feature Selection ekranın da bu dizini görmüştük.

Instance Configuration ekranın da default ayarları değiştirmeden Next diyerek kuruluma devam ediyoruz.

Instance Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Always ON kurulumundan farklı olarak SQL Server Network Name seçeneği.

SQL Server Network Name seçeneği Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısının hangi isim ile kullanacağını belirliyoruz

Instance Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısının kurulumu için gerekli olan ayarları yapılandırdıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Instance Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster kurulumunu için gerekli yapılandırma kontrol ediliyor.

Cluster Resource Group ekranın da SQL Server Cluster Resource Group ilgili bilgiyi görebilirsiniz.

Cluster Resource Group ekranın da ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmadan Next diyerek devam ediyoruz.

Cluster Disk Selection ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapımız için kullanılabilir disklerleri görüyoruz. Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) yapımız için Quorum için ayırdığımız disklerimiz dışında Microsoft SQL Server 2022 Database, Log, Temp ve Backup tutulacağı dizinler için Cluster Diskler oluşturmuştuk.

Cluster Disk 1 diskimizi Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) yapımız için Quorum alanı olarak kullanıldığı için zaten seçemiyoruz.

Daha önceki Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster Kurulumu yazımızdaki gibi Data, Log, Temp ve Backup için farklı Cluster Diskler oluşturmuştuk.

Cluster Disk Selection ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapımız için kullanılabilir disklerleri seçerek Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısına dahil ediyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Cluster Network Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısı için IP Address ( IP Adresi ) yapılandırmamız gerekiyor.

NOT : Burada belirleyeceğiniz IP Address ( IP Adresi ) ortamınız da herhangi bir şekilde kullanılmıyor olmasına dikkat etmenizi önemle belirtmek isterim.

Cluster Network Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısı için Address bölümün de IP Address ( IP Adresi ) yapılandırıyoruz. Network bölümün de Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısında hangi Network kartının kullanılacağını görüyoruz.

Cluster Network Configuration ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Server Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 sunucumuz üzerindeki SQL Server Agent, SQL Server Database Engine, SQL Full-text Filter Daemon Launcher ve SQL Server Browse servislerinin hangi User ( Kullanıcı ) ve Automatic ( Otomatik ) ya da Manual ( Manuel ) şekilde çalışacağını yapılandırıyoruz.

Server Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 sunucumuz üzerindeki SQL Server Agent servisinin Account Name ( Hesap Adı ) bölümün de Active Directory Domain yapısındaki Domain Admin yetkisine sahip bir User ( Kullanıcı ) ile çalışması için yapılandırmak için Browse diyoruz.

NOT : Burası bir LAB ortamı olduğu için ve yapılandırma da sorun yaşamamak için Domain Admin yetkisine sahip bir kullanıcı ile yapılandırmayı önerdim ve Administrator User ( Kullanıcı ) ile yapılandırdık. Ancak Active Directory Domain ortamın da Domain Admin en yetkili kullanıcı grubu olduğu için Active Directory Domain yapısında farklı bir User ( Kullanıcı ) oluşturup yapılandırmanız daha doğru olacaktır. Çünkü Domain Admin yetkisindeki kullanıcının ele geçirilmesi durumun da Active Directory Domain yapısınada ulaşım sağlanabilir. 

Select User, Computer, Service Account, or Group ekranın da Enter the object name to select bölümün de Domain Admin yetkisine sahip bir User ( Kullanıcı ) bulmak için yazıyoruz ve Check Names diyoruz.

Select User, Computer, Service Account, or Group ekranın da Advaned bölümünden arama yapabilirsiniz.

Select User, Computer, Service Account, or Group ekranın da Enter the object name to select bölümün de Domain Admin yetkisine sahip bir User ( Kullanıcı ) Administrator geldiğini görüyoruz.

Select User, Computer, Service Account, or Group ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra OK diyoruz.

