Windows Server 2019 Network Load Balancing Yapılandırması

Merhaba

Daha önceki yazımızda Windows Server 2019 Network Load Balancing Kurulumu sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda da Windows Server 2019 Network Load Balancing özelliği ile Remote Desktop Session Host ( RDHS ) üzerinde yapılandırıyor olacağız.

Ortamınız içinde bulunan Remote Desktop Session Host ( RDHS ) ve ya Web Server ( ISS ) gibi hizmetlerin anlık olarak cevap veremez hale gelmesi çoğu Bilgi Teknolojileri çalışanın büyük bir kabusudur. Remote Desktop Session Host ( RDHS ) ve ya Web Server ( IIS ) gibi hizmetler de yaşanabilecek Donanımsal ya da Yazılımsal gibi bir sorunda hizmet veremez duruma gelebilir. Bu gibi Donanımsal ve yazılımsal sorunları hiç yaşamamak için birçok yöntem mevcuttur. Bu yazımızda da Windows Server sunucu işletim sisteminin bir özelliği olan Network Load Balancing ( NLB ) kurulum adımlarını anlatıyor olacağız. Network Load Balancing ( NLB ) özelliği Windows 2000 Advanced Server ve sonraki tüm Windows Server versiyonlarında bulunmaktadir.

Network Load Balancing nedir? Niçin İhtiyaç duyarız ?

Network Load Balancing ( NLB ) servisi Network ( Ağ ) yükünün Load Balacing ( Yük Dengeleme ) ve ya Fault Tolerance ( Hata Toleransı ) bağlı olarak birden fazla sunucuya dağılımını yapan servisdir. Bu sayede hizmet kesintisine uğramadan Client makinelerinize hizmet sağlayabiliriz. Network Load Balancing ( NLB ) servisini Remote Desktop Session Host ( RDHS ) ve ya Web Server ( ISS ) gibi hizmetlerin Client makinelerinizin sürekli iletişimde olduğu servislerde kullanabiliriz.

Network Load Balancing ( NLB )’nin iki temel özelliği vardır.

Load Balacing ( Yük Dengeleme ) : Hizmet veren sunucunun belirli bir kapasitesi ve üzerindeki Network Adaptor bir bant genişliği vardır. Ortamınızdaki bütün Client makineleriniz tek bir sunucu üzerinden Remote Desktop Session Host ( RDHS ) ve ya Web Server ( ISS ) gibi hizmetleri alması durumunda performans düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Network Load Balancing ( NLB ) sayesinde aynı işi yapan farklı sunucular üzerinde yönlendirme yaparak kapasite ve bant genişliğini artırabilir ve Donanımsal ya da Yazılımsal gibi bir sorunda kesintiyi en aza indirebilirsiniz.

Fault Tolerance ( Hata Toleransı ) : Sunuculardan birinin yedeği olduğu için herhangi birinin üzerinde güncelleme,bakım işlerini yaparken diğer sunucu hizmete devam edebilmektedir.

Kurulum ve Yapılandırmaya geçmeden önce ortamınızla ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum.

Birinci Sunucum Windows Server 2019 Datacenter işletim sistemine sahip W19DC isminde ve 192.168.1.200/24 olarak IP Adresi yapılandırılmıştır. Üzerinde Active Directory Domain Services yapılandırılarak bakicubuk.local isminde bir Active Directory Domain ortamı kurularak ortamımızda Primary Domain Controller olarak görev yapmaktadır.

İkinci Sunucum Windows Server 2019 Datacenter işletim sistemine sahip W19RDHS1 isminde ve 192.168.1.202/24 olarak IP Adresi yapılandırılmıştır. Active Directory Domain ortamına dahil ederek Remote Desktop Session Host ( RDHS ) rolünün kurulu ve yapılandırılmış durumdadır. Bu sunucumuz üzerinde Network Load Balancing ( NLB ) servisi yapılandırıyor olacağız.

İkinci Sunucum Windows Server 2019 Datacenter işletim sistemine sahip W19RDHS2 isminde ve 192.168.1.204/24 olarak IP Adresi yapılandırılmıştır. Active Directory Domain ortamına dahil ederek Remote Desktop Session Host ( RDHS ) rolünün kurulu ve yapılandırılmış durumdadır. Bu sunucumuz üzerinde Network Load Balancing ( NLB ) servisi yapılandırıyor olacağız.

