IBM Storwize V5010E Raid 10 Yapılandırması

Merhaba

Daha önceki yazılarımız da IBM Storwize V5010E Service Management Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Pools Yapılandırması ve IBM Storwize V5010E Raid 5 Yapılandırması sizlerle paylaşmıştık.

Bu yazımızda da IBM Storwize V5010E üzerinde Raid yapılandırmasını anlatıyor olacağız. Aslında bu yazımızda IBM Storwize V5010E Pools Yapılandırması üzerinde RAID 10 yapılandırmasını anlatıyor olacağız.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) Nedir :

RAID (Redundant Array of Independent Disks) terimini genel olarak Sunucu, Storage ve NAS performans ve güvenlik için iki veya daha fazla Harddisk kullanılarak yapılır. Hata Toleransını en aza indirmeyi sağlamak için yapılandırılır. Hata Toleransı basit bir şekilde, Harddisk arızalanan bir Sunucu, Storage ve NAS sorunsuz çalışmaya devam edeceğinden emin olmak için güvenli bir yapı kurmak anlamına gelir. Hata Toleransı Sunucu, Storage ve NAS üzerinde ulaşım kesintilerini azaltır ve ayrıca veri kaybı ihtimalini en aza indirmektedir.

Hata toleransı RAID versiyonu göre konfigüre edilir. Depolama cihazındaki disk sayısı, tipi, kurtarmanın veri ihtiyaçları için önemi ve yüksek performansın önemine bağlı olarak RAID versiyonuna karar verilir. Bir işletme bir ev kullanıcısına nazaran genel olarak donanım arızasında veri bütünlüğünü korumaya daha çok önem verir.

RAID’e Genel Bakış : RAID, Disk Hata Toleransının ve optimize edilmiş performansın zorunluluk olduğu işletme ve kurumlarda kullanılır. İşletme veri merkezlerindeki Sunucu, Storage ve NAS’lar genelde RAID Kartı olarak adlandırılan bir donanım parçasına sahiptir. Bu sistemler RAID konfigürasyonuna bağlı olarak birkaç SSD veya SATA disk sürücülerine sahiptir. İşletme ve Kurumların Artan Depolama Taleplerinden dolayı Ev kullanıcıların kullandıkları NAS cihazları da RAID’i destekler.

Yazılım RAID : Yazılımsal RAID özel bir RAID Kartına ihtiyaç duymadan RAID yapılandırabileceğiniz anlamına gelir. RAID kapasitesi işletim sisteminde yazılımsal olarak kendiliğinden vardır. Tek bir diski iki bölme ile kurabilirsiniz, bir tanesi ön yükleme yapmak için ve diğeri de veri depolaması için kullanılabilir. Bu tip RAID OS X sunucusu, Linux ve Windows sunucuları dahil olmak üzere işletim sistemlerinde mevcuttur. Yazılım RAID ayrıca servis sağlayıcılar tarafından Güçlü Sunucu sanal RAID çeviricilerini temin etmek için satılan sanal RAID çözümlerini de kapsar. Bu işletme ağları için daha giriş seviyesi bir çözümdür.

Donanımsal RAID : Donanımsal RAID özel bir RAID Kartına ihtiyaç duymaktadır. Donanımsal RAID yapmak için Sunucu, Storage ve NAS  RAID Kartına ihtiyaç duyacağımız anlamına gelir. Ayrıca Donanım RAID kullandığınızda RAID Kartı tipi de önemlidir. Farklı RAID Kartları farklı RAID seviyelerini destekler ve sırayla kullanabileceğiniz Disk çeşitlerini belirler ( SAS, SATA veya SSD ) 

Benim için doğru olan RAID hangisi?

