Dijital hayatımızın bir parçası olduğu gibi hayallerimizin de olmaz olmazı.

Merhaba

Dijital hayatımızın bir parçası olduğu gibi hayallerimizin de olmaz olmazı. Zenna ile gerçekleştirdiğimiz “dijital dünya ve hayallerimiz” odaklı araştırmayı bu yıl yeniden gerçekleştirdik ve dijital olanakların hayallerimizi gerçekleştirmeye katkısını geçen seneye kıyasla aktarmaya çalıştık.

Bu ay Zenna ile gerçekleştirdiğimiz araştırma ile, teknoloji odaklı yetkinliklere bakış ve gerçekleştirmek istediğimiz hayallerde teknolojinin etkisini anlamaya çalıştık. Araştırma, Zenna Araştırma ve Danışmanlık tarafından; 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri dijital dünya kullanıcısı bin 903 kişiyle, online görüşme yöntemi uygulanarak gerçekleştirildi. Şimdi geçtiğimiz yılın aynı periyodunda gerçekleştirdiğimiz araştırma ile karşılaştırmalı olarak Türkiye’nin dijital gelecek hayallerinin detaylarına bakalım.

Hayal kuruyoruz
2017 Aralık ayına göre sık sık hayal kuranların oranı 2018 senesinde yüzde 5 oranında düşüş eğilimi göstermesine rağmen hemen hemen her 10 kişiden 4’ü sık sık hayal kurduğunu belirtiyor. (yüzde 38) 18 -24 yaş arası gençlerde bu oran yüzde 56’ya yükselerek diğer yaş gruplarına göre ön plana çıkıyor.

Hayallerimizin gerçekleşeceğine ne derece inanıyoruz?
2017 Aralık ayında her 10 kişiden 8’i gelişen teknoloji ve dijital olanaklar sayesinde hayallerinin gerçekleşeceğine inanırken, 2018 Aralık ayında bu oran 10 puan düşüş göstererek yüzde 70’e geriliyor. Ancak hayallerin gerçekleşebileceğine olan inanç her ne kadar 10 puan düşüş eğilimi gösterse de yüzde 70 gibi güçlü bir oranla insanların çoğunun teknoloji ve dijital sayesinde hayallerinin gerçekleşeceğine inançlarının yüksek olmaya devam ettiğini de ifade ediyor.

Halk genelinde teknoloji ve dijital olanaklar sayesinde hayallerin gerçekleşebileceğine inananların özellikle kariyer gelişimi, mobil çalışma olanağı, finansal okur yazarlığa bağlı tasarruf edebilme spor, beslenme alışkanlıklarında gelişim gösterebilmek gibi konularda hayallerinin gerçekleşmesini istedikleri görülüyor.

Geçen sene aynı dönemdeki yanıtlarla sonuçlar karşılaştırıldığında ise “teknolojiyi iş ile birleştirip başarılı olma” ifadesi 2017 Aralık ayında yüzde 49 iken bu oran 2018 Aralık ayında yüzde 39’a, “teknolojiyle alanında kendini geliştirip dijital odaklı iş kurma” yüzde 39’dan yüzde 33’e geriliyor.

Teknoloji ve dijital olanakların yardımıyla 2019 senesi için gerçekleşmesini hayal ettikleri konular olduğunu belirten kişilerin en az yarısının ilgili alanlarda başarılı olmak için daha önce girişimleri olduğu dikkat çekiyor. Gerçekleşmesi hayal edilen konulardan özellikle ‘Spor ve beslenme alışkanlıklarımı dijital uygulamalarla kontrol altına alıp zinde ve sağlıklı bir bedene kavuşmak (yüzde 73)’ ve ‘Dijital araçlarla harcamalarımı kontrol altına alıp, bu yıl daha fazla tasarruf/birikim yapmak (yüzde 70)’ konularında insanların daha önce de başarmak için girişimleri olduğu görülüyor.

Hayallerinin peşinden gidenler başarılı oluyor
2019 senesinde gerçekleşmesi hayal edilen konularla ilgili daha önce girişimde bulunup bulunmama gibi davranışlar incelendiğinde katılımcıların büyük bir kısmının teknoloji ve dijitalin sağlayacağı olanaklarla hayallerinin peşinden gittiği öne çıkmaktaydı. Gerçekleştirilmek istenen hayallerde öne çıkan ve daha önce de gerçekleştirme girişiminde bulunanların sonuçlarını incelediğimizde ise üç alanın öne çıktığı görülüyor.

Spor ve beslenme alışkanlıklarının dijital olanaklarla kontrol altına alınıp sağlıklı ve zinde bir bedene kavuşulması
Dijital araçlarlarla harcamaların kontrol altına alınıp daha fazla birikim/ tasarruf yapabilme.

Teknolojiyle işi birleştirip başarılı kariyer dönemine girme
Herkesin tanıdığı YouTube ya da Instagram fenomeni olma hayali en az tercih edilen hayal ve bu hayalle ilgili daha önce girişimde bulunan kişilerin başarı oranı da en düşük konumda.