Windows Server 2019 üzerinde Remote Desktop Session Host ( RDHS ), Remote Desktop Licensing Services Yapılandırması ve RemoteApp kurulumlarını ve yapılandırmasını daha önceki yazılarımızda sizlerle paylaşmıştık.

Kısaca özetlemek gerekirse ortamımızda bulunan W19RDHS1 isimli ve W19RDHS2 isimli 2 Adet Remote Desktop Session Host ( RDHS ) sunucumuz bulunmaktadir. Bu Remote Desktop Session Host ( RDHS ) sunucularımız üzerinde Network Load Balancing ( NLB ) yapısını yapılandırarak sanki ortamımızda 2 Adet Remote Desktop Session Host ( RDHS ) sunucumuz değil de 1 Adet Remote Desktop Session Host ( RDHS ) sunucu varmış gibi davranmasını sağlayacağız. Remote Desktop Session Host ( RDHS ) sunucularımıza erişim için dışarıdan gelen istemci makineler önce bizim oluşturduğumuz Network Load Balancing ( NLB ) yapısı üzerine gidiyor olacaktır ve Network Load Balancing ( NLB ) yapılandırılmasına göre arka tarafta çalışan Remote Desktop Session Host ( RDHS ) sunucularımız üzerine dağıtımını sağlamış olacağız.

W19RDHS1 isimli sunucumuz üzerinde Network Load Balancing ( NLB ) yapılandırmasını başlatıyoruz.

Network Load Balancing yapılandırması için Administrative Tools => Network Load Balancing Manager konsolunu açıyoruz.

Network Load Balancing Manager konsolunu geliyor karşımıza.

Network Load Balancing Manager konsolununda Network Load Balancing Clusters üzerinde sağ tuş New Cluster diyoruz ya da Cluster menüsü altında New diyerek yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

New Cluster : Cluster ekranın da Host bölümüne Network Load Balancing ( NLB ) yapısına birinci olarak hangi sunucumuz üzerinden yapılandıracaksak o sunucumuzun Computer Name ( Bilgisayar İsmi ) ya da IP Address ( IP Adresi ) yazmamız gerekiyor.

New Cluster : Cluster ekranın da Host bölümüne Network Load Balancing ( NLB ) yapısına birinci olarak hangi sunucumuz üzerinden yapılandıracaksak o sunucumuzun Computer Name ( Bilgisayar İsmi ) ya da IP Address ( IP Adresi ) yazıyoruz ve Connect diyoruz.

New Cluster : Cluster ekranın da Interfaces available for configuring a new cluster bölümün de Interface name ve Interface IP sekmelerinde eklemiş olduğumuz W19RDHS1 isimli sunucumuzun bilgilerinin geldiğini görüyoruz.

New Cluster : Cluster ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

New Cluster : Host Parameters ekranın da Priority ( unique host identifier ) bölümününde Network Load Balancing ( NLB ) üyesi olacak her bir sunucu için farklı bir değer olması gerekmektedir. W19RDHS1 isimli sunucumuzun yapılandırdığımız ilk sunucumuz olduğu için Priority ( unique host identifier ) bölümünündeki değerin 1 olarak geldiğini görüyoruz. Yani gelen istekler ilk olarak W19RDHS1 isimli sunucumuzu üzerine yönlendirilecektir.

New Cluster : Host Parameters ekranın da Initial Host State bölümünde Network Load Balancing ( NLB ) üyesi olan sunucuların hangi konumda Started ( Başlatan ), Stopped ( Durdurulan ) ve Suspended ( Askıda ) olacağını belirtebiliriz. Default olarak Started ( Başlatan ) bırakıyoruz.

New Cluster : Host Parameters ekranın da Retain suspended state after computer restarts bölümünü seçmeniz durumda Network Load Balancing ( NLB ) üyesi olan sunucu Restart olduğunda Network Load Balancing ( NLB ) servisi stop olacaktır.

New Cluster : Host Parameters ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

New Cluster : Cluster IP  Addresses ekranın da Add diyerek yapılandıracağımız Network Load Balancing ( NLB ) için bir IP Adress ( IP Adresi ) ekliyoruz.

New Cluster : Cluster IP  Addresses ekranın da Add dediğimizde Add IP Adress ekranın da yapılandıracağımız Network Load Balancing ( NLB ) yapısı için yapımız içinde kullanılmayan bir IP Adress ( IP Adresi ) yazıyoruz ve OK diyoruz.

