IBM Storwize V5010E Custom Volume Yapılandırması

Merhaba

Daha önceki yazılarımız da IBM Storwize V5010E Service Management Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Pools Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Raid 5 Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Raid 10 Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Volume Yapılandırması , IBM Storwize V5010E Volume2 Yapılandırması ve IBM Storwize V5010E Mirrored Volume Yapılandırması sizlerle paylaşmıştık.

Bu yazımızda da IBM Storwize V5010E üzerinde Custom Volume yapılandırmasını anlatıyor olacağız.

IBM Storwize V5010E Storage Management Konsolunda Volumes menüsü üzerinde gerekli yapılandırmayı yapıyor olacağız.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu açıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolunda Username ve Password bilgilerini yazıyoruz ve Sign In diyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu açıyoruz. IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu açıyoruz. IBM Storwize V5010E Storage Dashboard menüsü geliyor karşımıza.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Volumes menüsü tıklıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Volumes menüsü altında IBM Storwize V5010E Storage üzerinde yapılandırma menülerini görüyoruz. Volumes menüsü altında bulunan Volumes sekmesine tıklıyoruz ve Custom Volume yapılandırmasına başlıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Volumes menüsü altında Create Volumes diyoruz.

Create Volumes ekranın da Basic, Mirrored ve Custom olarak 3 farklı yapılandırma bulunmaktadır.

Basic : Bu yapılandırma ile daha önceki IBM Storwize V5010E Pools Yapılandırması yapmış olduğumuz Pool0 ve Pool1 üzerinde hızlı bir şekilde Volume yapılandırmasını yapabilirsiniz.

Mirrored : Bu yapılandırma ile daha önceki IBM Storwize V5010E Pools Yapılandırması yapmış olduğumuz Pool0 ve Pool1 yapılarını Mirrored bir şekilde Volume yapılandırmasını yapabilirsiniz. Yani herhangi bir Pool üzerinde yapılandırmanın bir kopyasını diğer Pool üzerine Mirrored ( Aynalı ) bir şekilde yapılandırmasını sağlayabilirsiniz.

Custom : Bu yapılandırma ile daha önceki IBM Storwize V5010E Pools Yapılandırması yapmış olduğumuz Pool0 ve Pool1 üzerinde Custom yani özelleştirerek Volume yapılandırmasını yapabilirsiniz.

Create Volumes ekranın da Custom seçeneğini seçiyoruz.

Create Volumes ekranın da Volume Location bölümü altında None ve Mirrored seçenekleri geliyor. None sadece Volume oluşturmamıza yarayan seçenektir. Mirrored yapılandırma ile daha önceki IBM Storwize V5010E Pools Yapılandırması yapmış olduğumuz Pool0 ve Pool1 yapılarını Mirrored bir şekilde Volume yapılandırmasını yapabilirsiniz. Yani herhangi bir Pool üzerinde yapılandırmanın bir kopyasını diğer Pool üzerine Mirrored ( Aynalı ) bir şekilde yapılandırmasını sağlayabilirsiniz.

Create Volumes ekranın da Volume Location bölümü altında None seçeneğini seçiyoruz.

Create Volumes ekranın da Pool bölümünde daha önceki IBM Storwize V5010E Pools Yapılandırması yazımız da yapılandırmış olduğumuz Pool0 ve Pool1 yapılandırmalarını görüyoruz. Bu yazımızda da Pool0 üzerinde gerekli Volume yapılandırmasını yapıyor olacağız.

Create Volumes ekranın da Pool bölümünde daha önceki IBM Storwize V5010E Pools Yapılandırması yazımızda yapılandırmış olduğumuz Pool0 seçiyoruz.

Create Volumes ekranın da Volume Details bölümünde Quantity ( Miktar ) yani kaç adet oluşturulacağını yapılandırabilirsiniz. Capacity bölümünde Size ( Boyutu ) ve Bytes, KIB ( Kibibyte ), MIB ( Mebibyte ), GIB ( Gibibyte ) ve TIB ( Tebibyte ) olarak yapılandırabiliriz.

