Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster Yapısına Database Restore

Merhaba

Daha önceki yazılarımız da Microsoft SQL Server 2016 Failover Cluster Kurulumu 1Microsoft SQL Server 2016 Failover Cluster Kurulumu 2, Windows Server 2016 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 1, Windows Server 2016 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 2, Windows Server 2019 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 1, Windows Server 2019 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 2 ve Microsoft SQL Server 2019 Kurulumu sizlerle paylaşmıştık.

Daha önceki yazımız da

W22SQL22NOD1 ve W22SQL22NOD2 isimli Windows Server 2022 sunucularımız üzerinde Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) kurulumu ve yapılandırmasını sizlerle paylaşmıştk.

Daha sonraki yazımız da

Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) yapısında Cluster Shared Volumes yapılandırmasını tamamlayarak sizlere paylaşmıştık.

Daha sonraki yazımız da

W22SQL22NOD1 isimli Windows Server 2022 sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster kurulumunu tamamlayarak sizlere paylaşmıştık.

Daha sonraki yazımız da

W22SQL22NOD2 isimli Windows Server 2022 sunucumuzu Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısına dahil işlemini sizlere paylaşmıştık.

Bu yazımızda da Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısına Database ( Veritabanı ) Restore işlemini anlatıyor olacağız.

Peki Nedir Failover Cluster :

Yapımız içerisinde bulunan Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) üyesi sunucuların ve bu sunucular üzerinde çalışan rol ve servislerin kapalı olduklarında Donanımsal ve Yazılımsal sorun nedeniyle Down duruma geldiklerinde Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) üyesi olan  bir sunucudan diğer sunucuya aktarılmasıdır. Bu tanımlamayı şu örnekle daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Yapımız içerisinde 2 Adet sunucumuz olsun bu sunucular üzerinde çalışan Virtual Machine ( Sanal Makine) var.  Sunucularımızın herhangi birinde Donanımsal ya da Yazılımsal bir sorun nedeniyle Down duruma geldiğinde yani kapandığında üzerinde çalışan Virtual Machine ( Sanal Makine) bununla birlikte Down duruma gelerek ulaşılamayacaktır. İşte böyle bir sorunda Windows Server Failover Cluster ( WSFC ) yapısı imdadımıza yetişecektir. Down durumda olan sunucumuz üzerindeki Virtual Machine ( Sanal Makine) otomatik olarak diğer fiziksel sunucumuz üzerinde hizmet vermeye başlayacaktır.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde Local Disk (C:) dizini altında oluşturduğumuz SQLDatabaseBAK isimli klasörde NIHATCUBUKDB.bak isimli Database Backup dosyasını görüyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu açıyoruz.

Connect to Server ekranın da Server name bölümüne SQL22CLUSTER isimli Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısının ismini yazıyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerine Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısına bağlantı sağlamak için Authentication bölümünü Windows Authentication seçiyoruz ve Connect diyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde SQL22CLUSTER isimli Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısına bağlantı sağlıyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz üzerinde SQL22CLUSTER isimli Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısında Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolun da Databases bölümü altında sadece BAKICUBUKDB isimli bir Database ( Veritabanı ) olduğunu görüyoruz.

W22SQL22NOD1 isimli sunucumuz da Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolun da Database seçeneği üzerinde sağ tuş Restore Database diyerek NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) Restore işlemini başlatıyoruz.

Restore Database ekranı geliyor karşımıza.

Restore Database ekranın da Device bölümün de .bak uzantılı Database ( Veritabanı ) NIHATCUBUKDB.bak ( Backup dosyasının ismi farklılık gösterebilir. Burada önemli olan .bak uzantılı olmasıdır. ) isimli Backup dosyasını göstermek için üç noktaya tıklıyoruz.

Select backup devices ekranın da Backup media type bölümünü File olarak seçiyoruz ve Add tıklıyoruz.

Locate Database File – SQL22CLUSTER ekranın da NIHATCUBUKDB.bak isimli .bak uzantılı Backup dosyasını seçiyoruz ve OK diyoruz.

Select backup devices ekranın da Backup media bölümü altına NIHATCUBUKDB.bak isimli .bak uzantılı Backup dosyasının geldiğini görüyoruz. OK diyoruz.

Restore Database ekranın da Database bölümün de NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) geldiğini görüyoruz.

Restore plan bölümü altında bulunan Backup sets to restore bölümünde NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) bilgilerini görüyoruz.

