Sunucu ve Masaüstü Sanallaştırmasının Sağlanması

 

Sanallaştırma, bugünkü veri merkezlerinin önemli bir kısmıdır. Sanallaştırmanın sağladığı işletme verimliliği, kuruluşların operasyonel çaba ve güç tüketimini önemli ölçüde azaltmasına olanak verir.

Windows Server 2008 R2, aşağıdaki sanallaştırma türlerini sağlamaktadır:

Hyper-V Tarafından Sağlanan İstemci ve Sunucu Sanallaştırması

Hyper-V, bir fiziksel bilgisayarın sistem kaynaklarını sanallaştırır. Bilgisayar sanallaştırma, işletim sistemleri ve uygulamalar için sanallaştırılmış bir ortam sağlamanıza olanak verir. Tek başına Hyper-V™, genel olarak sunucu bilgisayarı sanallaştırması için kullanılır. Hyper-V, Sanal Masaüstü Altyapısıyla (VDI) birlikte kullanıldığında Hyper-V, istemci bilgisayarı sanallaştırması için kullanılır.

Hyper-V teknolojisini kullanan Windows Server 2008 sunucu sanallaştırması, işletim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Windows Server 2008 R2 yeni bir Hyper-V sürümü sağlamaktadır. Windows Server 2008 R2 içindeki Hyper-V, dinamik sanal veri merkezleri oluşturmak için üç temel geliştirme alanı içermektedir:

Sanal Veri Merkezleri için Daha Yüksek Kullanılabilirlik

Tüm veri merkezlerinin en önemli yönlerinden biri sistem ve uygulamalar için mümkün olan en yüksek kullanılabilirliğin sağlanmasıdır. Sanal veri merkezleri de konsolidasyon, yüksek kullanılabilirlik ve tüm karmaşık yönetim araçlarına gereksinim açısından bir istisna değildir.

Windows Server 2008 R2 içindeki Hyper-V, bir sanal makineyi hizmet kesintisi olmadan iki sanallaştırma ana sunucusunda taşımanızı sağlayan, çok beklenen Live Migration özelliğini içermektedir. Sanal makineye bağlı ve taşınan kullanıcılar, sadece birkaç dakika için küçük bir performans düşmesi yaşayabilirler. Bunun dışında, sanal makinenin bir fiziksel bilgisayardan diğerine taşındığını fark etmeyeceklerdir.

 • Küme Paylaşım Birimleri üzerinden Live Migration DesteğiLive Migration, Windows Server 2008 R2 içindeki Yük Devretme Kümelemesindeki yeni Küme Paylaşım Birimleri (CSV) özelliğini kullanmaktadır CSV birimleri, aynı yük devretme kümesindeki birden fazla düğümün aynı Mantıksal Birim Numarasına (LUN) eşzamanlı olarak erişmesini sağlar. VM perspektifinden her VM, bir LUN’a sahip gibi görünecektir; bununla birlikte her VM için .vhd dosyaları aynı CSV biriminde depolanır.
 • Geliştirilmiş Küme Düğümü Bağlantısı Hata ToleransıCSV’nin mimarisi dolayısıyla kümede çalışan VM’leri doğrudan etkileyen geliştirilmiş küme düğümü bağlantısı hata toleransı bulunmaktadır. CSV mimarisi, G/Ç’nin bağlantı kullanılabilirliğine göre yük devretme kümesinde yeniden yönlendirilebildiği, dinamik G/Ç yönlendirme olarak bilinen bir mekanizma kullanmaktadır.
 • Gelişmiş Küme Onaylama AracıWindows Server 2008 R2, Yük Devretme Kümeleme dahil tüm temel sunucu görevleri için bir En İyi Uygulama Çözümleyicisi (BPA) içermektedir. Bu çözümleyici, bir küme ve küme düğümleri için en iyi uygulama yapılandırma ayarlarını inceler.

Sanal Veri Merkezlerinin Geliştirilmiş Yönetimi

Sanallaştırmayla kazanılan tüm verimliliğe rağmen, sanal makinelerin yine de yönetilmesi gerekmektedir. Donanım satın almayı gerektirmediği için sanal makinelerin sayısı, fiziksel bilgisayarlara göre çok daha hızlı artmaktadır. Dolayısıyla, sanal veri merkezlerinin yönetilmesi her zamankinden daha zorunlu hale gelmektedir. Windows Server 2008 R2, sanal veri merkezinizi yönetmenizi sağlayacak aşağıdaki geliştirmeleri içermektedir:

 • Hyper-V Yönetim Konsolunu kullanarak günlük Hyper-V yönetim görevlerini gerçekleştirmek için çabanın azaltılması.
 • Gelişmiş komut satırı arabirimi ve PowerShell cmdlet’ler kullanılarak Hyper-V yönetim görevlerinin otomatik yönetimi.
 • System Center Virtual Machine Manager 2008 kullanarak sanal veri merkezi ortamındaki birden fazla Hyper-V sunucusunun geliştirilmiş yönetimi.

