Microsoft SQL Server 2019 Always ON Kurulumu 4

Merhaba

Daha önceki yazılarımız da Microsoft SQL Server 2016 Failover Cluster Kurulumu 1Microsoft SQL Server 2016 Failover Cluster Kurulumu 2, Windows Server 2016 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 1, Windows Server 2016 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 2, Windows Server 2019 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 1, Windows Server 2019 üzerinde Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu 2, Microsoft SQL Server 2019 Failover Cluster Yapısına Sunucu Eklemek, Microsoft SQL Server 2019 Failover Cluster Yapısına Database Oluşturmak ve Microsoft SQL Server 2019 Failover Cluster Yapısına Database Eklemek sizlerle paylaşmıştık.

Daha önceki yazımızda

Microsoft SQL Server 2019 Always ON Kurulumu 1

W19SQL19NOD1 ve W19SQL19NOD2 isimli sunucularımız üzerinde Windows Failover Cluster kurulumu ve yapılandırmasını sizlere paylaşmıştık.

Daha sonraki yazımız da

Microsoft SQL Server 2019 Always ON Kurulumu 2

W19SQL19NOD1 ve W19SQL19NOD2 isimli sunucularımız üzerinde Microsoft SQL Server 2019 kurulumlarını tamamlayarak sizlere paylaşmıştık.

Daha sonraki yazımız da

Microsoft SQL Server 2019 Always ON Kurulumu 3

W19SQL19NOD1 ve W19SQL19NOD2 isimli sunucularımız üzerinde Microsoft SQL Server 2019 Always ON kurulumu ve yapılandırması için Microsoft SQL Server 2019 servislerindeki gerekli yapılandırmayı tamamlayarak sizlere paylaşmıştık.

Bu yazımız da Microsoft SQL Server 2019 SQL Always ON yapılandırmasını anlatıyor olacağız.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu ile W19SQL19NOD1 isimli sunucumuza bağlanıyoruz.

Daha önceki Microsoft SQL Server Management Studio 18.4 Kurulumu sizlerle paylaşmıştık.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu açıyoruz. W19SQL19NOD1 isimli sunucumuzu Server name bölümüne yazıyoruz. W19SQL19NOD1 isimli sunucumuz üzerine SQL Server Always ON kurulumu ve yapılandırması için Windows Authentication seçerek Connect diyoruz.

W19SQL19NOD2 isimli sunucumuzu Server name bölümüne yazıyoruz. W19SQL19NOD2 isimli sunucumuz üzerine SQL Server Always ON kurulumu ve yapılandırması için Windows Authentication seçerek Connect diyoruz.

W19SQL19NOD1 isimli sunucumuz da Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunda Database seçeneği üzerinde sağ tuş New Database diyerek yeni bir Database ( Veritabanı ) oluşturuyoruz.

New Database ekranın da Database name bölümün de oluşturacağımız Database ( Veritabanı ) için bir Name ( İsim ) belirlememiz gerekiyor.

New Database ekranın da Database name bölümün de BAKICUBUK isimli bir Database ( Veritabanı ) oluşturacağız. Database files bölümün de oluşturacağımız Database ( Veritabanı ) için yapılandırma bilgisini görüyoruz.

New Database ekranın da Database files bölümün de Patch sekmesin de BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) SQL Server Always ON yapısı kurulumu sırasında yapılandırmış olduğumuz dizin üzerinde yapılandırma bilgisini görüyoruz.

New Database ekranın da Options bölümün de oluşturacağımız BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) için gerekli yapılandırmayı görüyoruz. Options bölümün de Recovery model bölümünün Full olması gerekmektedir.

NOT : Options bölümün de yapılandırmalar oluşturulacak olan Database ( Veritabanı ) kullanılacağı uygulamalar ( Logo Tiger, Logo Bordro, Nebim, Mikro gibi ) yapılandırması için farklılık gösterebilir. 

New Database ekranın da Filegroups bölümün de oluşturacağımız BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) için gerekli yapılandırmayı görüyoruz.

New Database ekranın da oluşturacağımız BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) için gerekli yapılandırmayı kontrol ettikten sonra OK diyoruz.

NOT : Oluşturulacak olan Database ( Veritabanı ) kullanılacağı uygulamalar ( Logo Tiger, Logo Bordro, Nebim, Mikro gibi ) yapılandırması için farklılık gösterebilir. 

