Veeam Backup & Replication v9.5 Azure Blob Storage

Merhaba

Veeam firmasının hem Vmware hem de Microsoft Hyper-V sanallaştırma platformları için geliştirilmiş olduğu backuplama yazılımının yeni versiyonu ve yeni özelliklerinin bulunduğu Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 kullanıma sunuldu. Aslında 2019 ile birlikte Veeam Backup & Replication v9.5 Update 3’ten sonra Veeam Backup & Replication v10 versiyonun gelmesi hepimiz merakla bekliyorduk ancak Veeam Forum’da yapılan açıklamada 2019 yılı içinde yayınlanacak olan Update serisi ile Veeam Backup & Replication kullanımına yeni özellikle sunulacağı bilgisi verildi.

Daha önceki yazılarımızda Veeam Backup & Replication v9.5 Özellikler ve YetenekleriVeeam Backup & Replication v9.5 KurulumuVeeam Backup & Replication v9.5 Backup Repository EklemeVeeam Backup & Replication 9.0’dan 9.5’a Upgrade, Veeam Backup & Replication v9.5 Üzerinde EMC DD2200 Yapılandırması, Veeam Backup & Replication v9.5 Backup Job Oluşturma, Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2, Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3, Veeam Backup & Replication v9.5 Üzerinde Update 4 Geçişi, Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Kurulumu ve Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Backup Repository Ekleme yazılarını sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 üzerinde Azure Blob Storage Ekleme ve Yapılandırmasını anlatıyor olacağız.

Azure Service’lerinden biri olan Azure Blob Storege hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

Azure Blob depolama, Microsoft’un buluta yönelik nesne depolama çözümüdür. Blob depolama, metin veya ikili veri gibi çok miktarda yapılandırılmamış veriyi depolamak için iyileştirilmiştir.

Blob depolama aşağıdaki durumlar için idealdir:

 • Görüntülerin veya belgelerin doğrudan bir tarayıcıya sunulması.
 • Dağıtılan erişim için dosyaların depolanması.
 • Video ve ses akışları.
 • Yedekleme ve geri yükleme, olağanüstü durum kurtarma ve arşivleme için verilerin depolanması.
 • Şirket içi veya Azure’da barındırılan bir hizmetle analiz için verilerin depolanması.
 • Blob depolamadaki nesnelere, dünyanın her yerinden HTTP veya HTTPS üzerinden erişilebilir. Kullanıcılar veya istemci uygulamalar, bloblara URL’ler, Azure Depolama REST API’si, Azure PowerShell, Azure CLI veya bir Azure Depolama istemci kitaplığı aracılığıyla erişebilir. Depolama istemci kitaplıkları .NET, Java, Node.js, Python, PHP ve Ruby dahil olmak üzere birden çok dil ile kullanılabilir.

Kaynak : Azure Depolama

Microsoft Azure Portal’a hesabımıza Login oluyoruz ve Storage Account kısmında Create storage account diyerek Storage Account yapılandırmasına başlıyoruz.

Basics ekranı geliyor karışımıza.

Resource group mevcut olan Resource group seçebilirsiniz ya da Create new diyerek yeni bir Resource group oluşturabilirsiniz. Storage account name bölümünde oluşturacağımız Storage Account için bir Name ( İsim ) belirliyoruz. Location bölümünü West Europe ( Türkiye’ye en yakın Datacenter burası olduğu için ) olarak seçiyoruz.

Performance bölümü altında Standart ve Premium bulunmaktadir.

Standart seçeneğinde StorageV2, StorageV1 ve BlobStorage seçenekleri bulunmaktadır.

 • StorageV2 : Bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için temel bir depolama hesabı türü. Azure depolama kullanan çoğu senaryo için önerilir.
 • StorageV1 : Bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için eski hesap türü. Genel amaçlı v2 hesapları mümkün olduğunda kullanın.
 • BlobStorage :  Yalnızca BLOB Depolama hesapları. Genel amaçlı v2 hesapları mümkün olduğunda kullanın.

Premium seçeneğin de StorageV2,StorageV1,BlockBlobStorage ve FileStorage (preview) seçenekleri bulunmaktadır.

