Veeam ONE 9.5 Update 4 Kurulumu

Merhaba

Veeam firmasının hem Vmware hem de Microsoft Hyper-V sanallaştırma platformları için geliştirilmiş olduğu backuplama yazılımının yeni versiyonu ve yeni özelliklerinin bulunduğu Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 kullanıma sunuldu. Aslında 2019 ile birlikte Veeam Backup & Replication v9.5 Update 3’ten sonra Veeam Backup & Replication v10 versiyonun gelmesi hepimiz merakla bekliyorduk ancak Veeam Forum’da yapılan açıklamada 2019 yılı içinde yayınlanacak olan Update serisi ile Veeam Backup & Replication ve Veeam One kullanımına yeni özellikle sunulacağı bilgisi verildi.

Bu yazımızda da Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulum ve yapılandırmasını anlatıyor olacağız.

Veeam ONE Nedir ?

Veeam Availability Suite™ ürününün bir parçası olan Veeam® ONE™, sanal ve Veeam korumalı bulut ve fiziksel iş yükleri dahil olmak üzere BT ortamınızın tamamı için tam görünürlük sağlar. Veeam ONE; Veeam Backup & Replication™, Veeam Agent’lar, VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V için sağladığı desteğin yanı sıra, etkileşimli araçlar aracılığıyla derinlemesine akıllı izleme, raporlama ve otomasyon sunar. Böylece, herhangi bir operasyonel etki oluşmadan olası sorunları fark edip çözebilirsiniz. Veeam ONE’ın yetenekleri arasında şunlar bulunur:

Yedekleme ortamları ve sanal ortamlar için 7/24 gerçek zamanlı izleme, raporlama, uyarma ve yönetim : Kesinti sürelerini engellemek, SLA’ları karşılamak ve uyumluluk sağlamak üzere kullanıcıları Kesintisiz Çalışırlık ve performans sorunları hakkında bilgilendirin. Kaynak yönetimi ve yapılandırma izleme sayesinde yedekleme altyapınızın performansını değerlendirin ve mevcut yapılandırmaların en iyi uygulamaları yerine getirebildiğinden emin olun.

Kapasite planlama ve tahmin : Yedekleme altyapıları ve sanal altyapılar için aşırı kaynak ataması izleme ile “ne olurdu” modellemesi sayesinde kaynak kullanımını ve kullanım eğilimlerini tahmin edin.

Ücretlendirme ve faturalandırma : Bilgi işlem, depolama ve yedekleme havuzu kaynaklarına harcanan BT maliyetlerine eksiksiz şekilde görün.

İş Kategorizasyonları YENİ : Sanal makinelerde çalışan iş için kritik uygulamaları nerede olurlarsa olsunlar kolayca takip edebilir ve bunlar için alarm atayabilirsiniz. Böylece, SLA’ları karşılayabilir
ve uyumluluk sağlayabilirsiniz.

Akıllı Teşhis ve Otomasyon YENİ : Otomatik ve proaktif sorun çözebilme olanağı sayesinde sık rastlanan hatalı altyapı ve yazılım yapılandırmalarını kendi kendine tespit edip çözebilen gelişmiş veri zekasından yararlanın. Sorunları kendi kendine gideren düzeltici işlemler sayesinde yedekleme altyapısı ve sanal altyapıyla ilgili, sık karşılaşılan sorunların önceden tanımlanmış ve otomatik hale getirilmiş çözümlerini kullanarak yanıt sürelerini iyileştirin.

Hakkını veren tam görünürlük : Güçlü ve kullanımı kolay olan Veeam ONE, rekabetçi bir fiyat karşılığında tamamen entegre bir çözüm sunar. Bu çözüme şunlar dahildir:

Gelişmiş izleme, raporlama ve kapasite planlama

7/24 gerçek zamanlı izleme

Veeam ONE hem sanal makinelerinizin hem de Veeam korumalı bulut ve fiziksel işyüklerinizin performansını gerçek zamanlı olarak 7/24 izlemenizi sağlar. Uygulama ve kullanıcılar olumsuz bir şekilde etkilenmeden önce, sorunlar hakkında sizi bilgilendirir. İzleme işlevleri şunları içermektedir:

  • Yedekleme havuzları ve proksilerinin derin analizini sağlayan, tek tıkla detaya giden görünümler sunan ve Isı HaritalarıYENİ içeren gerçek zamanlı paneller
  • Kapsamlı bilgi bankaları ile en iyi uygulamalara dayalı 200’ü aşkın önceden tanımlanmış alarm
  • Sorunları hızla çözebilmek için kök nedeni belirleyebilme
  • Yedekleme altyapısı performansı ve eğilimleri için paneller ve çok daha fazlası

Veeam Akıllı Teşhis YENİ : Otomatik ve proaktif sorun çözme sistemiyle sık rastlanan hatalı altyapı ve yazılım yapılandırmalarını kendi başına tespit edebilen ve çözebilen gelişmiş veri zekasından yararlanın. Veeam Akıllı Teşhis İmzaları sayesinde sık karşılaşılan sorunları herhangi bir operasyonel etki oluşmadan hızla düzeltmek için proaktif çözümler kullanabilir; bu sayede desteğe ayırdığınız zamanı azaltabilirsiniz.

Düzeltici İşlemler YENİ : Otomatik Düzeltici İşlemler aracılığıyla yaygın yedekleme altyapısı alarmlarının manuel olarak bakılması ile ilgili kesinti süresi riskini düşürün. En sık karşılaşılan Veeam ONE alarmlarına kontrollü yanıtlar atayın; sık karşılaşılan yedekleme altyapısı ve iş sorunlarına ortaya çıktıkları anda hemen yanıt verilmesini veya yanıtın yapılan değişiklikler uygulanmadan önce manuel olarak onaydan geçmesini sağlayın.

Business View ve Kategorizasyonları GELİŞTİRİLMİŞ : Sadeleştirilmiş bir Business View arayüzü aracılığıyla kolaylıkla iş grupları oluşturarak sanal ve ajan tabanlı altyapıların performansını ve görünürlüğünü artırın. Konumları fark etmeksizin belirli bir grup veya departmana ait uygulamaların performans ve durum bilgisini izleyin. Rol tabanlı erişim kontrolü atamak ve hassas verileri konumlarına göre etiketleyip GDPR gibi uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için VMware etiketlerinden faydalanın.

Ajan İzleme ve Raporlama GELİŞTİRİLMİŞ : Veeam ONE fiziksel bilgisayarların ve bulut bilgisayarlarının yedeklerini yönetirken zamandan tasarruf etmenizi sağlamak ve bu işlemlerin karmaşıklığını azaltmak için, alarmlara ve iş durumlarına genel bakış dahil olmak üzere Veeam yedekleme ajanlarını izleyebilme olanağı sağlar. Bunun yanı sıra, korunan ajanların sayısını ve türünü; başarı, uyarı ve arıza sayılarını içeren yedekleme durumunu ve ajanların korunmama sebeplerini belirten bir ajan raporu sunar. Ayrıca, Veeam ONE ajan raporlaması verilerinizin Erişilebilirliğini sağlamak için korunan tüm iş yükleri hakkında günlük yedekleme bilgisi sağlar, hangi ajanların yedek kopyası olmadığını tespit eder ve çok daha fazlasını yapar.

Altyapı değerlendirme raporları : Veeam ONE sanal makine yapılandırmanızın desteklenmesini, sanal makinelerin yedekleme görevleri tarafından işlenmesini, yedeklemelerin planlandığı gibi yürütülmesini ve depolama hedeflerinizde saklama ilkenizi destekleyebilecek yeterli alan bulunmasını garanti altına alacak bir dizi özel rapor sunar. Değerlendirme raporları, Veeam Backup & Replication™ yüklemenizin bilinen en iyi uygulamaların tamamını karşılamasını sağlar.

Performans ve yapılandırma değerlendirmesi : Performans ve yapılandırma değerlendirmeleri VMware ve Hyper-V ortamlarınızda neler olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Bu değerlendirmelerle en büyük kaynak tüketicilerinin yanı sıra yükü en az ana bilgisayarları, gerçek zamanlı ve kümülatif I/O yükünü, veri depolarındaki gecikme süresini; ana bilgisayarların, kümelerin, kaynak havuzlarının ve veri depolarının kaynak kullanımını ve çok daha fazlasını belirleyebilirsiniz!

