Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Yapılandırması

Merhaba

Bugüne kadar fiziksel bir donanım olarak sağlanabilen ve kullanılabilen DELL EMC Data Domain yapısı artık çok basit ve hızlı biçimde kurulabilen Virtual Machine ( Sanal Makine ) olarak sunulmaya başlandı. DDVE kısatlmasıyla anılan DELL EMC Data Domain Virtual Edition çözümü VMware ESXi sanallaştırma platformunda kullanılabilecek Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun ddve-7.11.0.0-1035502.ova uzantılı dosya formatında hazır bir Virtual Machine ( Sanal Makine ) şablonunda gelmektedir.

Daha önceki yazımızda

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Kurulumu

VMware ESXi sanallaştırma platformunda Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun ddve-7.11.0.0-1035502.ova uzantılı dosyası ile Virtual Machine ( Sanal Makine ) kurulumu anlatmıştık.

Bu yazımızda da Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 yapılandırmasını anlatıyor olacağız.

DELLDDVE isimli yapılandırmış olduğumuz DELLDDVE isimli yapılandırmış olduğumuz Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) VMware ESXi konsolunda Virtual Machines sekmesinde çalışır durumda görüyoruz.

VMware ESXi konsolu üzerinde Virtual Machines menüsünde General Information bölümü altında DELLDDVE isimli yapılandırmış olduğumuz Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) IP address ( IP Adresleri ) bilgilerini görüyoruz.

Microsoft Edge Browser’ı açıyoruz ve Adres satırına https://192.168.1.124 yazarak DD System Manager konsolunu açıyoruz.

DD System Manager konsolun da default User Name ( Kullanıcı Adı ) ve Password ( Parola ) yazarak Log In diyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun default User Name ( Kullanıcı Adı ) ve Password ( Parola ) bilgileri aşağıdaki gibidir.

 • User Name : sysadmin
 • Password : changeme

DD System Manager konsolun da User Name : sysadmin ve Password : changeme default User Name ( Kullanıcı Adı ) ve Password ( Parola ) bilgilerini yazarak Log In olduktan sonra Set New Password ekranı geliyor karşımıza.

Set New Password ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde yeni bir Password ( Parola ) yapılandırmanız gerekmektedir.

Set New Password ekranında Current Password bölümüne default Password ( Parola ) changeme yazıyoruz.

Set New Password ekranında New Password ve Confirm New Password bölümlerine yeni bir Password ( Parola ) yapılandırdıktan sonra Save diyoruz.

End User License Agreement ekranında I ACCEPT THE TERMS OF THE EULA tıklayarak sözleşmeyi kabul ediyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde gerekli yapılandırmanın yapıldğını görüyoruz.

Configuration ekranında öncelikle olarak Licenses menüsü geliyor karşımıza.

Eğer mevcutta bir Lisans sahipseniz YES diyerek yapılandırabilirsiniz. Biz herhangi bir Lisans yapılandırması yapmadan devam edeceğimiz için NO diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Network menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde Network yapılandırmasını başlatabilirsiniz.

YES diyerek yapılandırmayı başlatıyoruz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan General seçeneğinde öncelikli olarak Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde

Obtain Settings using DHCP seçeneği ile mevcut yapılandırma ile devam edebilirsiniz.

Host Name, Domain name, Default IPv4 Gateway ve Default IPv6 Gateway seçeneklerinin yapılandırması değişmeyecektir. Ortamınızdaki DHCP server üzerinden Default IPv4 Gateway ve Default IPv6 Gateway kullanılacaktır.

Manually Configure seçeneği ile IP Adresi yapılandırmasını manuel olarak yapılandırabilirsiniz.

Host Name, Domain name, Default IPv4 Gateway ve Default IPv6 Gateway seçeneklerini yapılandırmasını yapılandırabilirsiniz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan General seçeneğinde Manually Configure seçeneğini seçiyoruz ve Host Name, Domain name, Default IPv4 Gateway ve Default IPv6 Gateway seçeneklerini yapılandırmamız gerekiyor.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan General seçeneğinde Manually Configure seçeneği seçtikten ve Host Name, Domain name, Default IPv4 Gateway ve Default IPv6 Gateway seçeneklerini yapılandırmasını tamamladıktan sonra NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan Interfaces seçeneğinde Interface settings altında

 • Inferface seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının kullanacağını görüyoruz.
 • Enabled seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının kullanacağını yapılandırabilirsiniz.
 • DHCP seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının ortamınızdaki DHCP Server üzerinden IP Address ( IP Adresi ) olarak yapılandırabilirsiniz ya da No olarak yapılandırarak Static IP Address ( Statik IP Adresi ) olarak yapılandırabilirsiniz.
 • IP Address seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının ortamınızdaki DHCP Server üzerinden hangi IP Address ( IP Adresi ) kullanacağını görebilirsiniz. ya da No olarak yapılandırdıktan sonra Static IP Address ( Statik IP Adresi ) yapılandırabilirsiniz.
 • Netmask seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının ortamınızdaki DHCP Server üzerinden hangi Subnet Mask Address ( Ağ Maskesi Adresi ) kullanacağını görebilirsiniz. ya da No olarak yapılandırdıktan sonra Subnet Mask Address ( Ağ Maskesi Adresi ) yapılandırabilirsiniz.
 • Link seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarının bağlı olup olmadığını görebilirsiniz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan Interfaces seçeneğinde Interface settings altında

 • DHCP seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarını
 • Static IP Address ( Statik IP Adresi ) olarak yapılandırmak için No olarak seçiyoruz.
 • IP Address seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarını Static IP Address ( Statik IP Adresi ) yapılandırıyoruz. Netmask seçeneği altında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde ethV0 ve ethV1 isimli Network kartlarını Subnet Mask Address ( Ağ Maskesi Adresi ) yapılandırıyoruz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan Interfaces seçeneğinde Interface settings altında gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan DNS seçeneği altında Configure seçeneğini Using DHCP olarak görüyoruz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan DNS seçeneği altında Configure seçeneği altında

 • Using DHCP : Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DNS Server bilgilerini ortamımızdaki DHCP Server üzerindeki IP Address ( IP Adresi ) kullanabiirsiniz.
 • Manually : Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 versiyonunun Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DNS Server bilgilerini Static IP Address ( Statik IP Adresi ) olarak yapılandırabilirsiniz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan DNS seçeneği altında Configure seçeneği altında Manually seçeneğini seçiyoruz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan DNS seçeneği altında Configure seçeneği altında Manually seçeneğini seçtikten sonra DNS IP Address altında bulunan DNS Server IP Adreslerini siliyoruz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan DNS seçeneği altında Configure seçeneği altında Manually seçeneğini seçtikten sonra + işaretine tıklıyoruz ve ekleyeceğimiz DNS Server IP Adres ya da DNS Server IP Adreslerini ekliyoruz.

Add DNS ekranında ekleyeceğimiz DNS Server IP Adres ya da DNS Server IP Adreslerini yazmamız gerekiyor.

Add DNS ekranında ortamımızdak DNS Server IP Adresini yazıyoruz ve OK diyoruz.

Configuration ekranında Network menüsü altında bulunan DNS seçeneği altında Configure seçeneği altında gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan Summary seçeneğinde yapılan yapılandırmanın özetini görüyoruz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan Summary seçeneğinde yapılan yapılandırmanın özetini görüyoruz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan Summary seçeneğinde yapılan yapılandırmanın özetini görüyoruz.

Configuration ekranın da Network menüsü altında bulunan Summary seçeneğinde yapılan yapılandırmanın özetini kontrol ettikten sonra SUBMIT diyerek Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde Network yapılandırmasını tamamlıyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde General Settings, Configuring Interfaces ve Configuring DNS yapılandırmasının başladığını görüyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde General Settings yapılandırmasının tamamlandığını ve Configuring Interfaces yapılandırmasının başladığını görüyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde General Settings, Configuring Interfaces ve Configuring DNS yapılandırmasının başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz.

Task complete ekranında OK diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında File System menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde Dosya Sistemi yapılandırması başlatabilirsiniz.

YES diyerek yapılandırmayı başlatıyoruz.

Configuration ekranında Configure Active Tier menüsünde Addable Storage bölümü altında bulunan dev3 ve dev4 isimli Hard Disklerimizi seçerek yapılandırabilirsiniz.

Configuration ekranında Configure Active Tier menüsünde Addable Storage bölümü altında bulunan dev3 ve dev4 isimli Hard Disklerimizi seçiyoruz ve ADD TO TIER seçeneğine tıklıyoruz.

Configuration ekranında Configure Active Tier menüsünde Addable Storage bölümü altında bulunan dev3 ve dev4 isimli Hard Disklerimizi seçtikten sonra ADD TO TIER seçeneğine tıkladıktan sonra dev3 ve dev4 isimli Hard Disklerimizin Active Tier bölümü altına geldiğini görüyoruz.

Configuration ekranında Configure Active Tier menüsünde Active Tier bölümü altına eklediğimiz dev3 ve dev4 isimli Hard disklerimizi görüyoruz.

Configuration ekranında Configure Active Tier menüsünde gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configure Active Tier ekranında dev3 ve dev4 isimli Hard disklerimiz üzerinde gerekli yapılandırmanın başladığını görüyoruz.

Configure Active Tier ekranın da dev3 isimli Hard diskimiz üzerinde gerekli yapılandırma başarılı bir şekilde tamamlandığını ve dev4 isimli Hard diskimiz üzerinde gerekli yapılandırmanın başladığını görüyoruz.

Configuration ekranında Configure Active Tier menüsünde dev3 ve dev4 isimli Hard Disklerimiz üzerinde gerekli yapılandırma başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra Cloud Tier menüsü geliyor karşımıza.

Configuration ekranında Cloud Tier menüsünde herhangi bir yapılandırma yapmayacağımız için NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Configure Cache Tier menüsünde herhangi bir yapılandırma yapmayacağımız için NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Start Deployment Assessment menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST, CIFS ve NFS servislerinden hangisini aktif edeceğinizi yapılandırabilirsiniz.