Server Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 sunucumuz üzerindeki SQL Server Agent servisinin Account Name ( Hesap Adı ) bölümün de Active Directory Domain yapısındaki Domain Admin yetkisine sahip bir User ( Kullanıcı ) BAKICUBUK\administrator olarak geldiğini görüyoruz.

Server Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 sunucumuz üzerindeki SQL Server Agent servisinin Password ( Parola ) bölümün de Active Directory Domain yapısındaki Domain Admin yetkisine sahip bir User ( Kullanıcı ) BAKICUBUK\administrator Password ( Parola ) yazıyoruz.

Server Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 sunucumuz üzerindeki SQL Server Database Engine servisinin Account Name ( Hesap Adı ) bölümün de Active Directory Domain yapısındaki Domain Admin yetkisine sahip bir User ( Kullanıcı ) ile çalışması için yapılandırmak için Browse diyoruz.

Select User, Computer, Service Account, or Group ekranın da Enter the object name to select bölümün de Domain Admin yetkisine sahip bir User ( Kullanıcı ) bulmak için yazıyoruz ve Check Names diyoruz.

Select User, Computer, Service Account, or Group ekranın da Advaned bölümünden arama yapabilirsiniz.

Select User, Computer, Service Account, or Group ekranın da Enter the object name to select bölümün de Domain Admin yetkisine sahip bir User ( Kullanıcı ) Administrator geldiğini görüyoruz.

Select User, Computer, Service Account, or Group ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra OK diyoruz.

Server Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2022 sunucumuz üzerindeki SQL Server Agent ve SQL Server Database Engine servisleri için gerekli yapılandırmayı tamamladık.

Server Configuration ekranın da Grant perform Volume Maintenance Task privilege to SQL Server Database Engine Services seçeneği işaretliyoruz.

Instant File Initialization ( Anında Dosya Oluşturulması ) Microsoft SQL Server 2005 versiyonu ile karşımıza gelen bu özellik. Çok hızlı büyüyen Database ( Veritabanı ) bu özelliğin aktif edilmesi önerilmektedir. Bu özellik sayesinde Allocate edilen Database ( Veritabanı ) dosyaları sıfır ile doldurulmadan anında Allocate edilmesidir.

Grant perform Volume Maintenance Task privilege to SQL Server Database Engine Services seçeneği aktif edilmezse Allocate işlemi sırasında Data File sıfır ile doldurulmaktadır.

Bu sayede aşağıdaki işlemler çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

  • Database ( Veritabanı ) Oluşturulması
  • Mevcut Database ( Veritabanı ) Data File Ekleme
  • Mevcut Database ( Veritabanı ) Data File Boyutunu Manual ( Manuel ) olarak büyütülmesi
  • Database ( Veritabanı ) Restore İşlemleri

Microsoft SQL Server 2016 versiyonunda önce bu özellik için gereken işlemleri Microsoft SQL Server kurulumu sonrasında yaptığımız bir çok ayar gibi kurulum sonrasında yapıyorduk. Microsoft SQL Server 2016 versiyonundan sonra Grant perform Volume Maintenance Task privilege to SQL Server Database Engine Services seçeneğini işaretleyerek hızlıca yapılabilmektedir.

NOT : Microsoft SQL Server 2022 kurulumu sonrasında Service Accounts için Services bölümünde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak bu işlemde dikkat edilmesi gerekmektedir herhangi bir sorunda Microsoft SQL Server 2022 servisleri çalışmayacaktır.

NOT : Burası bir LAB ortamı olduğu için ve yapılandırma da sorun yaşamamak için Domain Admin yetkisine sahip bir kullanıcı ile yapılandırmayı önerdim ve Administrator User ( Kullanıcı ) ile yapılandırdık. Ancak Active Directory Domain ortamın da Domain Admin en yetkili kullanıcı grubu olduğu için Active Directory Domain yapısında farklı bir User ( Kullanıcı ) oluşturup yapılandırmanız daha doğru olacaktır. Çünkü Domain Admin yetkisindeki kullanıcının ele geçirilmesi durumun da Active Directory Domain yapısınada ulaşım sağlanabilir. 