Ücretlendirme ve faturalandırma olanakları : Kurumlar ve servis sağlayıcılar, farklı departmanları ya da müşterileri kullanımlarına göre ücretlendirmek üzere Veeam ONE’ın sanal altyapılar ve yedekleme altyapıları için güçlü ücretlendirme ve faturalandırma olanaklarından faydalanabilir. Dört farklı ücretlendirme ve faturalandırma raporu sayesinde sanal makine yapılandırması, sanal makine performansı, ana bilgisayar yapılandırması ve ana bilgisayar kaynak kullanımına dayalı maliyetleri belirleyebilirsiniz.

VMware, Hyper-V ve yedekleme için kapasite planlama : Veeam ONE, yedekleme ve sanal altyapılarınız için “Ne olurdu” modellemesi ve aşırı kaynak ataması izleme özelliği sayesinde kaynak kullanımı ve kullanım eğilimlerini öngörmenize yardımcı olur. Donanım yükseltmelerini ve sunucu kesinti süresini planlayabilir, birçok kurulum projesini yönetebilir ve ortamınızın güvenli bir şekilde bunların üstesinden gelebileceğinden emin olabilirsiniz.

Ve aralarında şunların da bulunduğu çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız :

  • Nesneleri coğrafi konumlarına göre gruplandırma özelliğinin yanı sıra; üretim konumuna göre gruplandırılan veri kaynakları, bu kaynaklardaki kopya ve replikaların konumları ve bir veya birden fazla kopyası üretim verilerinden farklı bir konumda bulunan uyumsuz veri kaynakları hakkında bilgiler sunan Yedekleme Uyumluluk Raporu.
  • VMware ve Hyper-V için özel CPU, bellek, ağ ve disk değerlerini de içeren ham veri analizi ve rapor özelleştirmeleri.
  • Verileri mevcut raporlardaki herhangi bir alandan tek bir belgeye çekmenize olanak sağlayan özel bir rapor oluşturucu.
  • Sanal makinelerin sınırlı kapsamı üzerinden sistem yöneticilerine vSphere raporlama ve izleme yetkisi veren ve servis sağlayıcılara müşterilerin kaynak tüketimini görme imkanı sağlayan çok kiracılı raporlama ve izleme.

Desteklenen Ortamlar : 

Kaynak : Veeam One 9.5 Update 4 Ürün Genel Bakış

Veeam ONE 9.5 Update 4 Server iso dosyasını çalıştırdığımızda karşımıza gelen Veeam ONE 9.5 Update 4 Server Wizard ekranın Veeam ONE Server seçiyoruz ve  Install diyoruz.

License Agreement ekranı geliyor karşımıza I accept the terms in the Veeam license agreement ve I accept the terms in the 3rd party components license agreements seçerek Next diyerek devam ediyoruz.

Setup Type ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulum ve yapılandırmasını Typical ve ya Advanced olarak yapılandırabiliriz. Typical standart bir yapılandırma gerçekleştirebilirsiniz. Advanced ile kurulum ve yapılandırmayı özelleştirebilirsiniz.

Setup Type ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulum ve yapılandırmasını biz Advanced seçeneğini seçiyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Program feautures ekranında Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumunu için sunucumuz üzerinde hangi features ( Özellik ) yapılacağını görüyoruz. Install to bölümünde Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumunun sunucumuz üzerinde hangi dizin üzerinde yapılacağını görüyoruz. Browse diyerek kurulumu farklı bir dizin üzerinde yapabilirsiniz. Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumu için Next diyerek devam ediyoruz.

System Configuration Check ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumu için sunucumuz üzerinde gerekli olan Roles ( Rol ) Web Server ( IIS ) ve Features ( Özellik ) kurulum ve yapılandırmadığı için Failed olarak görüyoruz.

System Configuration Check ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumu için sunucumuz üzerinde gerekli olan Web Server ( IIS ) Roles ( Rol ) ve Features ( Özellik ) kurulması için Install diyoruz.

System Configuration Check ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumu için sunucumuz üzerinde gerekli olan Web Server ( IIS ) Roles ( Rol ) ve Features ( Özellik ) kurulduğunu görüyoruz.

System Configuration Check ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumu için sunucumuz üzerinde gerekli olan Web Server ( IIS ) Roles ( Rol ) ve Features ( Özellik ) kurulduğu için Passed olarak görüyoruz.

