Dell EMC PowerProtect DD Virtual Edition 7.7.4.0 Yapılandırması

Merhaba

Bugüne kadar fiziksel bir donanım olarak sağlanabilen ve kullanılabilen DELL EMC Data Domain yapısı artık çok basit ve hızlı biçimde kurulabilen Virtual Machine ( Sanal Makine ) olarakta sunulmaya başlandı. DDVE kısatlmasıyla anılan DELL EMC Data Domain Virtual Edition çözümü VMware ESXİ sanallaştırma platformunda kullanılabilecek OVA formatında hazır bir Virtual Machine ( Sanal Makine ) şablonunda geliyor.

Daha önceki yazımızda

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Kurulumu

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 çözümünü VMware ESXİ sanallaştırma platformun da OVA dosyası ile Virtual Machine ( Sanal Makine ) kurulumunu anlatmıştık.

Bu yazımızda da Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 yapılandırmasını anlatıyor olacağız.

 

DELLDDVE isimli yapılandırmış olduğumuz Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) VMware ESXİ konsolun da Virtual Machines sekmesinde çalışır durumda görüyoruz.

DELLDDVE isimli yapılandırmış olduğumuz Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) General Information bölümü altında bulunan Networking altında IP addresses ( IP adresleri ) görüyoruz. Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) ortamımızdaki DHCP Server üzerinde aldığı IP Adress ( IP Adresi ).

Microsoft Edge açıyoruz ve adres satırına https://192.168.1.108 yazarak DD System Manager konsolunu açıyoruz.

DD System Manager konsolun da User Name : sysadmin ve Password : changeme default kullanıcı adı ve şifreyi yazarak Log In diyoruz.

DD System Manager konsolun da User Name : sysadmin ve Password : changeme default kullanıcı adı ve şifreyi yazarak Log In olduktan sonra Set New Password ekranı geliyor karşımıza.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde yeni bir Password ( Parola ) yapılandırmanız gerekmektedir.

Set New Password ekranında New Password ve Confirm New Password bölümlerine yeni bir Password ( Parola ) yapılandırdıktan sonra Save diyoruz.

End User License Agreement ekranın da I ACCEPT THE TERMS OF THE EULA tıklayarak sözleşmeyi kabul ediyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde gerekli yapılandırmanın yapıldğını görüyoruz.

Configuration ekranın da öncelikle olarak Licenses menüsü geliyor karşımıza.

Eğer mevcutta bir Lisans sahipseniz YES diyerek yapılandırabilirsiniz. Biz herhangi bir Lisans yapılandırması yapmadan devam edeceğimiz için NO diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranın da Network menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde Network yapılandırması yapabilirsiniz.

YES diyerek yapılandırmayı başlatıyoruz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan General seçeneğin de öncelikli olarak Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde

Obtain Settings using DHCP seçeneği ile mevcut yapılandırmayı yapılandırabilirsiniz. Host Name, Domain name, Default IPv4 Gateway ve Default IPv6 Gateway yapılandırması değişmeyecektir.

Manually Configure seçeneği ile yapılandırmayı manuel olarak yapılandırabilirsiniz. Host Name, Domain name, Default IPv4 Gateway ve Default IPv6 Gateway yapılandırması sizin belirlediğiniz şekilde yapılandırabilirsiniz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan General seçeneğin de Manually Configure seçeneği seçiyoruz ve Host Name, Domain name, Default IPv4 Gateway ve Default IPv6 Gateway yapılandırması yapıyoruz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan General seçeneğin de Manually Configure seçeneği seçiyoruz ve Host Name, Domain name, Default IPv4 Gateway ve Default IPv6 Gateway yapılandırması yaptıktan sonra NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan Interfaces seçeneğin de Interface settings altında

  • Inferface seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının kullanacağını görüyoruz.
  • Enabled seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının kullanacağını yapılandırabilirsiniz.
  • DHCP seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının ortamınızdaki DHCP Server üzerinden IP Address ( IP Adresi ) olarak yapılandırabilirsiniz ya da No olarak yapılandırarak Static IP Address ( Statik IP Adresi ) olarak yapılandırabilirsiniz.
  • IP Address seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının ortamınızdaki DHCP Server üzerinden hangi IP Address ( IP Adresi ) kullanacağını görebilirsiniz. ya da No olarak yapılandırdıktan sonra Static IP Address ( Statik IP Adresi ) yapılandırabilirsiniz.
  • Netmask seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının ortamınızdaki DHCP Server üzerinden hangi Subnet Mask Address ( Ağ Maskesi Adresi ) kullanacağını görebilirsiniz. ya da No olarak yapılandırdıktan sonra Subnet Mask Address ( Ağ Maskesi Adresi ) yapılandırabilirsiniz.
  • Link seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının bağlı olup olmadığını görebilirsiniz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan Interfaces seçeneğin de DHCP seçeneğini No olarak yapılandırıyoruz. IP Address ( IP Adresi ) statik olarak yapılandırmış olacağız.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan Interfaces seçeneğin gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan DNS seçeneğin de Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde kullanılacak olan DNS Server IP Address ( IP Adresi ) yapılandırmasını yapabilirsiniz.

Using DHCP seçeneği ile DHCP Server üzerinde kullanılan DNS Server IP Address ( IP Adresi ) yapılandırması yapılandırabilirsiniz.