Daha önce belirttiğimiz gibi, birçok RAID versiyonu vardır ve hangisini seçeceğiniz RAID’i Performans ve ya Hata Toleransı için ya da her ikisi için kullanıp kullanmadığınıza bağlıdır. Ayrıca Donanımsal ya da Yazılımsal RAID’e sahip olup olmadığınız da önemlidir. Ayrıca Donanımsal RAID kullandığınız da RAID Kartı tipi de önemlidir. Farklı RAID Kartları farklı RAID versiyonlarını desteklemektedir ve sırayla kullanabileceğiniz Harddisk çeşitlerini belirler ( SAS, SATA veya SSD ) 

Popüler RAID Seviyeleri

RAID 0 : Sunucunun performansını geliştirmek için kullanılır. Disk bölüştürme’ olarak da bilinir. RAID 0 kullanımında veri birçok diskin üzerine yazılır. Bu da bilgisayarın bir yerine birden fazla Harddisk ile çalıştığı ve performansının arttığı anlamına gelir. Çünkü birden fazla sürücü veriyi okur, işler ve disk girdi / çıktısını geliştirir. En azından iki diske ihtiyaç duyar. Hem yazılım hem de donanımsal RAID, Sunucu ve Storage üzerinde bulunan RAID Kartı RAID 0’ı destekler. Olumsuz tarafı ise hata toleransının olmamasıdır. Eğer disklerden biri bile bozulursa bütün sıralama bozulur ve veri kaybı olur ya da veride bozulma olasığı artar.

RAID 1 : Hata toleransı konfigürasyonu olan disk İkizleme olarak bilinir. RAID 1 ile veri sorunsuz bir şekilde ve devamlı olarak bir diskten diğerine kopyalanır ve böylece Replika ya da İkiz yapı sağlanmış olur. Eğer bir tane disk bozulursa diğeri çalışmaya devam edebilir. Bu hata toleransını kullanmanın en kolay yoludur ve aynı zamanda düşük maliyetlidir.

RAID 1’in olumsuz yönü ise performansta düşüşe sebep olmasıdır. RAID 1 Yazılımsal ve ya Donanımsal aracılığıyla kullanılabilir. RAID 1 Donanımsal RAID Kartı üzerinde en azından iki disk ihtiyaç duymaktadır. Yazılımsal RAID 1 ile iki fiziksel disk yerine veri tek bir disk üzerinde disk bölümünde kopyalanabilir. Hatırlanması gereken bir başka nokta da RAID 1’in disk kapasitesini ikiye böldüğüdür. Eğer iki 1 TB’lık sürücüye sahip bir sunucu RAID 1 ile konfigüre edilmişse, toplam depolama kapasitesi 1 TB olacaktır, 2 TB değil.

RAID 5 : İşletme Sunucu, Storage ve NAS için en yaygın olan RAID konfigürasyonudur. Bu RAID versiyonu RAID 1’den yani ikizlemeden daha iyi bir performans sağlar. RAID 5 ile veri, üç veya daha fazla diske bölüştürülür. Eğer bir disk hata verirse ve ya arıza vermeye başlarsa veri bu dağıtılmış veri ve eşlik bloğundan otomatik ve sorunsuz bir şekilde tekrar yaratılır. Temel olarak sistem, siz bozulan sürücüyü değiştirene kadar, bir diskle bile olsa çalışmaya devam eder.

RAID 5’in başka bir yararı da birçok Sunucu, Storage ve NAS sürücüsünün çalıştırılırken değiştirilmesine izin vermesidir. Yani dizideki bir sürücü bozulduğunda, Sunucu, Storage ve NAS erişen kullanıcıların erişimini bozmadan; Sunucu, Storage ve NAS kapatmadan yeni bir sürücü ile bozulanı değiştirebilirsiniz. Bu hata toleransı için harika bir çözümdür. Çünkü sürücü arızalandığında veri bozulan diskler değiştirilirken yeni disklerde yenilen yapılandırılır.

RAID 5’in kötü tarafı ise sunucuların birçok yazma operasyonu gerçekleştirdiği Performans Darbesidir. Örneğin, birçok çalışanın çalışma gününde erişim sağladığı veri tabanının olduğu bir sunucudaki RAID 5’te fark edilebilen bir gecikme yaşanabilir.