Server Configuration ekranın da Service Accounts sekmesin de gerekli yapılandırmayı tamamlıyoruz ve Collation sekmesine geçiyoruz.

Server Configuration ekranın da Collation sekmesin de SQL Server Database Engine için Collation seçimi yapmak için Customize tıklayarak gerekli yapılandırmayı yapabilirsiniz.

Server Configuration ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

NOT : Microsoft SQL Server 2022 kurulumu sırasında Collation seçeneği kullanılacak olan yazılım ve uygulamalar için farkılılık gösterebilir.

Database Engine Configuration ekranın da Server Configuration sekmesin de Microsoft SQL Server 2022 bağlantısı için Authetication Mode yapılandırması yapılandırdığımız ekrandır.

Windows authetication mode : Bu şekilde sadece Windows login’leri ile SQL Server’a erişilebilir. Windows Authentication, Active Directory’de etkin hale getirilmişse, en yüksek güvenlik seviyesi sağlayan Kerberos güvenlik protokolünü kullanır.

Mixed Mode ( SQL Server authentication and Windows authentication ) : Bu şekilde bir SQL Server’a hem Windows authentication hem de SQL Server authentication ile erişilebilir. SQL Server kurulurken default olarak Windows Authentication Mode’da kurulur. SQL Server’ınızı dilerseniz kurulum esnasında Mixed Mode ( SQL Server authentication and Windows authentication ) olarak ayarlayabilirsiniz. Tabiki burda Microsoft SQL Server 2022 kullanacağımız uygularımız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) için bir sa kullanıcısı için bir şifre yapılandırabilirsiniz.

Database Engine Configuration ekranın da Server Configuration sekmesin de Specify SQL Server administrators seçeneği altında bulunan Add Current User tıklıyoruz.

Database Engine Configuration ekranın da Server Configuration sekmesin de Specify SQL Server administrators seçeneği altına BAKICUBUK\Administrator ( Administrator ) kullanıcısının geldiğini görüyoruz.

Database Engine Configuration ekranın da Server Configuration sekmesin de gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Data Directories sekmesine geçiyoruz.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de Microsoft SQL Server 2022 sunucumuz üzerinde DatabaseLog ve Backup dosyalarının tutalacağı dizinleri yapılandırmak için bu sekmeye geçiyoruz.

Data Directories sekmesin de Microsoft SQL Server 2022 kurulacağı default olarak gelen dizinleri görüyoruz. Data root directory, User database directory, User database log directory ve Backup directory sunucumuz üzerinde tutulacağı dizinlerdir.

Neden diskleri farklı dizinlerde yapılandırdığımızı belirtmek gerekirse. Örneğin ortamınızda ki Microsoft SQL Server 2022 ( Standalone ) olarak yapılandırdığınız yani Microsoft SQL Server Always ON ya da Microsoft SQL Server Failover Cluster yapılandırması yapmadığımızı düşünelim. Microsoft SQL Server 2022 ( Standalone ) olarak yapılandıracağınız sunucu üzerinde işletim sisteminden farklı olarak  RAID yapılmış SSD ( Solid State Disk ) diskleriniz varsa Data, Log, Temp ve Backup için bu SSD ( Solid State Disk ) diskleriniz üzerinde tutulmasını sağlayabilirsiniz. Buradakı amacımız hem performans hem de yönetimi kolay olması sağlamaktır.

Microsoft SQL Server 2022 Server Always ON yapısında Data, Log, Temp ve Backup dizinleri sunucularımız Diskler üzerinde tutulurken.

Microsoft SQL Server 2022 Server Always ON yapısında farklı olarak Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısında Data, Log, Temp ve Backup dizinleri sunucularımız Cluster Shared Volumes ( CSV ) Disklerimiz üzerinde tutulacaktır.

Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısında Data root directory, User database directory, User database log directory ve Backup directory dizinlerini Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) yapısındaki Cluster Shared Volumes ( CSV ) disklerimiz üzerinde tutulması gerekmektedir.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de Database root directory bölümünü yapılandırmak için üç noktaya tıklıyoruz.

Browse For Folder ekranın da W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde yapılandırdığımız Cluster Shared Volumes ( CSV ) yapısında bulunan ( C:\ClusterStorage\Volume1 ) isimli dizin altında DATA isimli bir Folder ( Klasör ) oluşturup seçiyoruz ve OK diyoruz.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de Database root directory bölümünü yapılandırdık.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de User database directory bölümünü yapılandırmak için üç noktaya tıklıyoruz.

Browse For Folder ekranın da W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde yapılandırdığımız Cluster Shared Volumes ( CSV ) yapısında bulunan ( C:\ClusterStorage\Volume1 ) isimli dizin altında DATA isimli bir Folder ( Klasör ) oluşturup seçiyoruz ve OK diyoruz.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de User database directory bölümünü yapılandırdık.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de User database log directory bölümünü yapılandırmak için üç noktaya tıklıyoruz.

Browse For Folder ekranın da W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde yapılandırdığımız Cluster Shared Volumes ( CSV ) yapısında bulunan ( C:\ClusterStorage\Volume2 ) isimli dizin altında LOG isimli bir Folder ( Klasör ) oluşturup seçiyoruz ve OK diyoruz.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de User database log directory bölümünü yapılandırdık.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de Backup directory bölümünü yapılandırmak için üç noktaya tıklıyoruz.

Browse For Folder ekranın da W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde yapılandırdığımız Cluster Shared Volumes ( CSV ) yapısında bulunan ( C:\ClusterStorage\Volume4 ) isimli dizin altında BACKUP isimli bir Folder ( Klasör ) oluşturup seçiyoruz ve OK diyoruz.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de Backup directory bölümünü yapılandırdık.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de Database root directory, User database directory, User database log directory, Backup directory bölümlerini yapılandırdık.

Database Engine Configuration ekranın da Data Directories sekmesin de gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra TempDB sekmesine geçiyoruz.

Database Engine Configuration ekranın da TempDB sekmesin de default olarak gelen dizinleri yapılandırabilirsiniz.

Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısını yapılandırdığımız için TempDB ve TempLog dizinlerini Cluster Shared Volumes ( CSV ) yapısındaki diskimiz üzerinde tutulması için yapılandırıyoruz.

TempDB : Microsoft SQL Server Tempdb veritabanı, geçici tabloları, geçici stored procedure gibi geçici dosyaların tutulduğu bir veritabanıdır. Resultset ile yapılan sıralama işlemleri Tempdb veritabanında yapılır. Verilerin geçici olarak saklanması gerektiğinde Tempdb veritabanı kullanılır. Tempdb veritabanı içerisinde objeler geçici olarak saklanır. Bu geçici objeler; geçici tablolar, stored prosedürler, tablo değişkenleri ve global temp tablolardır. Tempdb’de online index işlemleri, triggerlar tetiklendikten sonraki durum da saklanır. TempDB veritabanı bu nedenle çok yoğun geçici işlem kullanan Axapta, SAP gibi uygulamaların kullanmış olduğu Microsoft SQL Server Databaselerde yüksek performans sağlayabilmek için TempDB Database yapısının çok iyi yapılandırılması gerekmektedir. SQL Server yeniden başlatıldığında Tempdb yeniden oluşturulur. Tempdb üzerinde backup ya da restore seçenekleri kullanılamaz. Buradaki yapılandırma Microsoft SQL Server 2022 üzerinde kullanacağınız uygulamara göre değişiklik gösterebilir.

Database Engine Configuration ekranın da TempDB sekmesin de bulunan dizini değiştirmek için Remove diyoruz.