 • StorageV2 : Bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için temel bir depolama hesabı türü. Azure depolama kullanan çoğu senaryo için önerilir.
 • StorageV1 : Bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için eski hesap türü. Genel amaçlı v2 hesapları mümkün olduğunda kullanın.
 • BlockBlobStorage : Premium performans özellikleri olan yalnızca BLOB Depolama hesapları. Yüksek işlem hızı, daha küçük nesneleri kullanarak ya da depolama tutarlı düşük gecikme süresi gerektiren senaryolar için önerilir.
 • FileStorage (preview) : Premium performans özellikleri olan dosyaları yalnızca depolama hesabı.Kurumsal veya yüksek performans ölçekli uygulamalar için önerilir.
 • BLOB Depolama hesapları: Yalnızca BLOB Depolama hesapları. Genel amaçlı v2 hesapları mümkün olduğunda kullanın.

Replication bölümünde Locally-redundant storage (LRS),Zone-redundant storage (ZRS),Geo-redundant storage (GRS) ve Read-access geo-redundant storage (RA_GRS) seçenekleri bulunmaktadır.

Locally-redundant stoage ( LRS ) : Farklı Fault-Domain ve Upgrade-Domain’lerde olacak şekilde storage transactionlarınızın hepsi senkron bir şekilde toplam üç ayrı storage node’una gönderilir. Böylece Azure Storage servisinin arka planında bir donanım sorunu oluşsa da veriniz ulaşılabilir durumda olur.

Zone-redundant stoage ( ZRS ) : Zone-redundant stoage ( ZRS ) seçeneği ile veriniz üç kopya olarak tutulur ve aynı Zone içerisindeki farklı Data Center’larda saklanmaktadır. Zone-redundant stoage ( ZRS ) seçeneği ile Geo-redundant storage ( GRS ) seçeneği lokasyon olarak aynı bölge içerisine uygulanmış hali olarak düşünebilirsiniz. Tüm diğer modellerde şu anda Storage servislerinin hepsi desteklenirken, Zone Redundant modelde sadece Block Blob’lar destekleniyor. İleriki yazılarda bahsedeceğimiz Page Blob, Table ve Queue yapıları Zone Redundant olan Storage Account’larda kullanılamıyor.

Geo-redundant storage ( GRS ) : Locally-redundant stoage ( LRS ) seçeneğinde olduğu gibi aynı Data Center üzerinde yine üç kopya tutulmaktadir. Bu üç kopyanın haricinde asenkron olarak transactionlar bir başka lokasyondaki Data Center üzerine gönderilmektedir. Diğer DC’ye gönderilen transaction da yine söz konusu DC’de üç kopya olarak tutulur. Bu seçenek genelde Failover amacı ile kullanılır ve ilk loaskyonda üç kopya bir şekilde kaybedilirse veya altyapı aşağı inerse ikinci lokasyon üzerinden kullanımı sağlanır. İki lokasyon arasındaki Replication asenkron olduğu için Failover esnasında kopyalanmamış bir miktar data tamamen kaybedilebilir.

Read-access geo-redundant storage ( RA-GRS ) : Geo-redundant storage ( GRS ) seçeneği ile aynı özellikleri barındıran bu yapıda ek olarak okuma operasyonları birden çok bölgeye dağıtılarak daha yüksek okuma performansı elde edilir.

Basics ekranın da bulunan Access tier seçeneğinde normalde sağlanan Blob Storage hizmetine artık Hot Storage olarak adlandırılacak. Uzun süreli saklanması gereken, sürekli erişim gerektirmeyen verilerin ( yedekler, arşivler gibi ) saklandığı Blob Storage hizmetine ise artık Cool Storage adı verilmektedir.

Basics ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next : Advanced diyerek devam ediyoruz.

Advanced menüsünde

SECURITY altında bulunan Secure transfer requied seçeneği; Yalnızca istekleri hesabınıza güvenli bağlantılar elde vererek depolama hesabınızın güvenliğini artırır. Örneğin, depolama hesabınıza erişmek için REST API çağırdığınızda, HTTPS kullanarak bağlanmanız gerekir. “Güvenli aktarım gereklidir”, HTTP kullanan istekleri reddeder. Enable olarak işaretliyoruz.

VIRTUAL NETWORK altında buluan Allow acess from seçeneği; Storage Account hesaplarına yalnızca belirli Virtual Network ( Sanal Ağ ) erişime izin verecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Biz fefault olarak gelen All Network seçeneğinde bir değişiklik yapmıyoruz.