System Configuration Check ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumu için gerekli kurulum ve yapılandırmayı tamamladığımız için Next diyerek devam ediyoruz.

Service Acconut Credentials ekranında Veeam ONE 9.5 Update 4 servisleri için kullanılacak olan User ( Kullanıcı ) belirlememiz gerekiyor. Biz Active Directory ortamında Administrator ile devam ediyoruz. Ancak siz Active Directory ortamında Veeam ONE 9.5 Update 4 için bir User ( Kullanıcı ) açarak yönetimini sağlayabilirsiniz. Çünkü Administrator şifresini değiştirmeniz durumunda Veeam ONE 9.5 Update 4 servisleri çalışmayacaktir. Gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

SQL Server Instance ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 için Database ve Report servisi yapısı olarak Microsoft SQL Server yapısını kullanmaktadır. Bu ekranda Microsoft SQL Server 2016 Services Pack 1 kurulumunu ve yapılandırmasını yapacağız.

Install new instance of SQL Server (localhost\VEEAMSQL2016) seçeneği ile Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1 kurulumu Veeam ONE 9.5 Update 4 sunumuzu üzerinde yapabiliriz. User existing instance of SQL Server (HOSTNAME\INSTANCE) seçeneği ile Veeam Backup & Replication üzerinde kurulu olan sunucumuz üzerinde ya da ortamınızda farklı bir Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1 üzerinde Database yapılandırmasını yapabilirsiniz. Biz Veeam ONE 9.5 Update 4 sunucumuz üzerinde Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1 Database yapılandırması için Install new instance of SQL Server (localhost\VEEAMSQL2016) seçeneği seçiyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Provide License ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 hangi versiyonunu kurulacağını belirlememiz gerekiyor. Full functionality mode ile eğer lisans satın almışsanız bütün özellikleri kullanabilirsiniz. Veeam firması Veeam ONE 9.5 Update 4  için 30 günlük trial lisansi veriyor bu şekilde 30 gün olarak tam sürümüde kullanabilirsiniz. Community Edition mode ile lisans satın almadan Veeam ONE 9.5 Update 4 kısıtlı versiyonunu kullanabilirsiniz. Browse diyoruz ve 30 günlük Trial ( Deneme ) lisans dosyasını gösteriyoruz.

Provide License ekranında Veeam ONE 9.5 Update 4 lisans işlemini tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Connection Information ekranında Reporter web site port ve Veeam ONE agent port servislerinin kullanacağı portlari görüyoruz. Default portlari değiştirebilirsiniz ya da bu şekilde yapılandırabilirsiniz. Use certificate bölümünde herhangi bir yapılandırma yapmıyoruz. Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumu için gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

NOT : Veeam ONE 9.5 Update 4 sunucusu ve ortamımızdaki sunucularımız üzerinde kullandığınız Windows Firewall ya da 3.Party bir Firewall yazılımı varsa bu portları eklemenizi önemle belirtmek isterim. 

Performance Data Caching ekranında Veeam ONE 9.5 Update 4 monitörün işlemi için kullanacağı Performance cache folder görüyoruz. Eğer sunucunuz üzerinde bir SSD disk yapısı varsa Browse diyerek daha hızlı çalışması için Performance cache folder değiştirebilirsiniz. Gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Virtual Infrastructure Type ekranında Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumundan sonra hangi ortamı izleyeceğinizi yapılandırabilirsiniz. VMware vCenter Server ile VMware ortamlari için gerekli yapılandırmayı yapabilirsiniz. Microsoft Hyper-V Host, Failover Cluster or SCVMM server ile ortamımızdaki Hyper-V Host Server, Hyper-V Failover Cluster yapısını ve SCVMM server ile yönetilen Hyper-V ve Failover Cluster ortamları için gerekli yapılandırmayı yapabilirsiniz. Skip virtual infrastructure configuration ile herhangi bir yapılandırma yapmadan Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumundan sonra gerekli yapılandırmayı yapabilirsiniz.

Virtual Infrastructure Type ekranında Veeam ONE 9.5 Update 4 ortamımız da izleyeceğimiz Hyper-V Host Server yapısı için Microsoft Hyper-V Host, Failover Cluster or SCVMM Server seçeneğini seçiyoruz.