Database Engine Configuration ekranın da TempDB sekmesin de bulunan dizini eklemek için Add diyoruz.

Browse For Folder ekranın da W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde yapılandırdığımız Cluster Shared Volumes ( CSV ) yapısında bulunan ( C:\ClusterStorage\Volume3 ) isimli dizin altında TEMP isimli bir Folder ( Klasör ) oluşturup seçiyoruz ve OK diyoruz.

Database Engine Configuration ekranın da TempDB sekmesin de Microsoft SQL Server 2022 üzerinde Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısı yapılandırdığımız için TempDB dizinini Cluster Shared Volumes ( CSV ) yapısında diskimiz üzerinde tutulması için yapılandırdık.

Database Engine Configuration ekranın da TempDB sekmesin de Log directory bölümünü yapılandırmak için üç noktaya tıklıyoruz.

Browse For Folder ekranın da W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde yapılandırdığımız Cluster Shared Volumes ( CSV ) yapısında bulunan ( C:\ClusterStorage\Volume2 ) isimli dizin altında LOG isimli bir Folder ( Klasör ) oluşturup seçiyoruz ve OK diyoruz.

TempDB sekmesin de Log directories bölümün de Microsoft SQL Server 2022 üzerinde Microsoft SQL Server Failover Cluster yapısı yapılandırdığımız için TempLog dizinini Cluster Shared Volumes ( CSV ) yapısında diskimiz üzerinde tutulması için yapılandırdık.

Database Engine Configuration ekranın da TempDB ve TempLog dizinlerinizi Cluster Shared Volumes ( CSV ) yapısında disklerimiz üzerinde gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra MaxDOP sekmesine geçiyoruz.

MaxDOP sekmesi Microsoft SQL Server 2019 ile birlikte gelen yeni bir sekme Microsoft SQL Server 2019 kurulumun da önceki versiyonlarda böyle bir yapılandırma sekme yoktu.

MaxDOP : Microsoft SQL Server Maksimum paralellik derecesi (MAXDOP) yapılandırma seçeneğini paralel bir planı için bir sorgu yürütme kullanılan işlemci sayısını denetler. Bu seçenek, paralel olarak çalışmayı gerçekleştiren sorgu planı işleçleri için kullanılan iş parçacığı sayısını belirler. Olup olmadığını SQL Server simetrik çoklu işlem (SMP) bilgisayar, olmayan tekdüze bellek erişimi (NUMA) bilgisayar veya hiper iş parçacığı etkin işlemciler ayarlandığına bağlı olarak, Maksimum paralellik derecesi seçeneği uygun şekilde yapılandırmanız gerekir. Sp_configure sistem saklı yordamını kullandığınızda SQL Server için Maksimum paralellik derecesi seçeneği yapılandırmak için kullanabileceğiniz genel yönergeler anlatılmaktadır. Sorgu bu seçenek belirtiyorsa (MAXDOP) seçeneği Transact-SQL sorgu ipuçları Maksimum paralellik derecesi seçeneği sp_configure değerini geçersiz kılabilirsiniz. Kaynak Yöneticisi kullanılarak yapılandırılan değeri MAXDOP değeri aşarsa veritabanı altyapısı SQL Server 2008 ve sonraki sürümleri, kaynak yöneticisi MAXDOP değeri kullanır. Maksimum paralellik derecesi seçeneğiyle kullanılan tüm anlambilim kuralları MAXDOP sorgu ipucu kullandığınızda geçerlidir.

MaxDOP sekmesindeki gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Memory sekmesine geçiyoruz.

Memory sekmesi Microsoft SQL Server 2019 ile birlikte gelen yeni bir sekme Microsoft SQL Server 2019 kurulumun da önceki versiyonlarda böyle bir yapılandırma sekme yoktu.