Create Volumes ekranın da Volume Details bölümünde Capacity bölümünü Bytes, KIB ( Kibibyte ), MIB ( Mebibyte ), GIB ( Gibibyte ) ve TIB ( Tebibyte ) olarak yapılandırabiliriz.

Create Volumes ekranın da Volume Details bölümünde Quantity ( Miktar ) 1 olarak yapılandırıyoruz. Capacity bölümünde Size ( Boyutu ) 1.2 olarak ve TIB ( Tebibyte ) olarak yapılandırıyoruz.

Create Volumes ekranın da Volume Details bölümünde Name ( İsim ) bölümüne VOLUMERAID10 olarak bir isim veriyoruz.

Create Volumes ekranın da Capacity savings bölümünde None ve Thin-provisioned olarak yapılandırabilirsiniz.

Thin-provisioned : IBM Storwize V5010E Storage üzerinde çalışan uygulamalara ayrılan sabit alanları, dinamik hale getirerek her uygulamaya ihtiyacı kadar alan verir. Böylelikle maksimum verimlilikle veriler saklanır. Mail adresi alındığında 50GB’lık alan veriyoruz denir ama aslında arkada 50GB hemen verilmez, kullanıcının mail kutusu doldukça alan artışı otomatik yapılır.

Örnek Senaryo: Sanallaştırma üzerinde çalışmakta olan bir SQL Server’a 10GB’lık alan tanımlanmış ama SQL Server üzerinde bulunan toplam veri aslında 2 GB’dır. Bu durumda 8 GB’lık alan boşu boşuna tanımlı olarak SQL sunucu için tutulur. Diğer uygulamalar içinde aynı durum söz konusu olunca çok daha fazla alan gereksiz yere boşta bekler. IBM Storwize V5010E Storage bu durumu dinamik olarak yöneterek her uygulama için ihtiyaç kadar alan tanımlar.

Create Volumes ekranın da Capacity savings bölümünde Thin-provisioned olarak yapılandırabilirsiniz. Create Volumes ekranın da Capacity savings bölümünde None olarak yapılandırıyoruz.

Create Volumes ekranın da Define another volume diyerek Pool0 üzerinde farklı bir Volume daha tanımlayabilirsiniz.

Create Volumes ekranın da Define another volume diyerek Volume Details bölümünde Capacity bölümünü Bytes, KIB ( Kibibyte ), MIB ( Mebibyte ), GIB ( Gibibyte ) ve TIB ( Tebibyte ) olarak yapılandırabiliriz.

Create Volumes ekranın da General altında bulunan Format volume sekmesini Enabled olarak görüyoruz. Eğer Enabled işaretini kaldırırsak yapılandırmadan sonra Online olarak Formatlanmayacaktır. Online Format işlemi oluşturulacak olan Volume alanın boyutuna göre uzun sürebilir. O yüzden Enabled işaretini kaldırıyoruz.

Create Volumes ekranın da General altında bulunan Format volume sekmesini Enabled işaretini kaldırıyoruz.

Create Volumes ekranın da Cache mode altında Enabled, Read-only ve Disable seçeneklerini görüyoruz.

Create Volumes ekranın da Summary bölümünde gerekli yapılandırmanın bir özetini görüyoruz. Create Volumes ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Create diyoruz.

Create Volumes ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Create and Map diyerek Volume oluşturulduktan sonra Mapping işlemini yapabilirsiniz.

Create Volumes ekranın da gerekli yapılandırmanın tamamlandığını görüyoruz. Closed diyerek Create Volumes ekranını kapatıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Volumes menüsü geri geldiğimizde Pool0 üzerinde VOLUMERAID10 olarak yapılandırmış olduğumuz yapılandırmanın geldiğiniz ve Online durumda olduğunu görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

 

Back To Top