Add IP Adress ekranın da yapılandıracağımız Network Load Balancing ( NLB ) yapısı için yapılandırdığınız IP Adress ( IP Adresi ) ortamdaki W19RDHS1 isimli ve W19RDHS2 isimli sunucularımızın IP Adress ( IP Adresi ) olmayacaktır. Dışarıdan erişim için yönlendirme yapacağımız Network Load Balancing ( NLB ) yapısı için Local Network IP adresi olacaktır.

New Cluster : Cluster IP  Addresses ekranın da Cluster IP address bölümünde IP address ( IP Adresi ) ve Subnet mask ( Alt Ağ Maskesi ) bilgilerinin geldiğini görüyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

New Cluster : Cluster Parameters ekranın da Cluster IP configuration bölümü altında IP address ( IP Adresi ) ve Subnet mask ( Alt Ağ Maskesi ) bilgilerini görüyoruz.

Cluster operation mode bölümün yapılandırma sunucularımız üzerindeki Network kartlarına göre yapılandırılmaktadır.

Unicast :  Sunucunuz üzerinde eğer çift Network Adapter ( Network Adaptör ) sahip ise bu seçenek seçilir.

Multicast :Sunucunuz üzerinde eğer tek Network Adapter ( Network Adaptör ) sahip ise bu seçenek seçilir.

IGMP multicast : Eğer sunucularınızın bağlı olduğu Switch’in IGMP özelliğini destekliyorsa kullanabiliriz. IGMP ( Internet Group Management Protocol ), TCP/IP’de çoklu dağıtım ( Multicast ) üyelerini yönetmek için kullanılan bir iletişim protokolüdür. Taşıma protokolü gibi davranmamasına rağmen, ağ katmanının üzerinde çalışması IP çokludağıtımın önemli bir özelliğidir. Tekli dağıtım ( Unicast ) bağlantılardaki ICMP ye benzerdir. IGMP online streaming videolarda ve oyunlarda kullanılabilir. Bu tip uygulamaları desteklerken kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

New Cluster : Cluster Parameters ekranın da Cluster IP configuration altında bulunan Full Internet name bölümüne Network Load Balancing ( NLB ) yapısı için bir Name ( isim ) veriyoruz.

New Cluster : Cluster Parameters ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

New Cluster : Port Rules ekranın da Edit diyerek Network Load Balancing ( NLB ) yapısı için belirleyebileceğimiz Port ayarlarını yapılandırıyoruz.

New Cluster : Port Rules ekranın da Edit dediğimiz de Add/Edit Port Rule ekranını geliyor karşımıza.

Cluster IP address bölümünde eğer All seçili ise Network Load Balancing ( NLB ) yapısı için yapmış olduğunuz bütün yapılandırma başka bir Network Load Balancing ( NLB ) yapısı içinde geçerli olacaktır. Ancak sadece sizin yapılandırmiş olduğunuz Cluster IP Address üzerinde gerekli yapılandırmanın etkin olmasını istiyorsanuz o zaman All işaretini kaldırarak gerekli ayarı o Cluster IP Adress seçerek yapılandırabilirsiniz.

Port Range : Bu seçenekte hangi port aralığını kullanacağınızı yapılandırabiliriz. Default olarak From : 0 To : 65535 olarak tüm portlar kullanılmaktadır. Remote Desktop Connection ( RDP ) portu 3389 olduğu için bu şekil de yapılandırabilirsiniz.

Protocols : Bu seçenekte hangi port protokolü kullanılacak ise o protolü seçmemiz gerekiyor. TCP (Transmission Control Protocol) , User Datagram Protocol ( UDP ) ya da Both ( Her İkisi ) olarak yapılandırabilirsiniz.

Filtering Mode bölümü altında bulunan seçenek de;

Multiple Host : Eğer ortamınızda birden fazla sunucu kullanılacak ise zaman bu seçenek seçmeniz gerekmektedir.

Affinity bölümü altında bulunan seçenekler de;

None : Gelen talepleri ilk olarak bir sunucuya ikinci olarak diğer sunucuya yönlendirilmesini sağlamaktadır.

Single : İlk talebe cevap hangi sunucudan gelirse hep o sunucuya yönlendirilmesi sağlamaktadır.

Network : Sunucular arasında yönlendirmeyi Network durumuna göre kendisi yapmaktadır. Herhangi bir kuralı yoktur.

Timeout (in muniters ) : Sunucular arasında yönlendirmeyi hangi zaman aşımında yapacağını belirleyebilirsiniz.