2017 ve 2018 senelerinde sorulan teknoloji ve dijitalin yardımıyla gerçekleştirilmek istenen hayallerde, “Teknolojiyi işimle birleştirip kariyerimde çok başarılı bir döneme girmek” ve “Teknoloji alanında kendimi geliştirip teknolojiyle ilgili/ dijital odaklı yeni bir iş kurmak” istiyorum diyenlerin her iki sene de başarılı olma oranları paralellik gösteriyor.

Dijital yetkinlikler konusunda yeterli miyiz?
Halk genelinde hemen hemen her 10 kişiden dördü kendisini teknoloji kullanımı ve dijital yetkinlik alanında yeterli bulduğunu belirtiyor. 25-34 yaş aralığındaki kişilerde kendilerini yeterli bulma düzeyi yüzde 50’ye yükselerek diğer yaş gruplarına göre öne çıkıyor.

2017 senesine göre halk genelinin kendisini teknoloji kullanımı ve dijital yetkinlik alanında yeterli bulma düzeyleri karşılaştırıldığında 2018 senesinde çok az düzeyde de olsa düşüş eğilimi ile karşılaşılıyor. Her üç kişiden ikisi teknolojinin gelişimine bağlı olarak kendini geliştirmek için bir şey yapmadığını belirtiyor. 2017 – 2018 senesi karşılaştırması yapıldığında oranların hemen hemen aynı düzeylerde olduğu görülüyor. Öte yandan teknoloji kullanımına yönelik ileri seviyede eğitim aldığını belirtenlerin oranı 2017 senesinde yüzde 24 iken 2018 aynı dönemde yüzde 18 olarak karşımıza çıkıyor.

Halk genelinde finansal okuryazarlık, sağlık, spor, iş, eğlence gibi pek çok alan/ uygulamada teknoloji kullanma yeterlilikleri sorgulandığında “eğlence” ve “ulaşım” uygulamaları dışında henüz yeterli düzeyde olunmadığı görülüyor. 2017 senesine göre halk genelinin bu kapsamdaki teknolojik uygulamalarda kendilerini yeterli bulma düzeylerinde anlamlı bir değişim ise söz konusu değil.

2019’da dijitali kullanarak kendimizi geliştirmek istediğimiz ilk üç alan: İş, finans, sağlık
İş yüzde 55, finans yüzde 50 ve sağlık yüzde 42 ile halk genelinin 2019 senesi için kendilerini geliştirmek istedikleri alanların başında geliyor. Finans 2017 Aralık ayına göre yüzde 18, iş ise yüzde 15 oranında yükselme eğilimi gösteriyor.

2018’de şehirden/ ülkeden ayrılan tanıdıklarımız oldu diyenlerin oranı; “yüzde 45”
Halk genelinde 2018 yılında yaşadığı şehri ya da ülkeyi terk eden tanıdıklarının olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 45. Kadınlarda bu oran yüzde 49’a çıkıyor. Şehri ya da ülkeyi terk etme planı olanların oranı ise yüzde 31. Şehri/ülkeyi terk etme oranı 25-34 yaş arasındaki gençlerde yüzde 36’ya yükseliyor. Yaşadığı şehir/ ülkeden ayrılmayı düşünen kişilerin yarısı bu planları dahilinde hazırlıkları olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin dijital gelecek hayalleri araştırmasının öne çıkanları
Türkiye’de 2017 Aralık ayına göre sık sık hayal kuranların oranı 2018 senesinde yüzde 5 oranında düşüş eğiliminde.

Araştırmaya göre hemen hemen her 10 kişiden 4’ü sık sık hayal kurduğunu belirtiyor.

2017 Aralık ayında her 10 kişiden 8’i gelişen teknoloji ve dijital olanaklar sayesinde hayallerinin gerçekleşeceğine inanırken, 2018 Aralık ayında bu oran 10 puan düşüş göstererek yüzde 70’e geriliyor.

Halk genelinde hemen hemen her 10 kişiden 4’ü kendisini teknoloji kullanımı ve dijital yetkinlik alanında yeterli bulduğunu belirtiyor.

“Teknolojiyi iş ile birleştirip başarılı olma” isteği 2017 Aralık ayında yüzde 49 iken bu oran 2018 Aralık ayında yüzde 39’a iniyor.

‘Teknolojiyle alanında kendini geliştirip teknolojiyle ilgili dijital odaklı iş kurma’ ise yüzde 39’dan yüzde 33’e geriliyor.

Halk genelinde hemen hemen her 10 kişiden 4’ü kendisini teknoloji kullanımı ve dijital yetkinlik alanında yeterli bulduğunu belirtiyor.

Teknoloji kullanımına yönelik eğitim aldığını belirtenlerin oranı 2017 senesinde yüzde 24 iken 2018 aynı dönemde yüzde 18 olarak karşımıza çıkıyor.

İş yüzde 55, finans yüzde 50 ve sağlık yüzde 42 ile halk genelinin 2019 senesi için kendilerini geliştirmek istedikleri alanların başında geliyor.

 

 

Kaynak : Dijital hayatımızın bir parçası olduğu gibi hayallerimizin de olmaz olmazı

 

Back To Top