RAID 6 : işletmelerde oldukça yaygın olarak kullanılır. RAID 5 ile neredeyse aynıdır ama RAID 6 daha dayanıklı bir çözümdür. Çünkü RAID 5’e göre birden çok eşlik bloğu kullanır. İki diskiniz ölür ama sizin sisteminiz hala çalışmaya devam eder.

RAID 10 : RAID 1 ve 0’ın bir versiyonlarının birleşmesi gibi düşünülebilir. Genel olarak RAID 1+0 olarak ifade edilir. RAID 1’in ikizlemesi ile RAID 0’ın bölümlemesini kombine eder. En iyi performansı veren RAID versiyonudur. Ama aynı zamanda diğerlerinden daha pahalıdır. Diğer RAID seviyelerinin iki katı diske ihtiyaç duyar, en azından dört tanesine. Bu RAID versiyonu yüksekçe fayda sağlanan veri tabanı sunucuları veya birçok yazma operasyonu gerçekleştiren donanımlar için idealdir. RAID 10, Donanımsal ve ya Yazılımsal olarak uygulanabilir ama Yazılımsal olarak kullanılmaya çalışıldığında performans avantajları kaybolmaktadır.

Diğer RAID Seviyeleri
Diğer RAID seviyeleri de bulunmaktadır. Örnek:   2, 3, 4, 7, 0+1, vs. Bunlar yukarıda bahsettiğimiz asıl RAID konfigürasyonlarının değişkenleridir ve belirli işlemler için kullanılır. İşte bu seviyelerin kısa tanımları:

• RAID 2, RAID 5’e benzer ama ikizleme ile disk bölüştürme yerine, bölüştürme bit seviyesinde gerçekleşir. RAID 2 nadiren kullanılır çünkü uygulamak için maliyeti genel olarak yüksektir ve bazı disk girdi ve çıktı operasyonlarında zayıf performans gösterir.

• RAID 3 de RAID 5’e benzer ama bu çözüm özelleştirilmiş bir eşlik sürücüsü gerektirir. RAID 3 fazlaca uzmanlaşmış veri tabanı veya işleme çevreleri haricinde nadiren kullanılır.

• RAID 4 disk bölüştürmesinin RAID 3’te olduğu gibi bit seviyesi yerine byte seviyesinde olduğu konfigürasyondur.

• RAID 7 artık piyasada olmayan bir kurum tarafından sahiplenmiş tescilli bir RAID seviyesidir.

• RAID 0+1 genel olarak RAID 10 ile karıştırılır ama ikisi aynı değildir. RAID 0+1, RAID 0 düzeni olan bölümlerin ikiz dizilişidir. Yüksek performans gerektiren fakat yüksek ölçeklenirlik gerektirmeyen belirli altyapılar için kullanılır.

Birçok küçük ve orta büyüklükteki işletme amaçları için RAID 0, RAID 1, RAID 5 ve bazı durumlarda da RAID 10’un performansı yeterlidir. Birçok ev kullanıcısı için RAID 5 aşırı güç kullanabilir ama RAID 1 de disk ikizlemesi ile yeterli hata toleransını sağlar.

Son olarak belirtmeliyiz ki; RAID tek başına bir yedekleme çözümü değildir ve bir yedekleme stratejisinin yerini alamaz. RAID, Sunucu, Storage ve NAS performansını optimize etmek ve donanım hatalarından hızlı bir şekilde kurtulmak için mükemmel faydalar sağlar. Fakat tam bir felaket kurtarma çözümünün yalnızca bir parçası olabilir.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu açıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolunda Username ve Password bilgilerini yazıyoruz ve Sign In diyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu açıyoruz. IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu açıyoruz. IBM Storwize V5010E Storage Dashboard menüsü geliyor karşımıza.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Pools menüsü tıklıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Pools menüsü altında IBM Storwize V5010E Storage üzerinde yapılandırma menülerini görüyoruz. Pools menüsü altında bulunan Pools sekmesine tıklıyoruz ve RAID yapılandırmasına başlıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Pools menüsü altında IBM Storwize V5010E Storage üzerinde daha önce yapılandırmış olduğumuz Pool0 ve Pool1 isimli Pools görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Pools menüsü altında Actions menüsünden ya da yapılandıracağınız Pool üzerinde sağ tuş Add Storage diyoruz. Biz Pool0 üzerinde RAID 10 yapılandırmasını yapıyor olacağız.