Single Host : Bu seçenek seçilirse Priority değerine göre hangi sunucunun hizmet vereceğini diğer sunucuların hizmet vermeyeceğini belirtmiş olursunuz.

Disable this port range : Port Range dışında herhangi bir cevap vermesini istemiyorsaniz bunu seçebilirsiniz.

Add/Edit Port Rule ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra OK diyoruz.

New Cluster : Port Rules ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Finish diyerek Network Load Balancing ( NLB ) yapısı oluşturuyoruz.

Network Load Balancing Manager konsolunda yapılandırmış olduğumuz Network Load Balancing ( NLB ) yapısını görüyoruz.

W19RDHS1 isimli sunucumuzun Status bölümünü Converged olarak görüyorsanız yapılandırmanız başarılı olmuştur.

W19RDHS1 isimli sunucumuz üzerinde Network Load Balancing ( NLB ) yapısını başarılı bir şekilde yapılandırdıktan sonra W19RDHS1 isimli sunucumuzu Network Load Balancing ( NLB ) yapısına dahil edeceğiz.

Network Load Balancing Manager konsolununda W19RDHS1 isimli sunucumuzu üzerinde sağ tuş Add Host To Cluster diyoruz ya da Cluster menüsü altında Add Host diyerek yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

New Cluster : Cluster ekranın da Host bölümüne Network Load Balancing ( NLB ) yapısına birinci olarak hangi sunucumuz üzerinden yapılandıracaksak o sunucumuzun Computer Name ( Bilgisayar İsmi ) ya da IP Address ( IP Adresi ) yazmamız gerekiyor.

New Cluster : Cluster ekranın da Host bölümüne Network Load Balancing ( NLB ) yapısına birinci olarak hangi sunucumuz üzerinden yapılandıracaksak o sunucumuzun Computer Name ( Bilgisayar İsmi ) ya da IP Address ( IP Adresi ) yazıyoruz ve Connect diyoruz.

New Cluster : Cluster ekranın da Interfaces available for configuring a new cluster bölümün de Interface name ve Interface IP sekmelerinde eklemiş olduğumuz W19RDHS2 isimli sunucumuzun bilgilerinin geldiğini görüyoruz.

New Cluster : Cluster ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

New Cluster : Host Parameters ekranın da Priority ( unique host identifier ) bölümününde Network Load Balancing ( NLB ) üyesi olacak her bir sunucu için farklı bir değer olması gerekmektedir. W19RDHS1 isimli sunucumuzun yapılandırdığımız ilk sunucumuz olduğu için W19RDHS2 isimli sunucumuzu üzerinde Priority ( unique host identifier ) bölümünündeki değerin 2 olarak geldiğini görüyoruz. Yani gelen istekler ikinci olarak W19RDHS2 isimli sunucumuzu üzerine yönlendirilecektir.

Buradaki seçenek tamamen size kalmıştır. W19RDHS1 isimli sunucumuzun Priority değerini 2, W19RDHS2 isimli sunucumuzun Priority değerini 1 yapabilirsiniz.

New Cluster : Host Parameters ekranın da Initial Host State bölümünde Network Load Balancing ( NLB ) üyesi olan sunucuların hangi konumda Started ( Başlatan ), Stopped ( Durdurulan ) ve Suspended ( Askıda ) olacağını belirtebiliriz. Default olarak Started ( Başlatan ) bırakıyoruz.

New Cluster : Host Parameters ekranın da Retain suspended state after computer restarts bölümünü seçmeniz durumda Network Load Balancing ( NLB ) üyesi olan sunucu Restart olduğunda Network Load Balancing ( NLB ) servisi stop olacaktır.

New Cluster : Host Parameters ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

New Cluster : Port Rules ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Finish diyerek Network Load Balancing ( NLB ) yapısına W19RDHS2 isimli sunucumuzu dahil ediyoruz.

Network Load Balancing Manager konsolunda Network Load Balancing ( NLB ) yapısına W19RDHS2 isimli sunucumuzu dahil edildiğini görüyoruz.

W19RDHS1 isimli sunucumuzun Status bölümünü Converged olarak görebiliyorsanız yapılandırmanız başarılı olmuştur.

Network Load Balancing Manager konsolunda W19RDHS2 isimli sunucumuzun Status bölümünü Converged olarak görüyorsanız yapılandırmanız başarılı olmuştur.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
%d blogcu bunu beğendi: