Windows Server 2012 R2 Rolleri ve Anlamları

Merhaba

Windows Server 2012 R2 Rolleri ve Anlamları aşağıdaki listedeki gibidir.

Rol İşlev
Active Directory Certificate Services (ADCS) Sertifika yetkililerini ve ilişkili rol hizmetlerini dağıtabilmenizi sağlar.
Active Directory Domain Services (ADDS) Kullanıcı ve bilgisayar hesapları da dahil olmak üzere, ağ nesneleri hakkında merkezi bir bilgi deposu. Kimlik doğrulaması ve yetkilendirme için kullanılır.
Active Directory Federation Services (ADFS) Web çoklu oturum açma (SSO) ve güvenli kimlik federasyonu desteği sağlar.
Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) Tam AD DS altyapısına gereksinim duymayan dizin bilinçli uygulamalar için uygulamaya özgü verilerin depolanmasını destekler.
Active Directory Rights Management Services (AD RMS) Duyarlı belgelere yetkilendirilmemiş erişimi önlemek için hak yönetimi ilkeleri uygulayabilmenizi sağlar.
Application Server Microsoft .NET Framework 4.5 ile oluşturulanlar gibi yüksek performanslı dağıtılmış iş uygulamalarının merkezi olarak yönetilmesini ve barındırılmasını destekler.
DHCP Server Ağdaki istemci bilgisayarlara geçici IP adresleri sağlar.
DNS Server TCP/IP ağları için ad çözümlemesi sağlar.
Fax Server Faksların gönderilmesini ve alınmasını destekler. Aynı zamanda, ağ üzerinde faks kaynağını yönetebilmenizi sağlar.
File and Storage Services Paylaşılan klasörler depolamasının, dağıtılmış dosya sisteminin (DFS) ve ağ depolamasının yönetimini destekler.
Hyper-V® Windows Server 2012 çalıştıran bilgisayarlar üzerinde sanal makineler barındırabilmenizi sağlar.
Network Policy and Access Services Network Access Protection (NAP) için Health Registration Authority (HRA) de dahil olmak üzere uzak bağlantılar için yetkilendirme altyapısı.
Print and Document Services Ağ tarayıcıları ve ağa bağlanmış yazıcılar gibi belge görevlerinin merkezi olarak yönetimini destekler.
Remote Access Windows 7 DirectAccess özelliğine dayalı olarak Seamless Connectivity, Always On ve Always Managed özelliklerini destekler. Aynı zamanda, sanal özel ağ (VPN) ve çevirmeli ağ bağlantıları üzerinden Remote Access’i destekler.
Remote Desktop Services (RDS) Sanal masaüstlerine, oturum tabanlı masaüstlerine ve RemoteApp programlarına erişimi destekler.
Volume Activation Services Toplu lisans anahtarlarının ve toplu anahtar etkinleştirmesinin yönetimini otomatik hale getirebilmenizi ve basitleştirebilmenizi sağlar. Bir Key Management Service (KMS) ana bilgisayarını yönetebilmenizi ya da etki alanının üyesi olan bilgisayarlar için AD DS tabanlı etkinleştirmeyi yapılandırabilmenizi sağlar.
Web Server (IIS) Windows Server 2012 web sunucusu bileşeni.
Windows DS Ağ üzerinden istemcilere sunucu işletim sistemlerini dağıtabilmenizi sağlar.
Windows Server Update Services (WSUS) Microsoft ürünleri için ağ bilgisayarlarına güncelleştirmeleri dağıtmanın bir yöntemini sağlar.
Back To Top