Dell EMC Unity 400F Kurulumu

Merhaba

Bu yazımızda Dell EMC yeni ürünü olan Dell EMC Unity 400F Storage ilk kurulum ve yapılandırma adımlarını anlatıyor olacağız.

Dell EMC ile orta ölçekli yapılarımızda iş yüklerinizin sürekli ve yüksek performanslı çalışmasını sağlar. Dell EMC Unity 400F ortamınızda SAN vee NAS olarak yüksek performans kullanabilirsiniz. Dell EMC Unity 400F Snapshot ( Anlık Görüntüleme ), Local Network ve Remote Network üzerinde Replikasyon işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca VMware, Microsoft ve OpenStack gibi sistemler çalışabilmektedir.

Dell EMC Unity 400F ilgili teknik bilgiler aşağıdaki gibidir.

Product Spec Sheet Unity All-Flash Tech Specs
Product Data Sheet Unity All-Flash Data Sheet
Included Software Unity Base Software
Unisphere Management
Remote Protection
Local Protection
Ecosystem Integration
Max Raw Capacity 4.0  PB
Protocol Fibre Channel
NFS
SMB 3.0 (CIFS)
iSCSI
Storage Drives 2.5″ SAS/Flash (2U), 25 drives
Min/Max Drives 5/250
CPU 2 x Intel Xeon E5-2630 8-Core 2.4 GHz
Memory per Array 96 GB
VVols 9000
Product Unity Products
Solution For Mid-Range Storage
Storage Consolidation
Browse By All-Flash Storage
Primary Storage

Dell EMC Unity 400F ilk kurulum ve yapılandırılması için Unity Connection Utility yazılımını kuruyoruz ve çalıştırıyoruz. Unity Connection Utility ekranında Auto Discover modu ile Dell EMC Unity 400F Storage ortamımızdaki DHCP Server üzerinde aldığı IP Address ( IP Adresi ) ile üzerinden Dell EMC Unity 400F üzerindeki gerekli kurulum ve yapılandırmayı yapabilirsiniz. Manual Discover modu ile yapılandırmayı bir USB Flash üzerine yazarak daha sonra Dell EMC Unity 400F üzerinde yapılandırabilirsiniz. Yani Auto Discover modu Online olarak yapılandırma Manual Discover modu Ofline olarak yapılandırma şeklidir.

Unity Connection Utility yazılımı ile Dell EMC Unity 400F ortamdaki DHCP Server üzerinden aldığı IP Address ( IP Adresi ) ile bulunuyor. Next diyerek Dell EMC Unity 400F kurulumu ve yapılandırmaya devam ediyoruz.

Configure Network Information ekranında Name bölümüne Dell EMC Unity 400F için bir isim belirliyoruz.

Use a static IPv4 address diyerek Dell EMC Unity 400F üzerinde Management IPv4 Address bölümüne ortamımızda kullanılmayan bir IP Address ( IP Adresi ) Dell EMC Unity 400F üzerindeki Management portu için bir IP Address ( IP Adresi ) tanımlıyoruz. Gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Review Configuration ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde yapmış olduğumuz yapılandırmanın bir özetini görüyoruz. Gerekli yapılandırmanın Dell EMC Unity 400F üzerinde yapılandırması için Configure diyoruz.

Deploy ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde yapmış olduğumuz yapılandırmanın cihaz üzerinde yapılandırıldığını görüyoruz.

Start Unisphere : IP Address ( IP Adresi ) üzerine tıklayarak Dell EMC Unity 400F üzerindeki Management konsolunu açıyoruz.

Internet Explorer üzerinde Dell EMC Unity 400F Management konsolu açılıyoruz. Continue to this webpage (not recommended) diyerek sertifika hatasini geçiyoruz.

Dell EMC Unity 400F üzerinde Management konsolunun default olarak gelen Username ( Kullanıcı Adı ) ve Password ( Parola ) aşağıdaki şekildedir.

Username ( Kullanıcı Adı ) : admin

Password ( Parola ) : Password123#

Dell EMC Unity 400F üzerinde Management konsolunun default olarak gelen bilgileri yazıyoruz ve Login diyoruz.