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolu üzerinde W19SQL19NOD1 isimli sunucumuz üzerinde BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) oluşturulduğunu görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolu üzerinde W19SQL19NOD1 isimli sunucumuz üzerinde oluşturmuş olduğumuz BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) üzerinde SQL Server Always ON yapılandırması öncesinde Full Backup alıyoruz. Eğer SQL Server Always ON yapılandırması öncesinde Full Backup almazsanız aşağıdaki gibi hata alabilirsiniz.

BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) üzerinde sağ tuş Tasks menüsünden Back UP… diyoruz.

Back Up Database – BAKICUBUK üzerinde Destination bölümün de Microsoft SQL Server 2019 kurulumu sırasında yapılandırmış olduğumuz Disk üzerine Backup alınacaktır. OK diyerek Backup işlemini başlatıyoruz.

BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) üzerinde Backup işlemi tamamlandı. OK diyerek kapatıyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu üzerinde Always On High Availability üzerinde sağ tuş New Availability Group Wizard diyoruz.

Introduction ekranın da Always On High Availability yapısı için gerekli yapılandırma için bilgileri görüyoruz. Next diyerek devam ediyoruz.

Specify Availability Group Options ekranın da Availability Group için Availability Group name bölümüne bir Name ( İsim ) veriyoruz.

Specify Availability Group Options ekranın da Availability Group yapısı için Availability Group name bölümüne bir Name ( İsim ) veriyoruz. Cluster type bölümünü Windows Server Failover Cluster olarak seçiyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Select Databases ekranın da Availability Group yapısına dahil edeceğimiz Database ( Veritabanı ) seçmemiz gerekiyor. Availability Group yapısına dahil edebileceğimiz uygun Database ( Veritabanı ) Status bölümün de Meets prerequisities olarak görünecektir. Eğer Database ( Veritabanı ) üzerinde Full Backup almazsanız Status bölümü Full backup is required olarak görünecektir ve Database ( Veritabanı ) üzerinde Full Backup almadığınız için Availability Group yapısına ekleyemezsiniz.

Select Databases ekranın da Availability Group yapısına dahil edeceğimiz BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) seçiyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Specify Replicas ekranın da Replicas sekmesin de Server Instance bölümün de W19SQL19NOD1 isimli sunucumuzu görüyoruz. Initial role bölümün de Primary olarak görüyoruz. W19SQL19NOD2 isimli sunucumuzu Secondary olarak yapılandıracağız.

Specify Replicas ekranın da Replicas sekmesin de Add Replica diyoruz.

Connect to Server ekranın da Server name bölümüne W19SQL19NOD2 olarak geliyor ve Connect diyoruz.

Specify Replicas ekranın da Replicas sekmesin de Server Instance bölümün de W19SQL19NOD1 isimli sunucumuzu Initial role bölümün de Primary olarak görüyoruz. Server Instance bölümün de W19SQL19NOD2 isimli sunucumuzu Secondary olarak görüyoruz.

Specify Replicas ekranın da Replicas sekmesin de Automatic Failover (Up to 5) bölümüne işaretliyoruz ve Availability Mode bölümünü Synchronous commit olarak yapılandırıyoruz. Availability Group yapısını Synchronous ( Senkron ) ve Automatic ( Otomatik ) Failover olarak yapılandırmış olduk.

Readable Seconday bölümünü No olarak bırakıyoruz.

Specify Replicas ekranın da Replicas sekmesin de gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Endpoints sekmesine geçiyoruz. Default olarak gelen ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz.

Burada dikkat etmemiz gereken eğer sunucularımız üzerinde bir den fazla Instance kullanıyorsanız sunucularınız üzerinde her Instance için değişik bir Endpoint Port kullanmanız gerekmektedir. Örneğin 2 Instance varsa ilk Instance için Availability Group yapısını yapılandırırken Default olarak 5022 portu gelecektir. İkinci Instance’ınız için bir Availability Group yapısını yapılandıracağınız zaman Enpoint Port Number değiştirmelisiniz. İkinci Instance için 5023 portunu kullanabilirsiniz.

Specify Replicas ekranın da Endpoints sekmesin de gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Backup Preferences sekmesine geçiyoruz

Prefer Secondary : Availability Group yapısı içinde aktif olarak yapılandırmış olduğunuz Secondary sunucu varsa otomatik Backuplar ortamınızda Secondary sunucusu üzerinden gerçekleşir. Eğer ortamınızda aktif bir Secondary sunucunuz yoksa Primary sunucusu üzerinden gerçekleşir.

Secondary only : Availability Group yapısı içinde bütün otomatik Backuplar ortamınızda bulunan Secondary sunucusu üzerinden gerçekleşmek zorundadır.