Add Hyper-V Server ekranında Server Type sekmesin de ortamımızda bulunan Hyper-V Host Server, Hyper-V Failover Cluster yapısını ve SCVMM Server ile yönetilen Hyper-V ve Failover Cluster ortamlarından hangisi üzerinde Veeam ONE 9.5 Update 4 yapılandırması yapacaksanız onu seçebilirsiniz.

Add Hyper-V Server ekranında Server Type sekmesinde Hyper-V Host seçiyoruz Server bölümüne ortamımızda bulunan Hyper-V Host sunucumuzun IP Address ( IP Adresi ) ve ya Server Name ( Sunucu İsmi ) yazıyoruz. User name bölümüne domainname\username ve Password ( Şifre ) bilgilerini yazıyoruz. Gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Add Veeam Backup & Replication Server ekranında Server Type sekmesin de ortamımızda bulunan Veeam Backup & Replication ve Veeam Backup Enterprise Manager ortamlarından hangisi üzerinde Veeam ONE 9.5 Update 4 yapılandırması yapacaksanız onu seçebilirsiniz.

Add Veeam Backup & Replication Server ekranında Server Type sekmesinde Veeam Backup & Replication seçiyoruz Server bölümüne ortamımızda bulunan Veeam Backup & Replication sunucumuzun IP Address ( IP Adresi ) ve ya Server Name ( Sunucu İsmi ) yazıyoruz. User name bölümüne domainname\username ve Password ( Şifre ) bilgilerini yazıyoruz. Gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Data Collection Mode ekranında Veeam ONE 9.5 Update 4 tarafından kontrol edilecek olan Hyper-V Host, Hyper-V Failover Cluster Host ve Virtual Machine ( Sanal Makine ) sayısına göre bir yapılandırma yapabilirsiniz. Typical olarak standart bir yapılandırma yapabilirsiniz. Advanced Scalability ile özelleştirilmiş bir yapılandırma yapabilirsiniz. Gerekli yapılandırmayı yaptiktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Ready to Install ekraninda Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumu ve yapılandırma için yapmış olduğumuz yapılandırma özetini görüyoruz. Install diyerek Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumu başlatıyoruz.

Installing Veeam ONE… ekranında Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumunun başladığını görüyoruz. Öncelikle Installing Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1 Express kurulumunun yapıldığını görüyoruz.

Installing Veeam ONE Monitör Server kurulumunun yapıldığını görüyoruz.

Installing Veeam ONE Reporter Server kurulumunun yapıldığını görüyoruz.

Installing Veeam ONE Reporter Web kurulumunun yapıldığını görüyoruz.

Installing Veeam ONE Agent kurulumunun yapıldığını görüyoruz.

Completing Veeam ONE 9.5 U4 Setup Wizard ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumunun başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz. Finish diyerek Veeam ONE 9.5 U4 Setup Wizard ekranını kapatıyoruz.

Completing Veeam ONE 9.0 Setup Wizard ekranın da Veeam ONE 9.5 Update 4 kurulumun tamamlamak için sunucumuz üzerindeki oturumun Log Off edilmesi için Yes diyoruz.

Sunucumuz tekrar Log In olduktan sonra Veeam ONE Reporter konsolu açıyoruz ve Veeam ONE 9.5 Update 4 çalıştıyoruz.

Credentials ekranın da User name ve Password bilgilerini yazıyoruz ve Login diyoruz.

Veeam ONE 9.5 U4 Reporter konsolu geliyor karşımıza…

Veeam ONE 9.5 U4 Reporter konsolunda VEEAM BACKUP AND REPLICATION menüsü açıyoruz.

Veeam ONE 9.5 U4 Reporter konsolunda HYPER-V INFRASTRUCTURE menüsü açıyoruz.

Veeam ONE 9.5 U4 Reporter konsolunda WORKSPACE menüsü açıyoruz. Veeam ONE 9.5 Update 4 ile alabileceğimiz Report ( Rapor ) görüyoruz.

Veeam ONE 9.5 U4 Reporter konsolunda CONFIGURATION menüsü altında bulunan Servers sekmesinde yapılandırmış olduğumuz W16HYPERV sunucumuzu ve W16VEEAM sunucumuzu görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

 

 

Back To Top