Assing Storage to Pool ekranı geliyor karşımıza eğer yapımız üzerinde birden fazla Storage olsaydı Internal ve External olarak gelecekti. Bizim ortamımız da sadece tek bir Storage olduğu için sadece Internal seçeneği gelmektedir. Assing Storage to Pool Pool ekranın da Internal seçeneği Internal ve Internal Custom olarak iki farklı seçenek bulunmaktadır. Internal seçeneği diskler üzerinde RAID yapılandırmasının Quick hızlı bir şekilde yapılandırma seçeneğidir. Internal Custom seçeneği diskler üzerinde RAID yapılandırmasının Custom özelleştirerek yapılandırma seçeneğidir.

Assing Storage to Pool ekranın da Quick menüsü altında Internal seçeneğini seçtiğimizde IBM Storwize V5010E Storage üzerinde bulunan 12 Adet 900 GIB Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disklerin Quick yani hızlı şekilde nasıl yapılandırılacağını görüyoruz. Drive Assignment bölümünde IBM Storwize V5010E Storage üzerinde bulunan 12 Adet 900 GIB Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disklerimizi, Drivers bölümünde kaç adet olduğunu ve kaç tanesi kullanabileceğimizi, Size bölümünde RAID yapılandırması sonucunda kapasiteyi 7.31 TiB ( Tebibyte ) ve Pool Pool0 Capacity bölümünde Pools kapasitesinin 7.31 TiB ( Tebibyte ) olacağını görüyoruz.

MDisk summary bölümünde 12 Adet 900 GIB ( Gibibyte) Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disklerimiz ile RAID-6 olarak yapılandırabiliriz.

Assing Storage to Pool ekranın da Advanced bölümü altında bulunan Internal Custom seçeneğini seçiyoruz. Assing Storage to Pool ekranın da Advanced bölümü altında bulunan Internal Custom seçeneğini seçtiğimizde IBM Storwize V5010E Storage üzerinde bulunan 12 Adet 900 GIB Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disklerin Custom yani özelleştirerek nasıl yapılandırılacağını görüyoruz.

Drive Assignment altında bulunan Drive Class bölümünde IBM Storwize V5010E Storage üzerinde bulunan 12 Adet olarak 900 GIB ( Gibibyte ) Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disklerimizi görüyoruz. Eğer IBM Storwize V5010E Storage üzerinde farklı ( SAS – SSD ) Disklerimiz olsaydı Drive Class bölümüne görüntüleyebilirdik.

RAID bölümünde IBM Storwize V5010E Storage üzerinde bulunan 900 GIB ( Gibibyte ) Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disklerimiz üzerinde hangi RAID yapılandırmasını yapacaksanız onu seçebilirsiniz.

Spares : Hot Spare disk anlamında RAID yapısını güvencesi olacaktır. Raid yapısı üyesi olan disklerden herhangi bir tanesi arızalı olması durumunda Hot Spare olarak belirlemiş olduğumuz diskimiz, Arızalı duruma gelen diskimizin yerine devreye girecektir. Bu disk Array’ imizde ki Parity Disk gibi değildir. Hot Spare olarak Raid teknolojisi haricinde bir güvence elde etmekteyiz.

Stripe width : Verileri kaç parçaya böldüğümüz, kısacası stripe’ların toplam genişliği Stripe width olarak adlandırılır. Eğer elimizde 2 diskten oluşan bir RAID 0 dizisi varsa, Stripe width’imiz 2’dir. Genellikle Stripe width tanımlanırken Parity bit’lerin yazıldığı diskler de sayılır. Bu yüzden örneğin 7 disk’ten oluşan bir RAID 4 dizisinin stripe width’i 7’dir, 6 değildir. Stripe width arttıkça okuma (ve bazen yazma ) hızımızın artacaktır. 