Memory : Microsoft SQL Server tarafında bazı durumlarda Memory ( RAM ) limitleme işlemi gerekebilir. Microsoft SQL Server iki çeşit hafıza yönetim sistemi vardır. Birincisi Dynamic Memory’dir. Bu yöntemde, Microsoft SQL Server kullanabildiği kadar çok hafızayı kullanır ve Operating System (OS) ve ya diğer uygulamaların ihtiyacı olduğunda ihtiyaç kadar hafızayı boşaltır. Sonra tekrar kullanır. Diğer yöntem ise Static Memory’dir. Bunda Minimum ve Maximum Memory ( RAM ) kullanım değerleri belirlenir. Microsoft SQL Server da hafızayı bu değerlere göre kullanır. Microsoft SQL Server 2022 kurulumu sırasında bu sekmede Microsoft SQL Server 2022 üzerinde gerekli olan Memory ( RAM ) limitleme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Memory sekmesindeki gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra FILESTREAM sekmesine geçiyoruz.

FILESTREAM sekmesinde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz.

File Stream : File Stream yapısı, varbinary (MAX) BLOB nesneleri (doküman, resim, video vb.) sunucu üzerindeki NTFS File system üzerinde veritabanı ile bütünleşik yapıda tutar. File system üzerinde file stream dosyaları oluşturur ve bu dosyaları veritabanının bir parçası yapar. Blob nesneleri NTFS file system’de file stream yapıda tutmak yerine, tabloda varbinary(MAX) veri tipini kullanarak veritabanının içine de gömebiliriz. Eğer dosyalarınız genel olarak 1 MB’tan küçükse veritabanı üzerinde tutmanız performansı arttıracaktır. Bununla beraber BLOB verilerin boyutu büyük olduğu için veritabanı yönetimini zorlaştıracaktır.(Backup, DBCC CHECKDB,Restore vb.)

Database Engine Configuration ekranın da Microsoft SQL Server 2019 kurulumu için gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Features Configuration Rules ekranın da Microsoft SQL Server 2022 kurulumu için seçenekleri bir kez daha sistem tarafından kontrolden geçiriyor. Herhangi bir hata yoksa eğer Microsoft SQL Server 2022 kurulumu için Next diyerek devam ediyoruz.

Ready to Install ekranın da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısının kurulumu için yapılandırma bilgisini görüyoruz.

Ready to Install ekranın da Microsoft SQL Server 2022 kurulumu için yapılandırma bilgisini kontrol ettikten sonra Install diyerek W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server 2022 kurulumunu başlatıyoruz.

Installtion Progress ekranın da Microsoft SQL Server 2022 kurulumunun başladığını görüyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server 2022 kurulumunu başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuzu Restart ( Tekrar Başlat ) gerektiği uyarısını alıyoruz. OK diyerek uyarıyı kapatıyoruz manuel olarak Restart ( Tekrar Başlat ) yapmak için.

Complete ekranın da W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server 2022 kurulumunu sonlandırıldığını görüyoruz.

Complete ekranın da W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server 2022 kurulumunun başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz.

Complete ekraninda Close diyerek Install a SQL Server Failover Cluster Wizard ekranını kapatıyoruz.

Failover Cluster Manager konsolunda Roles ( Rol ) menüsünde yapılandırdığımız Microsoft SQL Server Failover Cluster yapısının geldiğini görüyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu açıyoruz.

Connect to Server ekranın da Server name bölümüne SQL22CLUSTER isimli Microsoft SQL Server Failover Cluster yapısının ismini yazıyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerine Microsoft SQL Server Failover Cluster yapısına bağlantı sağlamak için Authentication bölümünü Windows Authentication seçiyoruz ve Connect diyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz da Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu geliyor karşımıza.

W22SQL22NOD1 isimli Windows Server 2022 sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster kurulumunu tamamladık.

Sonraki yazımızda da W22SQL22NOD2 isimli Windows Server 2022 sunucumuzu Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısına dahil edeceğiz.

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

One thought on “Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster Kurulumu 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top