Primary : Availability Group yapısı içinde bütün otomatik Backuplar Primary sunucusu üzerinden gerçekleşmek zorundadır.

Any Replica : Availability Group yapısı içinde Backuplar Primary ve Secondary sunucularınız üzerinden gerçekleşebilir.

Specify Replicas ekranın da Backup Preferences sekmesin de gerekli yapılandırmayı Primary olarak seçtikten sonra Listener sekmesine geçiyoruz.

Specify Replicas ekranın da Listener sekmesin de Availability Group yapısı için Listener yapılandırıyor olacağız.

Peki Nedir Listener : Ortamınızda Availability Group yapısı içinde iki sunucumuz var ve Database ( Veritabanı ) o anda hangi sunucuda aktif çalışıyor olursa olsun, Database ( Veritabanı ) ulaşacak olan uygulamalarınız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) yapılandırmış olduğunuz Listener IP Address ( Adresi ) üzerinden aktif olan sunucudaki Database ( Veritabanı ) gider. Listener Virtual ( Sanal ) bir Name ( İsmi ) ve Virtual ( Sanal ) bir IP Address ( IP Adresi ) olur. Uygulamalarınız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) SQL Server Always On yapısı içinde çalışan iki sunucunun Physical ( Fiziksel ) Name ( İsim ) ve Physical ( Fiziksel ) IP Address ( IP Adresi ) bilmez.

Specify Replicas ekranın da Listener sekmesin de Do not create an availabiliry group listener now seçeneği ile Listener yapılandırmasını daha sonra yapabilirsiniz.

Specify Replicas ekranın da Listener sekmesin de Create an availabiliry group listener seçeneği ile Listener yapılandırmasını yapabilirsiniz.

Listener DNS Name bölümün de Availability Group yapısı için bir Name ( İsim ) belirliyoruz. Port bölümün de Uygulamalarınız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) Availability Group yapısı içindeki Database ( Veritabanı ) bağlanacağı Port’u yazıyoruz. Network Mode bölümünü Static IP ( Statik IP ) olarak seçiyoruz ve Add diyoruz. Uygulamalarınız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) Database ( Veritabanı ) yapılandıracağımız bu Virtual ( Sanal ) IP Address ( IP Adresi ) kullanacaktır.

Specify Replicas ekranın da Listener sekmesin de Create an availabiliry group listener seçeneği ile Listener DNS Name bölümün de Availability Group yapısı için bir Name ( İsim ) belirliyoruz. Port bölümün de Uygulamalarınız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) Availability Group yapısı içindeki Database ( Veritabanı ) bağlanacağı Port’u yazıyoruz. Network Mode bölümünü Static IP ( Statik IP ) olarak seçiyoruz.

Specify Replicas ekranın da Listener sekmesin de Network Mode bölümünü Static IP ( Statik IP ) olarak seçiyoruz ve Add diyoruz.

Add IP Address ekranında Listener için IPv4 Address bölümün de gerekli IP Address ( IP Adresi ) yapılandırması yapmamız gerekmektedir.

Add IP Address ekranında Listener için gerekli IP Address ( IP Adresi ) yapılandırmasını yaparak OK diyoruz.

NOT : Burada Listener IP Address ( IP Adresi ) ortamınız da herhangi bir sunucu üzerinde kullanılmıyor olmasına dikkat etmenizi önemle belirtmek isterim.

Specify Replicas ekranın da Listener sekmesin de Network Mode bölümünü Static IP ( Statik IP ) olarak gerekli yapılandırmamız geldiğini görüyoruz.

Specify Replicas ekranın da Ready-Only Routing sekmesin de herhangi bir değişiklik yapmıyoruz.

Specify Replicas ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Select Initial Data Synchronization ekranın da Secondary sunucusu üzerine Database ( Veritabanı ) senkronizasyonun ilk yapılandırmasını nasıl yapacağımızı seçtiğimiz ekrandır.

Automatic seeding : Bu seçenek ile devam edersek eğer Secondary sunucusu üzerine Database ( Veritabanı ) senkronizasyonu için gerekli olan bütün işlemler Automatic ( Otomatik ) olarak gerçekleştirilecektir.