DATA PROTECTION altında bulunan Blob soft delete seçeneği; Storage Account hesabı altında bulunan verilerin silindiğinde, kalıcı olarak silmek yerine, geçici silinen duruma geçer. Biz burada Lab ortamında yapılandırdığımız için default olarak Disable diyoruz. Siz kendi ortamınızdaki yapılandırmaya göre bu seçeneği değiştirebilirsiniz.

DATA LATE STORAGE GEN2 altında bulunan  Hierarchical namespace seçeneği; Storage Account hesabının içinde bulunan Petabyte boyutunda dosyaları ve trilyonlarca nesneyi depolanması ve analiz edilmesidir. Yüksek düzeyde paralel programları kolaylıkla geliştirmesi, Storage Account hesabının içine alınan yüksek kapasiteli verileriniz kolayca hata ayıklanması ve performans iyileştirmenin gerçekleştirmesi olarak açıklabiliriz. Bizim veri boyutumuz küçük ölçekli olduğu için Disable durumda bırakıyoruz.

Advanced menüsünde gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next : Tags diyoruz.

 Tags ekranın NAME ve VALUE bölümlerin aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz.

 Tags ekranın ben herhangi bir tanımlama yapmadan Next : Review + Create  diyoruz.

Review + Create ekranında Storage Account yapılandırma özetini görüyoruz. Create diyerek Storage Account yapılandırmasını oluşturuyoruz.

Storage Account yapılandırmasını oluşturulduğu uyarısını alıyoruz.

Storage Account yapılandırması oluşturuldu.

Storage Account’u hesabımıza tıkladığımızda aşağıdaki gibi Storage Account yapılandırması detaylarını görebilirsiniz. Access keys menüsü tıklıyoruz.

Access keys menüsü altında Storage Account’u hesabımız için oluşturulan Key’leri görüyoruz.

Blob Service menüsü altında bulunan Blobs seçeneği ile Storage Account’u hesabımız içinde yeni bir Container oluşturuyoruz.

new container ekranın da Container için Name ( İsim ) bölümünde Container için bir isim belirliyoruz

Public access level bölümünde Private (no anonymouns access),Blob (anonymouns read access for blobs only) ve Container (anonymouns read access for containers and blobs) seçenekleri bulunmaktadir.

 • Private (no anonymouns access) : Kapsayıcı ve bloblarını yalnızca depolama hesabı sahibi tarafından erişilebilir. Bu, tüm yeni kapsayıcılar için varsayılandır.
 • Blob (anonymouns read access for blobs only) : Kapsayıcı içindeki blobları anonim istek tarafından okunabilir ancak kapsayıcı verileri mevcut değil. Kapsayıcı içindeki blobları anonim istemciler listelenemiyor.
 • Container (anonymouns read access for containers and blobs) :Tüm kapsayıcı ve blob verilerini anonim istek tarafından okunabilir. İstemcileri, kapsayıcı içindeki blobları anonim istek göre sıralayabilirsiniz, ancak depolama hesabında kapsayıcıları numaralandırılamıyor.

new container ekranın da Container için gerekli yapılandırmayı tamamlandıktan sonra OK diyoruz.

 

Blob Service menüsü altında bulunan Blobs bölümünde Storage Account’u hesabımız içinde yeni bir Container oluşturulduğunu görüyoruz.

Microsoft Azure Portal tarafinda Storage Account’u hesabımız için gerekli yapılandırma işlemlerimizi tamamladık.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolunu üzerinde oluşturmuş olduğumuz Blob Storage On-Premise ortamımız da  çalışan Veeam Backup & Replication v9.5 sunucumuz üzerinde Backup Repository olarak yapılandırıyoruz.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4  konsolunu açıyoruz.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsulu geliyor karşımıza.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolu üzerinde BACKUP INFRASTRUCTURE menüsü altında bulunan Backup Repositories sekmesi altında default olarak gelen Default Backup Repository görebilirsiniz. Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Kurulumu’ndan Default Backup Repository C:\backup şeklinde bir klasör oluşturmaktadır. Eğer Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Kurulumu yeni yapmışsanız ve herhangi bir Backup Repositories yapılandırmazsanız. Veeam Backup Job oluştururken sadece Default Backup Repository görülecektir. Daha önceki yazımız da Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Backup Repository Ekleme anlatmış olduğumuz Backup Repository görüyoruz.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolunda bulunan Backup Repositories üstünde sağ tuş Add Backup Repository ya da Manage Repository menüsünde bulunan Add Backup Repository tıklayarak. Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 üzerinde Backup Repository yapılandırma işlemini başlatabilirsiniz.