Hyper-V Sanal Makineleri için Daha Yüksek Performans ve Donanım Desteği

Windows Server 2008 R2’deki Hyper-V artık ana işlemci havuzunda 64 adete kadar mantıksal işlemciyi desteklemektedir. Bu, önceki sürümlerden önemli bir yükseltmedir ve sadece ana bilgisayar başına daha yüksek VM yoğunluğu sağlamaz, bunun yanı sıra CPU kaynaklarını VM’Lere atama konusunda BT yöneticilerine daha fazla esneklik sağlar. Yeni Hyper-V ayrıca, sanal makine performansı ve güç tüketimini geliştiren performans geliştirmeleri sağlamaktadır. Hyper-V, VM performansını artırmak ve Windows Hiper Denetimcisinde işlem gücünü azaltmak için günümüzdeki CPU’ların yeni özelliklerini kullanan İkinci Seviye Adres Çevirisini (SLAT) desteklemektedir ve ayrıca Windows Server 2008 R2’de bulunan yeni Core Parking özelliği sayesinde daha az güç harcayacaktır.

Hyper-V R2, ayrıca yeni bir İşlemci Uyumluluğu özelliği içermektedir. İşlemci uyumluluğu, aynı satıcının birkaç işlemci nesli boyunca bir sanal makineyi yukarı ve aşağı doğru taşımanızı sağlar. VM, işlemci uyumluluğu modu etkin halde başlatıldığında Hyper-V, işlemci özellik setini normalleştirir ve sadece AMD veya Intel gibi aynı mimari teknolojisindeki tüm Hyper-V özellikli işlemcilerde konuk görünür işlemci özelliklerini gösterir. Bu, VM’in aynı işlemci mimarisindeki tüm donanım platformlarına taşınmasına olanak verir. İşlemci özellikleri, hiper denetimci tarafından VM’in CPUID talimatını keserek ve gizlenen özelliklere karşılık gelen bitleri geri göndererek “gizlenir”.

Gelişmiş Sanal Ağ Performansı.

Yeni Hyper-V, genel VM ağ performansını artırmak amacıyla Windows Server 2008 R2’de bulunan birçok yeni teknolojiyi kullanmaktadır. Bunlara iki örnek, yeni VM Chimney (TCP Boşaltma olarak da adlandırılır) ve Jumbo Çerçevelerdir.

VM Chimney, bir VM’in ağ işlem yükünü ana bilgisayarın NIC’ine boşaltmasıdır. Bu, fiziksel bir TCP Boşaltma senaryosundaki gibi gerçekleşir ve Hyper-V sadece bu özelliği sanal dünyayı kapsayacak şekilde genişletir. Bu, hem CPU hem de genel ağ çıkış performansını artırır ve Live Migration tarafından tam desteklenmektedir.

VM Chimney, kısa vadeli donanım uyumluluğu nedenleriyle Windows Server 2008 R2’de varsayılan olarak devre dışıdır. Ancak, Intel gibi satıcılarınki gibi uyumlu donanımla birlikte kullanıldığında VM Chimney, VM ağ trafiğinde ana sunucunun CPU yükünü önemli ölçüde azaltır. Bu, daha iyi bir ana bilgisayar sistem performansı ve VM ağ çıkışında artış anlamına gelir.

TCP Boşaltma gibi Jumbo Çerçeve desteği de ilk kez Windows Server 2008’de sağlanmıştı. Windows Server 2008 R2’deki Hyper-V bu özelliği sadece VM’leri kapsayacak şekilde genişletmektedir. Fiziksel ağ senaryolarında olduğu gibi Jumbo Çerçeveler, sanal ağa aynı temel performans geliştirmelerini sağlar. Bunlar arasında, paket başına 6 kata kadar daha fazla yük de bulunmaktadır ve sadece genel çıkışı artırmakla kalmayıp büyük dosya aktarımları için CPU kullanımını azaltır.

Fiziksel ve Sanal Bilgisayar Kullanımı için Basitleştirilmiş Yöntem

Tarihsel olarak, işletim sistemleri ve uygulamaları fiziksel ve sanal bilgisayarlarda kullanmak için farklı yöntemler kullanılmıştır. Sanal bilgisayarlar için .vhd dosya formatı, önceden yapılandırılmış işletim sistemleri ve uygulamaları kullanmak ve değiştirmek için geçerli standart haline gelmiştir. Windows Server 2008 R2’deki Hyper-V, .vhd dosyalarına ilişkin olarak iki önemli güncellemeyi desteklemektedir.