Configuration ekranında Start Deployment Assessment menüsünde USING ONLY DD BOOST FOR BACKUP seçeneğini seçiyoruz ve Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisini yapılandırıyoruz.

Configuration ekranında Start Deployment Assessment menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde USING ONLY DD BOOST FOR BACKUP seçeneğini seçtikten sonra DD BOOST servisini yapılandırmaya başladığını görüyoruz.

Configuration ekranında Start Deployment Assessment menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde USING ONLY DD BOOST FOR BACKUP seçeneğini seçtikten sonra DD BOOST servisini yapılandırmaya başladığını görüyoruz.

Configuration ekranında Start Deployment Assessment menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde USING ONLY DD BOOST FOR BACKUP seçeneğini seçtikten sonra DD BOOST servisini yapılandırmaya başladığını görüyoruz.

Configuration ekranında Start Deployment Assessment menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisinin yapılandırmasının başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz.

NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Summary menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisi için ne kadar kapasite kullanacağını görüyoruz ve SUMMIT diyerek yapılandırmayı tamamlıyoruz.

Configuration ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisi için öncelikli Create File System yapılandırma adımında dosya sistemini oluşturulacak ve sonraki Enable File System yapılandırma adımında oluşturulan dosya sisteminin yapılandırması tamamlanacaktır.

Configuration ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisin de Create File System yapılandırma adımının tamamlandığını ve Enable File System yapılandırma adımında oluşturulan dosya sisteminin yapılandırmasının başladığını görüyoruz.

Task complete ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD BOOST servisi için Create File System yapılandırma adımının ve Enable File System yapılandırma adımında başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz.

Task complete ekranında OK diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında System Settings menüsünde herhangi bir yapılandırma yapmayacağımız için NO diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında DD Boost Protocol menüsünde oluşturduğumuz DD BOOST protolüne ve DD BOOST dosya sistemine bağlanmak için User ( Kullanıcı ) yapılandırmak için YES diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Storage Unit menüsünde Storage Unit bölümünde bir Name ( isim ) yapılandırabilirsiniz.

Configuration ekranında Storage Unit menüsünde Storage Unit bölümünde bir Name ( isim ) yapılandırıyoruz.

Configuration ekranında Storage Unit menüsünde Select or Create User bölümünde DD Boost protokülüne bağlanacak olan User ( Kullanıcı ) yapılandırabilirsiniz.

 • Select a Local User seçeneği ile daha önce oluşturduğunuz bir User ( Kullanıcı ) varsa onu seçebilirsiniz.
 • Create a new Local User seçeneği ile yeni bir User ( Kullanıcı ) oluşturabilirsiniz.
 • sysadmin ( admin ) kullanıcısı ile gerekli yapılandırmayı yapabilirsiniz. Ancak bu User ( Kullanıcı ) Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde yetkili bir User ( Kullanıcı ) olduğu için önerilmemektedir.

Configuration ekranında Storage Unit menüsünde Select or Create User bölümünde Create a new Local User seçeneği seçiyoruz ve Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde yeni bir User ( Kullanıcı ) oluşturuyoruz.

Configuration ekranında Storage Unit menüsünde Select or Create User bölümünde Create a new Local User seçeneğini seçtikten sonra User, Password ve Verify Password bölümlerini yapılandırmamız gerekiyor.

Configuration ekranında Storage Unit menüsünde Select or Create User bölümünde Create a new Local User seçeneğini seçtikten sonra User, Password ve Verify Password bölümlerini yapılandırıyoruz ve NEXT diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında Summary menüsünde Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde yeni bir User ( Kullanıcı ) oluşturulması için SUMMIT diyerek yapılandırmayı tamamlıyoruz.

Configuration ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde gerekli yapılandırmanın başladığını görüyoruz.

 • Create a new user adımında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde yeni bir User ( Kullanıcı ) oluşturulma işlemi başladığını görüyoruz.

Configuration ekranında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde gerekli yapılandırmanın tamamlandığı görüyoruz.

 • Create a new user adımında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde yeni bir User ( Kullanıcı ) oluşturulma işleminin tamamlandığını görüyoruz.
 • Enable DD Boost adımında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde DD Boost protokülün aktif edildiğini görüyoruz. 
 • Create a Storage Unit adımında Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde Storage Unit yapılandırmasını tamamlandığı görüyoruz.

Task complete ekranında OK diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında CIFS Protocol menüsünde herhangi bir yapılandırma yapmayacağımız için NO diyerek devam ediyoruz.

Configuration ekranında NFS Protocol menüsünde herhangi bir yapılandırma yapmayacağımız için NO diyerek devam ediyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde gerekli yapılandırmanın tamamlandığı görüyoruz.

Dell EMC Data Domain Virtual Edition 7.11.0.0 Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde Dashboard ekranında gerekli yapılandırmanın yapıldığını ve tamamlandığını görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

Bir yanıt yazın

Back To Top