Type ekranında ise yapılandırabileceğiniz Backup Repository yapılandırması için dört farklı yapılandırma seçeneği bulunmaktadır.

 • Direct attach storage
 • Network attached storage
 • Deduplicating storage appliance
 • Object Storage

Direct attach storage : Direkt olarak Windows ve Linux sunucuları üzerindeki bir dizin üzerine ve ya sunucular üzerinde doğrudan bağlı depolama alanları üzerinde Backup Repository yapılandırması için bu seçenek ile devam edebilirsiniz. Genel yedekleme yöntemi olarak bu seçenek yoğun olarak kullanılmaktadır.

Network attached storage : Ortamınızda buluna File Server ya da NAS sistemler üzerinde Backup Repository yapılandırması için bu seçenek ile devam edebilirsiniz. SMB (CIFS  protokolünü kullanmaktadır.

Deduplicating storage appliance : Dell EMC Data Domain, ExaGrid ve HPE StoreOnce ve Quantum DXi gibi ürünler üzerinde Backup Repository yapılandırması için bu seçenek ile devam edebilirsiniz.

Object Storage : Amazon Web Services (AWS) Cloud ( Bulut ) hizmetinde içinde bulunan S3 (Simple Storage Service) Compatible ve Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage ve IBM CLoud Object Storage Cloud ( Bulut ) hizmetleri ürünler üzerinde Backup Repository yapılandırması için bu seçenek ile devam edebilirsiniz.

Type ekranında Object Storage seçeneği seçiyoruz

Type ekranında Object Storage seçeneği altında Amazon Web Services (AWS) Cloud ( Bulut ) hizmetinde içinde bulunan S3 (Simple Storage Service) Compatible ve Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage ve IBM CLoud Object Storage Cloud ( Bulut ) hizmetleri ürünler üzerinde Backup Repository yapılandırması için bu seçenek ile devam edebilirsiniz.

Type ekranında Object Storage seçeneği altında bulunan Microsoft Azure Blob Storage seçeneğini seçiyoruz.

Name ekranında yapılandıracağımız Backup Repository için bir Name ( İsim ) belirliyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Account ekranın da Credentials bölümünde Add diyoruz.

Credentials bölümünde Microsoft Azure Portal üzerinde yapılandırmış olduğumuz Storage Account hesap bilgilerimiz yazıyoruz. Account ve Share key bölümlerine gerekli bilgileri yapıştırıyoruz ve OK diyoruz.

Account ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Account ekranın da Storage Account için gerekli yapılandırmanın yapıldığını görüyoruz.

Container ekranın da Container bölümünde Microsoft Azure Portal üzerinde yapılandırmış olduğumuz Container geldiğini görüyoruz. Folder bölümünde Container içinde bir Folder ( Klasör ) seçmek ya da oluşturmak için Browse diyoruz.

Select File ekranın da Microsoft Azure Portal üzerinde yapılandırmış olduğumuz Container altında bir Folder ( Klasör ) oluşturmak için New Folder ( Yeni Klasör ) diyoruz.

Select File ekranın da Microsoft Azure Portal üzerinde yapılandırmış olduğumuz Container altında bir oluşturduğumuz Folder ( Klasör ) seçiyoruz ve OK diyoruz.

Container ekranın da Limit object storage consumption to seçeneği ile Container üzerinde Terabyte ( TB ) ve Petabyte ( PB ) olarak bir limit belirleyebilirsiniz.

Container ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Summary ekranın da Azure Blob Backup Repository yapılandırması özetini görüyoruz. Summary ekranın da Azure Blob Backup Repository yapılandırmanın tamamlanması için Finish diyoruz.

 Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolunda bulunan BACKUP INFRASTRUCTURE menüsü altında bulunan Backup Repositories sekmesine oluşturmuş olduğumuz Azure Blob Storage’in başarılı bir şekilde eklendiğini görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle..

 

 

 

 

2 thoughts on “Veeam Backup & Replication v9.5 Azure Blob Storage

Comments are closed.

Back To Top