Yöneticiler artık vhd dosyalarını ve çalışan bir VM üzerindeki sanal bir SCSI kontrol aygıtına bağlı düz geçiş disklerini yeniden başlatma gerekmeden ekleyebilir ya da kaldırabilir. Bu, ek bir çalışmama süresi olmadan depolama büyüme gereksinimlerini yönetmek için büyük esneklik sağlamaktadır. Ayrıca, veri merkezi yedekleme senaryolarında ve ayrıca karmaşık Exchange ve SQL Server uygulamalarındaki yeni senaryolarda daha fazla esneklik sağlar.

Windows Server 2008 R2, yerel bir sabit diskte depolanan bir .vhd dosyasını kullanarak bir bilgisayarı başlatma özelliğini desteklemektedir. Bu, sanal ve fiziksel bilgisayarları kullanmak için önceden yapılandırılmış .vhd dosyalarını kullanmanıza olanak tanır. Bu, yönetmeniz gereken görüntü sayısını azaltmanıza yardımcı olur ve üretim ortamınızda kullanım öncesinde test kullanımı için kolay bir yöntem sağlar.

 • Hyper-V Sanal Makineleri için Daha Yüksek Performans ve Donanım DesteğiWindows Server 2008 R2 içindeki Hyper-V ayrıca, sanal makine performansı ve güç tüketimini geliştiren yeni performans geliştirmeleri sağlamaktadır. Hyper-V, VM performansını artırmak ve Windows Hiper Denetimcisindeki işlem yükünü azaltmak için günümüzdeki CPU’ların yeni özelliklerini kullanan İkinci Seviye Adres Çevirisini (SLAT) desteklemektedir. Yeni Hyper-V VM’ler ayrıca Windows Server 2008 R2’de bulunan yeni Core Parking özelliği sayesinde daha az güç tüketecektir.
 • Gelişmiş Sanal Ağ PerformansıYeni Hyper-V, genel VM ağ performansını artırmak amacıyla Windows Server 2008 R2’de bulunan birçok yeni teknolojiyi kullanmaktadır. İki temel örnek, TCP Boşaltma desteği ve Jumbo Çerçevelerin kullanımıdır. TCP Boşaltma, bir VM’in ağ işlem yükünü ana bilgisayarın NIC’ine boşaltmasıdır. Bu, fiziksel bir TCP Boşaltma senaryosundaki gibi gerçekleşir ve Hyper-V™ bu özelliği sanal dünyayı kapsayacak şekilde genişletir. Bu, hem CPU hem de genel ağ çıkış performansını artırır ve Live Migration tarafından tam desteklenmektedir.

  TCP Boşaltma gibi Jumbo Çerçeve desteği de ilk kez Windows Server 2008’de sağlanmıştı. Windows Server 2008 R2’deki Hyper-V™ bu özelliği sadece VM’leri kapsayacak şekilde genişletmektedir. Fiziksel ağ senaryolarında olduğu gibi Jumbo Çerçeveler, sanal ağa aynı temel performans geliştirmelerini sağlar. Bunlar arasında, paket başına 6 kata kadar daha fazla yük de bulunmaktadır ve sadece genel çıkışı artırmakla kalmayıp büyük dosya aktarımları için CPU kullanımını azaltır.

Sunum Sanallaştırma

Uzaktan Masaüstü Hizmetlerinin RemoteApp (Windows Server 2008 R2’deki Terminal Hizmetleri özelliğinin ad değişimi hakkında aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz) özelliği tarafından desteklenen bu sanallaştırma türü, bir işlem ortamını sanallaştırır ve işlemleri grafikler ve G/Ç’den yalıtarak bir uygulamanın tek bir konumda çalıştırılmasını ve başka bir konumda kontrol edilmesine olanak tanır.

Terminal Services, bir uygulamanın tek bir konumda uzaktan çalıştırılmasını ve başka bir konumdan kontrol edilmesini ve yönetilmesini sağlar. Microsoft, bu konsepti temel olarak Windows Server 2008 R2’de geliştirmiş ve yeni özellikleri daha iyi yansıtacak şekilde Terminal Services adını Uzaktan Masaüstü Hizmetleri (RDS) olarak değiştirmiştir. RDS’nin amacı, hem kullanıcılara hem de yöneticilere herhangi bir kullanım senaryosundan en sağlam erişim deneyimini sağlayacak özellikler ve esnekliği sunmaktır.