Restore Database ekranın da Verify Backup Media tıklayarak NIHATCUBUKDB.bak isimli .bak uzantılı Backup dosyasını kontrol ediyoruz.

Restore Database ekranın da Verify Backup Media tıklayarak NIHATCUBUKDB.bak isimli .bak uzantılı Backup dosyasını kontrol ettiğimiz de Backup media verified successfully olarak görüyoruz.

Restore Database ekranın da General menüsün de gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Files menüsüne tıklıyoruz.

Restore Database ekranın da Files menüsünde NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) hangi dizin altına Restore edileceğini yapılandıracağız.

Restore Database ekranın da Files menüsün de Original File Name bölümün de NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) hangi dizin altına Backup alındığını görüyoruz.

Restore Database ekranın da Files menüsün de Restore As bölümün de NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) hangi dizin altında Restore yapılacağını görüyoruz.

Restore Database ekranın da Restore database files as seçeneği altında bulunan Relocate all files to folder seçeneğini seçerek NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) hangi dizin altına Restore ( Geri Yükleme ) edileceğini yapılandırabilirsiniz.

Restore Database ekranın da Files menüsün de gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra  Options menüsüne tıklıyoruz.

Restore Database ekranın da Options menüsün de NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) Restore ( Geri Yükleme ) işlemi için ne tür opsiyonların olacağını yapılandırıyoruz.

Overwrite the existing database (WITH REPLACE) : Bu seçeneği seçerek Restore işlemini gerçekleştirdiğiniz de Database ( Veritabanı ) zaten var ise yüklediğiniz Restore dosyasında var olan Database ( Veritabanı ) ezmesini sağlar.

Preverse the replication settings (WITH KEEP_REPLACATION) : Bu seçeneği seçerek Restore dosyasında var olan Replikasyon ayarlarını korunmasını sağlar.

Restrict access to the restored database (WITH RESTRUCTED_USER) : Bu seçeneği seçerek Restore dosyasına erişimi kısıltlar.

Recovery State : Bu seçenekte eğer Restore işlemimiz tek adımlık bir işlemse o zaman Restore With Recovery seçeneği ile devam ediyoruz. Fakat Full Backup’ımızın üzerine Differential Backup ve ya Transaction Log Backup Backupları da yükleyeceksek o zaman son adıma kadar gerçekleştirdiğimiz son Restore işlemine kadar her seferinde Restore With Norecovery seçeneğini seçiyoruz, Bu veritabanımızın Restore modda olduğunu ve işlemin bitmediğini temsil eder ta ki son Log Backup’ları yükleme kısmına geçene kadar son adımda tekrar Restore With Recovery seçeneğinde bırakıp Restore işlemini sonlandırıyoruz ve veritabanımızın son haline ulaşmış oluyoruz.

Tail Log Backup : Bu seçenekte Database ( Veritabanı ) da herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman aldığımız backuplardan geri dönmek isteriz ve ilk olarak Full Backup restore ederiz. Microsoft SQL Server restore işlemine başladığımız zaman bize bu işlem başlatılmadan önce Tail Log Backup alma seçeneği sunar bu da son Log backupımızdan sonra yapılan değişiklikleri kapsayan backup anlamına gelir eğer restore işlemine başlamadan önce son olarak bir Log backup daha alma şansımız olursa o zaman Tail Log Backup’a herhangi bir ihtiyacımız olmaz çünkü zaten Database ( Veritabanı ) son haline kadar tüm kayıtları yedeklemiş oluruz. Restore işlemine başlarken Options kısmında Tail Log Backup seçeneğini tıklarsak Microsoft SQL Server belirttiğimiz klasöre bir log dosyası daha yazar bu aslında Full Backup, Differential Backup ve Transaction Log Backup’larımızın tamamının son adımı anlamına gelir yani restore işlemlerinde en son bu dosyayı yükleyip Database ( Veritabanı ) Recovery moda çekebiliriz.

Restore Database ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra OK diyoruz.

Restore Database ekranın da NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) Restore ( Geri Yükleme ) işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolun da Database bölümü altında NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) Restore işleminden sonra  SQL22CLUSTER isimli Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısı üzerine geldiğini görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolun da Database bölümü altında NIHATCUBUKDB isimli Database ( Veritabanı ) Restore işleminden sonra  SQL22CLUSTER isimli Microsoft SQL Server 2022 Failover Cluster yapısı üzerine geldiğini görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

 

Bir yanıt yazın

Back To Top