Full database and log backup : Bu seçenek ile devam edersek eğer her Database ( Veritabanı ) Full Backup ve Log Backup dosyalarını yapılandırmış olduğumuz Share ( Paylaşım ) üzerinden alarak Secondary sunucumuz üzerine kendisi aktarır ve bu işlem için sunucularımız üzerindeki Instance’ın SQL Server Servis hesaplarının Write ( Yazma ) ve Read ( Okuma ) yetkisi olan bir Share ( Paylaşım ) istemektedir. Yapılandırdığınız Share ( Paylaşım ) diskinde bulunan Database ( Veritabanı ) Full Backup ve Log Backup sığacağı kadar yer olmalıdır.

Join only : Bu seçenek ile seçtiğimiz her Database ( Veritabanı ) Full Backup ve Log Backup Manuel ( Manuel ) olarak alıp Manuel ( Manuel ) olarak Secondary sunucusuna bu adımı geçmeden önce kopyalamamız gerekir.

Skip initial data synchronization : Bu seçenek ile yine her Database ( Veritabanı ) Full Backup ve Log Backup Manual ( Manuel ) olarak alıp Manual ( Manuel ) olarak Secondary sunucumuz üzerine kopyalamamız gerekir. Ancak Join only seçeneğinden farklı olarak bu işlemi sonra yapabiliriz.

Select Initial Data Synchronization ekranın da Secondary sunucusu üzerine senkronizasyonun Automatic seeding seçeneğini seçiyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Validation ekranın da Availability Group yapısının kurulması için gerekli kontroller yapılıyor. Availability Group yapısının kurulumu için bütün adımları Success olarak görüyoruz. Eğer bir sorun varsa Error olarak görürdük ve Back diyerek geri gidebilirsiniz ve yanlış yaptığınız bir yapılandırma varsa yapılandırmayı düzelttikten sonra Re-run validation diyebilirsiniz.

Validation ekranın da Availability Group yapısının kurulması için herhangi bir sorun olmadığı için Next diyerek devam ediyoruz.

Summary ekranın da Availability Group yapısının kurulması için gerekli olan yapılandırmanın bir özetini görüyoruz.

Summary ekranın da Availability Group yapısının kurulması için gerekli olan yapılandırmanın bir özetini kontrol ettikten sonra Finish diyerek kurulumu başlatıyoruz. Script bölümün de Availability Group yapısı için yapılandırmış olduğunuz yapılandırmayı Script ( Senaryo ) olarak alabilirsiniz.

Progress ekranın da Availability Group yapısının kurulduğunu görüyoruz.

Results ekranın da Availability Group yapısının başarılı bir şekilde kurulduğunu görüyoruz. Close diyerek New Availability Group Wizard ekranını kapatıyoruz.

Failover Cluster Manager konsolunda Roles ( Rol ) menüsünde BAKICUBUKAO ismi ile yapılandırmış olduğumuz Availability Group yapılandırmasını geldiğini görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Groups altında bulunan BAKICUBUKAO ismi ile yapılandırmış olduğumuz Availability Group yapılandırmasını W19SQL19NOD1 isimli sunucumuz üzerine geldiğini görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Groups altında bulunan BAKICUBUKAO ismi ile yapılandırmış olduğumuz Availability Group yapılandırmasını W19SQL19NOD2 isimli sunucumuz üzerine geldiğini görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Groups altında bulunan BAKICUBUKAO ismi ile yapılandırmış olduğumuz Availability Group yapılandırmasını W19SQL19NOD1 isimli sunucumuzu ( Primary ) olarak W19SQL19NOD2 isimli sunucumuzu ( Secondary ) olarak görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Groups altında bulunan BAKICUBUKAO ismi ile yapılandırmış olduğumuz Availability Group yapılandırmasında Availability Replicas sekmesi altında W19SQL19NOD1 isimli sunucumuzu ( Primary ) olarak W19SQL19NOD2 isimli sunucumuzu ( Secondary ) olarak görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Groups altında bulunan BAKICUBUKAO ismi ile yapılandırmış olduğumuz Availability Group yapılandırmasında Availability Database sekmesi altında BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Groups altında bulunan BAKICUBUKAO ismi ile yapılandırmış olduğumuz Availability Group yapılandırmasında Availability Group Listeners sekmesi altında BAKICUBUKSQLAO isimli Listener Name görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu üzerinde SQL Server Always ON yapılandırması sırasında BAKICUBUKSQLAO olarak yapılandırmış olduğumuz Listener Name yazıyoruz ve Connect diyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu üzerinde BAKICUBUK isimli Database ( Veritabanı ) Synchronized olarak geldiğini görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio ( SSMS ) konsolunu üzerinde Always On High Availability altında yapılandırmış olduğumuz Availability Group yapılandırmasını görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

 

Bir cevap yazın

Back To Top