Manually seçeneği ile manuel olarak DNS Server IP Address ( IP Adresi ) yapılandırması yapılandırabilirsiniz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan DNS seçeneğin de gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan Summary seçeneğin de yapılandırmanın özetini görüyoruz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan Summary seçeneğin de yapılandırmanın özetini kontrol ettikten sonra SUBMIT diyerek Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde yapılandırmayı başlatıyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde General Settings ve Network Interfaces yapılandırmasının başladığını görüyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde General Settings yapılandırmasının tamamlandığını görüyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde General Settings ve Network Interfaces yapılandırmasının başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz. OK diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranın da File System menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde Dosya Sistemi yapılandırması yapabilirsiniz.

YES diyerek yapılandırmayı başlatıyoruz.

Configuration ekranın da Configure Active Tier menüsünde Addable Storage altında bulunan dev3 ve dev4 isimli Hard disklerimizi seçerek yapılandırabilirsiniz.

Configuration ekranın da Configure Active Tier menüsünde Addable Storage altında bulunan dev3 ve dev4 isimli Hard disklerimizi seçiyoruz ve ADD TO TIER tıklıyoruz.

Configuration ekranın da Configure Active Tier menüsünde Active Tier altına eklediğimiz altında bulunan dev3 ve dev4 isimli Hard disklerimizi görüyoruz.

Configuration ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configure Active Tier ekranın da dev3 ve dev4 isimli Hard disklerimiz üzerinde gerekli yapılandırmanın başladığını görüyoruz.

Configure Active Tier ekranın da dev3 isimli Hard diskimiz üzerinde gerekli yapılandırma başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz.

Configure Active Tier ekranın da dev3 ve dev4 isimli Hard diskimiz üzerinde gerekli yapılandırma başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra Cloud Tier menüsü geliyor karşımıza.

Cloud Tier menüsü herhangi bir yapılandırma yapmayacağımız için NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranın da Start Deployment Assessment menüsün de Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST, CIFS ve NFS servislerinden hangisi aktif edeceğinizi yapılandırabilirsiniz.

Configuration ekranın da Start Deployment Assessment menüsün de Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde USING ONLY DD BOOST FOR BACKUP seçeneğini seçiyoruz ve Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisini yapılandırıyoruz.

Configuration ekranında Start Deployment Assessment menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde USING ONLY DD BOOST FOR BACKUP seçeneğini seçtikten sonra DD BOOST servisini yapılandırmaya başladığını görüyoruz.

Configuration ekranında Start Deployment Assessment menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde USING ONLY DD BOOST FOR BACKUP seçeneğini seçtikten sonra DD BOOST servisini yapılandırmaya başladığını görüyoruz.

Configuration ekranında Start Deployment Assessment menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde gerekli yapılandırmayı tamamladı.

NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Summary menüsün de Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisi için ne kadar kapasite kullanacağını görüyoruz.

SUMMIT diyerek yapılandırmayı tamamlıyoruz.

Configuration ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisi için öncelikli Create File System adımında dosya sistemini oluşturulacak sonrasın da Enable File System adımında oluşturulan dosya sisteminin yapılandırması tamamlanacaktır.

Configuration ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisin de Create File System adımı için gerekli yapılandırmanın tamamlandığını görüyoruz.

Task complete ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisi için Enable File System adımında oluşturulan dosya sisteminin yapılandırma işlemini başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz.

Task complete ekranında OK diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında System Settings menüsünde herhangi bir yapılandırma yapmayacağımız için NO diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında DD Boost Protocol menüsünde oluşturduğumuz dosya sistemi ve DD Boost Protolüne bağlanmak için User ( Kullanıcı ) yapılandırmak için YES diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Storage Unit menüsünde Storage Unit bölümünde alan için bir Name ( isim ) yapılandırabilirsiniz.

Configuration ekranında Storage Unit menüsünde Select or Create User bölümünde DD Boost servisine bağlanacak olan User ( Kullanıcı ) yapılandırabilirsiniz.

  • Select a Local User seçeneği ile daha önce oluşturduğunuz bir User ( Kullanıcı ) varsa onu seçebilirsiniz.
  • Create a new Local User seçeneği ile yeni bir User ( Kullanıcı ) oluşturabilirsiniz.
  • sysadmin ( admin ) kullanıcısı ile gerekli yapılandırmayı yapabilirsiniz. Ancak bu yetki User ( Kullanıcı ) olduğu için önerilmemektedir.

Configuration ekranında Storage Unit menüsünde Select or Create User bölümünde Create a new Local User seçeneği seçiyoruz ve yeni bir User ( Kullanıcı ) oluşturuyoruz.

User, Password ve Verify Password bölümlerini yapılandırıyoruz ve NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında SUMMIT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde gerekli yapılandırmanın başladığını görüyoruz.

Configuration ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde gerekli yapılandırmanın tamamlandığını görüyoruz.

Task complete ekranında OK diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında CIFS Protocol ekranın da herhangi bir yapılandırma yapmayacağımız için NO diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında NFS Protocol ekranın da herhangi bir yapılandırma yapmayacağımız için NO diyerek devam ediyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.7.4.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde gerekli yapılandırmanın tamamlandığını görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

Bir cevap yazın

Back To Top