Uzaktan Masaüstü Hizmetlerinin özellikler setini genişletmek amacıyla Microsoft, Citrix, Unisys, HP, Quest, Ericom gibi işortaklarıyla birlikte VDI olarak da bilinen Sanal Masaüstü Altyapısına yatırım yapmaktadır. VDI, müşterilerin Windows masaüstü depolama, yürütme ve yönetimini veri merkezinde merkezileştirmesini sağlayan bir merkezi masaüstü mimarisidir. Windows ve diğer masaüstü ortamlarının merkezi bir sunucudaki sanal makinelerde çalışmasını ve yönetilmesini sağlar. RDD ve VDI bu hususları aşağıdaki özelliklerle çözer:

Gelişmiş Kullanıcı Deneyimi

Hem VDI hem de klasik uzaktan masaüstü hizmetleri için kullanıcı deneyimi bugün, hiç olmadığı kadar önemli bir konumdadır. Windows Server 2008’deki VDI sürümü ve uzaktan masaüstü hizmetleri, yeni Uzaktan Masaüstü Protokolü özellikleriyle son kullanıcı deneyimini geliştirmektedir. Windows Server 2008 R2’de Windows 7 ile birlikte sağlanan bu yeni özellikler, uzaktan kullanıcılar için kullanıcı deneyiminin yerel kullanıcılarınkiyle aynı olmasını sağlar.

Geliştirilmiş RemoteApp ve Masaüstü Bağlantıları

Yeni RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı (RAD) akışları, RemoteApp programları ve Uzaktan Masaüstü gibi bir dizi kaynak sağlar. Bu akışlar, Windows 7 kullanıcılarına yeni RemoteApp ve Masaüstü Bağlantı kontrol paneli üzerinden sağlanır ve kaynaklar, hem Başlat menüsü hem de sistem tepsisinde entegre edilmiştir. Windows Server 2008 R2 ve Windows 7’deki Geliştirilmiş RemoteApp ve Masaüstü Bağlantıları özellikleri aşağıdaki geliştirmeleri sağlamaktadır:

 • VDI’yi sağlayacak araçları sunmak için Uzaktan Masaüstü Hizmetlerinin kapsamını genişletir
 • Uzaktan masaüstleri ve uygulamaların yayınlanmasını ve bunlara erişimi kolaylaştırır
 • Windows 7 kullanıcı arabirimiyle gelişmiş entegrasyon
 • Multimedya Yeniden Yönlendirme
 • Gerçek çoklu monitör desteği
 • Ses Girişi ve Kayıt
 • Aero Cam desteği
 • Geliştirilmiş ses/video senkronizasyonu
 • Dil Çubuğu Yeniden Yönlendirme
 • Görev Zamanlayıcı

Gelitirilmiş RemoteApp ve Masaüstü Yönetimi

RAD, son kullanıcı deneyimini geliştirirken aynı zamanda BT yöneticilerinin kullanıcılara hızlı ve dinamik olarak uzaktan kaynaklarını tahsis etmesini sağlayan özel bir yönetim arabirimiyle masaüstü ve uygulama yönetimi için verilen çabayı azaltır. Windows Server 2008 R2, yönetim çalışmasını azaltmak amacıyla aşağıdaki RAD yönetim özelliklerini sunmaktadır:

 • RemoteApp ve Masaüstü Bağlantıları kontrol paneli uygulaması
 • Tekli yönetim altyapısı
 • Alan üyesi bilgisayarlar ve bağımsız bilgisayarlar için tasarlanmıştır
 • Her zaman güncel
 • Bir çalışma alanı içinde tekli oturum açma deneyimi
 • RemoteApp ve Masaüstü Web Erişimi

Geliştirilmiş RemoteApp ve Masaüstü Kullanımı

Daha büyük RAD kullanım senaryolarıyla karşılaşan yöneticiler, Windows Server 2008 R2’nin Uzaktan Masaüstü Hizmetlerinde Terminal Services tarafından daha önce çözülmüş tüm senaryolar ve ayrıca RAD ile kullanılabilir olan yeni senaryolar için yönetim deneyimini geliştirmeyi hedefleyen ek yönetim özellikleri bulabilecektir. Bu geliştirişmiş yönetim özellikleri aşağıdakileri içerir:

 • PowerShell Sağlayıcı
 • Profil Geliştirmeleri
 • Microsoft Installer (MSI) uyumluluğu
 • Uzaktan Masaüstü Ağ Geçidi

 

 

Kaynak : http://www.microsoft.com/windowsserver2008/tr/tr/r2-virtualization.aspx

Bir yanıt yazın

Back To Top