Array width : Storage üzerinde oluşturacağınız Array yapısı için performans ve güvenlik için önemli bir yapılandırmadır. Array width seçeneğini yapılandırırken dikkat etmeniz gereken bir kaç nokta bulunmaktadır;

Performans ; Bir Array yapısı yapılandırırken yapı içinde ne kadar çok disk kullanırsanız bu Array yapısı üzerinde ki Volume Performansı o kadar iyi olacaktır. Burada yapılandırılacak olan RAID versiyonu önemlidir. Örneğin Storage üzerinde 12 Adet Diskten 1 Adet Spare Disk bırakırsanız 11 Disk ile RAID 5 yaparsanız toplamda ( 1 Adet Parity için ayrılacaktır ) 10 diskiniz I/O yapacak demektir. Bu 10 Adet Disk, oluşturacağınız Volume Read ( Okuma ) ve Write ( Yazma ) işlemlerini aynı anda karşılayacaktır.

Güvenlik : Array oluştururken yapılandıracağınız RAID versiyonu ile Storage üzerinde ki Datalarınızın ne kadar güvende olduğunu belirlemektesiniz. Örneğin yapılandıracağınız Array’da RAID 5 olarak seçerseniz bu 1 Adet Disk’in herhangi bir sorunda arızalanmasi ya da devre dışı olması durumunda Datalarınızın zarar görmeyeceğini ifade eder. Eğer aynı anda 2 Adet Disk herhangi bir sorunda arızalanmasi ya da devre dışı olması durumunda Array üzerinde ki bütün Volume kaybedebilirsiniz. ( Spare Disk aynı anda 2 diskiniz herhangi bir sorunda arızalanmasi ya da devre dışı olması durumunda sorun yaşabilirsiniz. Ancak birden fazla Spare Disk yapılandırırsanız o zaman sorun olmayacaktır.)

Size bölümünde RAID yapılandırması sonusunda kapasiteyi 7.31 TiB ( Tebibyte ) ve Pool Pool0 Capacity‘sinin 7.31 TiB ( Tebibyte ) olacağını görüyoruz.

Drive Assignment altında bulunan Drive Class bölümünde IBM Storwize V5010E Storage üzerinde bulunan 900 GIB ( Gibibyte ) Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disklerimizi görüyoruz. Eğer IBM Storwize V5010E Storage üzerinde farklı ( SAS – SSD ) Disklerimiz olsaydı Drive Class bölümüne görüntüleyebilirdik.

RAID bölümünde IBM Storwize V5010E Storage üzerinde bulunan 900 GIB ( Gibibyte ) Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disklerimiz üzerinde hangi RAID yapılandırmasını yapacaksanız onu seçebilirsiniz. Buradadaki RAID seçenekleri Storage üzerinde Donanım yapılandırmasına göre farklılık gösterebilir.

Assing Storage to Pool ekranın da Advanced bölümü altında bulunan Internal Custom seçeneğini seçiyoruz ve gerekli yapılandırmayı belirlediğimiz şekilde yapıyoruz.

Disk Assignment ekranın da Summary bölümünde 6 Adet 900 GIB ( Gibibyte) Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disklerimiz ile RAID-10 olarak yapılandırdığımızda kullanılacak olan 900 GIB ( Gibibyte ) Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disklerimizin sayısını görüyoruz.

Drive Assignment ekranın da IBM Storwize V5010E Storage üzerinde bulunan 6 Adet 900 GIB ( Gibibyte) Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disk ile RAID 10 yapılandırmasını yapılandırdıktan sonra sonra Assign diyoruz.

Create RAID Arrays ekranın da IBM Storwize V5010E Storage üzerinde bulunan 6 Adet 900 GIB ( Gibibyte ) Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disk ile RAID 10 yapılandırmasının başladığını görüyoruz. Close diyerek Create RAID Arrays ekranını kapatıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Pools menüsü altında IBM Storwize V5010E Storage üzerinde Pool0 üzerinde 6 Adet 900 GIB ( Gibibyte ) Enterprise Disk 10K ( SAS ) Disk ile RAID 10 yapılandırmasının geldiğini görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle..

 

Back To Top