IBM Storwize V5010E System Update

Merhaba

Daha önceki yazılarımız da IBM Storwize V5010E Service Management Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Pools Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Raid 5 Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Raid 10 Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Volume Yapılandırması , IBM Storwize V5010E Volume2 Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Mirrored Volume Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Custom Volume Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Host Yapılandırması , IBM Storwize V5010E Host Cluster Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Mapping Yapılandırması, IBM Storwize V5010E Volume Delete ve IBM Storwize V5010E System Update Test sizlerle paylaşmıştık.

Bu yazımızda da IBM Storwize V5010E üzerinde Update işlemini anlatıyor olacağız. Update işleminden önce IBM Storwize V5010E Üzerinde System Update Test anlatmıştık.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu açıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolunda Username ve Password bilgilerini yazıyoruz ve Sign In diyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu açıyoruz. IBM Storwize V5010E Storage Dashboard menüsü geliyor karşımıza.

Dashboard ekranında Recommended Update uyarı alıyoruz yani IBM Storwize V5010E üzerinde Update olduğu uyarısı alıyoruz.

Recommended Update ekranı geliyor karşımıza Current software level bölümünde Version 8.2.1.3 olarak IBM Storwize V5010E üzerindeki versiyonu görüyoruz. Latest level bölümünde IBM Storwize V5010E üzerinde yapabileceğimiz 8.2.1.6 versiyonunu görüyoruz. Update Now diyerek işlemi başlatabilirsiniz.

NOT : IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Settings menüsü altında System menüsü altında bulunan Update System sekmesinden nasıl yapılacağını anlatacağımız için burada Cancel diyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Settings menüsüne açıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Settings menüsü altında bulunan System menüsü açıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Settings menüsü altında System menüsü altında bulunan Update System sekmesine tıklıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management Konsolu üzerinde Settings menüsü altında bulunan System menüsü altında bulunan Update System sekmesinde Test Only ve Test & Update seçenekleri bulunmaktadır. Checking for updates… ile IBM Storwize V5010E üzerinde herhangi bir Update var mı diye kontrol edildiğini görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management Konsolu üzerinde Settings menüsü altında bulunan System menüsü altında bulunan Update System sekmesinde Current software level bölümünde Version 8.2.1.3 (build 147.12.194011742000) olarak IBM Storwize V5010E üzerindeki versiyonu görüyoruz. Latest level bölümünde IBM Storwize V5010E üzerinde yapabileceğimiz 8.2.1.6 versiyonunu görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management Konsolu üzerinde Settings menüsü altında bulunan System menüsü altında bulunan Update System sekmesinde Test Only ve Test & Update seçenekleri bulunmaktadır.

Test Only : Test Only seçeneği ile indirmiş olduğunuz Test dosyası ile IBM Storwize V5010E Storage üzerinde Update için herhangi bir problem olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Test & Update : Test & Update seçeneği ile indirmiş olduğunuz önce test dosyası ile IBM Storwize V5010E Storage üzerinde Update için herhangi bir problem olup olmadığını kontrol ederek daha sonra IBM Storwize V5010E Storage üzerinde Update işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

IBM Storwize V5010E biz öncelikle Test & Update diyerek IBM Storwize V5010E Storage üzerinde önce Test işlemini sonrasında Update işlemini yapıyor olacağız.

Update System ekranı geliyor karşımıza Test Utility bölümü ve Update package bölümünde Test ve Update dosyalarını göstermemiz gerekmektedir.

Update System ekranın da Test Utility bölümünde bulunan Folder sekmesine tıklıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage üzerinde Update işlemi için indirmiş olduğumuz dosyalardan IBM2077_INSTALL_upgradtest.29.13 dosyamızı seçiyoruz ve Open diyoruz.

Update System ekranın da Test Utility bölümü için gerekli tanımlamayı yaptık.

Update System ekranın da Update package bölümünde bulunan Folder sekmesine tıklıyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage üzerinde Update işlemi için indirmiş olduğumuz dosyalardan IBM_Storwize5000_INSTALL_8.2.1.6 dosyamızı seçiyoruz ve Open diyoruz.

Update System ekranın da Update package bölümü için gerekli tanımlamayı yaptık.

Update System ekranın da Test ve Update dosyalarını için gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Update System ekranın da Automatic Updates ve Service Assistant Manual update seçenekleri bulunmaktadır.

Automatic Updates : Bu seçenek ile bütün işlemler otomatik olarak yapılacaktir.

Service Assistant Manual update : Bu seçek ile hangi kontroller üzerinde gerekli update işlemleri yapılacak bunlar manual olarak yani bizim tarafımızdan yapılacaktır.

Select the type of update to complete ekranında Automatic Updates seçeneği ile Next diyerek devam ediyoruz.

Update System ekranın da Full automatic, Pause update after half of the nodes are updated ve Pause update before each nodes updated bulunmaktadır.

Full automatic seçeneği ile bütün Update işlemi sistem tarafindan otomatik olarak yapılacaktir.

Pause update after half of the nodes are updated ve Pause update before each nodes updated seçeneklerinde işlemler bizim kontrollerimiz ile devam edecektir.

Update System ekranın da Full automatic olarak seçiyoruz ve Finish diyoruz.

Update System ekranın da Test dosyasının IBM Storwize V5010E Storage üzerine Uploading edildiğini görüyoruz.

Update System ekranın da Update dosyasının IBM Storwize V5010E Storage üzerine Uploading edildiğini görüyoruz.

Update System ekranın da Test ve Update dosyalarının IBM Storwize V5010E Storage üzerine Uploading işlemlerinin tamamlandığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranına geri döndüğümüzde öncelikli olarak State bölümünde Running update test utility olarak işlem yapıldığını görüyoruz. Yani IBM Storwize V5010E Storage üzerinde Update işlemi yapılmadan gerekli Update Test işleminin yapıldığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranına geri döndüğümüzde öncelikli olarak State bölümünde Running update test utility olarak işlem yapıldığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranına geri döndüğümüzde öncelikli olarak State bölümünde Initializing olarak işlem yapıldığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranın da node2 üzerinde Flushing olarak Update işleminin başladığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranın da node2 üzerinde Updating olarak Update işleminin başladığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranın da node2 üzerinde Complete olarak Update işleminim tamamlandığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranın da node1 üzerinde Flushing olarak Update işleminin başladığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranın da node2 üzerinde Updating olarak Update işleminin başladığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranın da node2 üzerinde Complete olarak Update işleminim tamamlandığını görüyoruz.

System üzerinde Updating olarak Update işleminim tamamlandığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranın da node2, nod1 ve System üzerinde Not Updated olarak Update işleminin tamamlandığını görüyoruz.

IBM Storwize V5010E Storage Management konsolu üzerinde Update in Progress olarak devam ediyor.

IBM Storwize V5010EStorage Management konsolu üzerinde Update System ekranında bütün Node’lar üzerinde gerekli Update işleminin tamamlandığını görüyoruz.

Update System ekranında Current software level bölümünde Version 8.2.1.6 olduğunu görüyoruz.

IBM Storwize V5030 Storage Management konsolu üzerinde Update System ekranında bütün Node’lar üzerinde gerekli Update işleminin tamamlandığını görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

Back To Top