Unisphere Configuraiton Wizard ekranı geliyor karşımıza Dell EMC Unity 400F üzerinde yapılandırmaya Unisphere Configuration Wizard ekranından yapabiliriz ya da konsol üzerindeki menülerle de yapabilirsiniz. Unisphere Configuration Wizard yardımıyla gerekli yapılandırmayı yapacağımız için Next diyerek devam ediyoruz.

Copyright ekranında lisans sözleşmesini Accept license agreement diyerek kabul ediyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Admin and Service Password ekranında storage üzerindeki default Admin Password ( Yönetici Parola ) ve Service Password ( Servis Parola ) değiştiriyoruz. Set service password the same as admin password seçeneği işaretli olursa eğer Admin Password ( Yönetici Parola ) için belirlemiş olduğumuz Password ( Parola ) ile Service Password ( Servis Parola ) ayni olacaktir.  Set service password the same as admin password seçeniğini kaldırarak Service Password ( Servis Parola ) farkli bir Password ( Parola ) belirleyebilirsiniz.

Admin and Service Password ekranında gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Unisphere Licenses ekranında EMC Account Login sayfasinda bir hesap açarak cihaz için gerekli olan .lic uzantılı license ( lisans ) dosyasını indirebilirsiniz. Install License diyoruz.

Select License File ekranında Browse diyerek EMC Account Login sayfasinda indirmiş olduğumuz .lic uzantılı license ( lisans ) dosyasını gösteriyoruz.

Select License File ekranında Browse diyerek EMC Account Login sayfasinda indirmiş olduğumuz .lic uzantılı license ( lisans ) dosyasını göstertikten Finish diyerek Dell EMC Unity 400F üzerinde yapılandırmasını sağlıyoruz.

Results ekranında gerekli licenses ( Lisans ) yapılandırmasının tamamlandığını görüyoruz. Close diyerek Install License ekranını kapatıyoruz.

Unisphere Licenses ekranından gerekli yapılandırmayı tamamlandıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

DNS Servers ekranında Obtain DNS server adders automatically seçeneğinde DHCP Server üzerinde tanımlı olan ortamımızdaki Active Directory Domain Services sunucuları üzerindeki DNS Server IP Address ( IP Adres )lerini geldiğini görüyoruz. Eğer farklı bir DNS Server belirlemek isterseniz Configure DNS server address manually seçeneği ile Dell EMC Unity 400F üzerinde farklı DNS Server yapılandırabilirsiniz. Gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Network Time Protocol (NTP) Server ekranında ortamınızda bir Network Time Protocol (NTP) Server varsa Add diyerek Dell EMC Unity 400F üzerine ekleyebilirsiniz. Next diyerek devam ediyoruz.

Pools ekranında Dell EMC Unity 400F üzerindeki RAID ( Redundant Array of Inexpensive Disks ) yapılandırmasını yapacağımız ekrandır. Create Pools diyerek Dell EMC Unity 400F üzerindeki yapılandırmaya başlıyoruz.

Name and Description ekranında yapılandıracağımız Pool için bir Name ( İsim ) belirliyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Tiers ekranında oluşturulacak olan RAID yapısının nasıl olacağını belirlediğimiz bölümdür. Available Tiers bölümünde bizim ortamımızda bulunan Dell EMC Unity 400F üzerindeki bütün disklerim SAS FLASH yani SSD diskler olduğu için Exreme Performance Tier seçeneği direkt olarak geldiğini görüyoruz. Eğer Dell EMC Unity 400F üzerinde SAS olsaydı Performance tier olarak, NL SAS olsaydı Capacity Tier olarak yapılandıracaktık.

Available Tiers bölümünde Exreme Performance Tier seçeneği seçtiğimizde Selected Tiers bölümünde Dell EMC Unity 400F üzerinde oluşturulacak olan RAID 5 ( 8+1 ) Maximum Usable Capacity 10.6 TB olarak yapılandırılacağını görüyoruz. Change diyerek RAID yapılandırmasını yapılandırabilirsiniz.

Change RAID Configuration for Extreme Performance Tier ekranında Dell EMC Unity 400F üzerindeki RAID yapılandırmasını size uygun şekilde yapabilirsiniz. Biz burda 1 Adet Pools oluşturduk sizler Dell EMC Unity 400F üzerindeki disk kapasitesine göre birden fazla Pools oluşturabilirsiniz. Örnek olarak ortamınızda SQL Server Cluster yapısı için farklı bir Pools yapısı, Exchange Server DAG ( Database Availability Group ) yapısı için farklı bir Pools yapısı oluşturabilirsiniz. Buradaki yapılandırmada önemli olan Dell EMC Unity 400F üzerindeki disklerinizin kapasitesi ve ortamınızdaki ihtiyacınıza göre değişmektedir.

Tiers bölümünde Dell EMC Unity 400F üzerindeki RAID yapılandırmasını tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Drivers bölümünde Dell EMC Unity 400F üzerinde Extreme Performance Tier – RAID 5 ( 8+1 ) Maximum Usable Capacity 10.6 TB olarak kullanılacak Drivers ( Sürücüler ) seçiyoruz.

Drivers ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Capability Profile Name ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde VMware ortamlari için direkt olarak bir yapılandırma yapabilirsiniz. Next diyerek Dell EMC Unity 400F yapılandırmasına devam ediyoruz.

Summary ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde yapmış olduğumuz RAID yapılandırmasının bir özetini görüyoruz. Finish diyerek Dell EMC Unity 400F üzerinden yapılandırmayı tamamlıyoruz.

Results ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde yapılandırmanın başladığını görüyoruz.

Results ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde yapılandırmanın tamamlandığını görüyoruz. Close diyerek Create Pools Wizard ekranını kapatıyoruz.

Pools ekranına geri geldiğimizde Dell EMC Unity 400F üzerinde 1 pool yapılandırmasının yapıldığını görüyoruz. Daha öncede belirttiğim gibi ortamınızda SQL Server Cluster yapısı için farklı bir Pools yapısı, Exchange Server DAG ( Database Availability Group ) yapısı için farklı bir Pools yapısı oluşturabilirsiniz. Buradaki yapılandırmada önemli olan Dell EMC Unity 400F üzerindeki disklerinizin kapasitesi ve ortamınızdaki ihtiyacınıza göre değişmektedir. Next diyerek Dell EMC Unity 400F yapılandırmasını devam ediyoruz.

Alert Settings ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde oluşabilecek herhangi bir problemde size mail atmasını sağlayabilirsiniz. Next diyerek devam ediyoruz.

Proxy Server ekranında ortamınızda bir Proxy Server varsa Dell EMC Unity 400F ile EMC Support bağlantısı ile System ve Drivers Update otomatik olarak çekmesi için gerekli yapılandırmayı yapabilirsiniz. Bizim ortamımızda herhangi bir Proxy Server olmadığı herhangi bir yapılandırma yapmıyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

EMC Support Credentials ekranında EMC Support lüzerinden açmış olduğunuz Account ( Hesabı ) tanımlayarak EMC Support cihaz üzerinde direkt olarak takip etmesini ve müdahale etmesini sağlayabilirsiniz. Örnek olarak herhangib bir disk arızasında cihaz üzerindeki Alert EMC Support üzerinden kontrol edilerek cihaz için direkt olarak bir disk gönderimi sağlanabilir. Gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

İSCSI Interfaces ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde İSCSI ( Internet Small Computer Systems Interface ) Interfaces yapılandırmasını yapabilirsiniz. Bunu başka bir yazimizda paylaşacağim için Next diyerek devam ediyoruz.

NAS Servers ekranında Dell EMC Unity 400F ortamınızda bir NAS ( Network-attached storage ) olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yani Dell EMC Unity 400F ortamınızda bir File Server gibi yapılandırabilirsiniz. NAS ( Network-attached storage ) yapılandırmasını başka bir yazımızda anlatacağımız için Next diyerek devam ediyoruz.

Results ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde yapmış olduğumuz yapılandırmanın tamamlandığını görüyoruz. Close diyerek Unisphere Configuration Wizard ekranını kapatıyoruz.

Dell EMC Unity 400F Management konsolu DASHBOARD ekranında SYSYEM CAPACİTY bölümünde gerekli yapılandırmanın geldiğini görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

Back To Top