Veeam Backup & Replication 12 Replication Job

Merhaba

Veeam Backup & Replication hem şirket içindeki hem de buluttaki tüm iş yükleriniz için tek bir yedekleme, kurtarma ve veri güvenliği çözümüdür. Veeam Platform’un temelini oluşturan Veeam Backup & Replication basit, esnek, güvenilir ve güçlü veri koruma sunar. Anında kurtarmayla kesinti sürelerini ortadan kaldırın, yerel sabitlik ve test edilen yedeklemeler sayesinde siber tehditler karşısında güvende olun ve bunların tümünü yazılım tanımlı, donanımdan bağımsız tek bir çözümle elde edin.

 • Fidye yazılıma karşı eksiksiz koruma sağlayın.
 • Hibrit buluta geçişinizi hızlandırın.
 • Maliyeti düşürün, karmaşıklığı azaltın. Sağlayıcıya bağımlı kalmayın

Önemli Yetenekler

Veri yedekleme: Tüm verileriniz için hızlı, güvenli yedekleme

 • Bulut, sanal, fiziksel ve NAS’taki iş yüklerine yönelik yedekleme ve bulmayı otomatik hale getirin.
 • VM, donanım ve İS snapshot’ları için hızlı ve imaj tabanlı yedeklemelerden yararlanın.
 • %100 yazılım tanımlı ve donanımdan bağımsız çözümlerle
  en üst düzeyde esneklik elde edin.

Veri kurtarma: TÜM senaryolar için çok hızlı ve kanıtlanmış kurtarma

 • Anında kurtarmanın öncüsü tarafından sunulan güvenilir geri yüklemeler ile hizmet düzeyi sözleşmelerinizi (SLA’lar) karşılayın.
 • İS’ler, uygulamalar, veritabanları, VM’ler, dosyalar, klasörler, nesneler ve paylaşımlar için tam veya öğe seviyesinde kurtarma.
 • Taşınabilir veri biçimiyle birden fazla bulut ve platform arasında kurtarma yapın.

Buluta hazır: Buluta geçişi hızlandırırken maliyetleri azaltın

 • AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud’a özgü yedekleme ve kurtarmayı tek bir yerden yönetin.
 • Nesne depolama sınıflarındaki verileri yedeklemek ve arşivlemek için ilke tabanlı katmanlandırma.
 • AWS Key Management Service (AWS KMS), Azure Key Vault, sabitlik ve çok daha fazlası ile fidye yazılımların sisteminize girmesini önleyin.

Veri güvenliği: Fidye yazılımlara ve siber tehditlere karşı koruma sağlayın

 • Yedek verileriniz için veri merkezinden buluta kadar uçtan uca sabitlik.
 • Kötü amaçlı yazılımları güvenilir şekilde tespit etme özelliğine sahip otomatik taramalar sayesinde kötü amaçlı yazılım içermeyen yedekler oluşturun.
 • Fidye ödemeye ve verilerinizin şifresini çözmeye kıyasla daha hızlı kurtarma yapın.

Kurulum ve yapılandırmaya geçmeden önce ortamımızla ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum.

Birinci sunucumuz Windows Server 2022 Datacenter işletim sistemine sahip W22DC isimli ve IP Address ( IP Adresi ) 192.168.1.200 olarak yapılandırılmıştır ve üzerinde Active Directory Domain yapısı yapılandırılarak bakicubuk.local isminde bir Active Directory Domain yapısı kurulmuştur.

İkinci sunucumuz Windows Server 2022 Datacenter işletim sistemine sahip W22VEEAM isimli ve IP Address ( IP Adresi ) 192.168.1.202/24 olarak yapılandırılmış ve Active Directory Domain yapısına dahil edilmiştir. Bu sunucumuz üzerine Veeam Backup & Replication 12 kurulumu yapmıştık.

Üçüncü sunucumuz VMware ESXİ 8.0.1 işletim sistemine sahip vmwareesxi81 isimli ve IP Address ( IP Adresi ) 192.168.1.210/24 olarak yapılandırılmış ve Veeam Backup & Replication 12 VMware VSphere Host Ekleme işlemini gerçekleştirmiştik.

Dördüncü sunucumuz VMware ESXİ 8.0.1 işletim sistemine sahip vmwareesxi82 isimli ve IP Address ( IP Adresi ) 192.168.1.212/24 olarak yapılandırılmış ve Veeam Backup & Replication 12 VMware VSphere Host Ekleme işlemini gerçekleştirmiştik.

Bu yazımızda da Veeam Backup & Replication 12 üzerinde bulunan bir Virtual Machine için Replication ( Replikasyon ) yapılandırmasını anlatıyor olacağız.

 

Veeam Backup & Replication 12 konsolunu Connect diyerek açıyoruz.

Veeam Backup & Replication 12 konsolu geliyor karşımıza.

Veeam Backup & Replication 12 konsolunda bulunan Backup bölümü altında bulunan Jobs sekmesinden yapılandırıyoruz.

Veeam Backup & Replication 12 konsolunda bulunan Backup bölümü altında Jobs sekmesi üzerinde sağ tuş Replication ya da üstteki Primary Jobs menüsü altında Replication Job tıklayarak Veeam Backup & Replication 12 üzerinde Replication Job yapılandırma işlemini başlatabilirsiniz.

Eğer Veeam Backup & Replication 12 üzerinde Veeam Backup & Replication 12 Hyper-V Host Ekleme ve Veeam Backup & Replication 12 VMware VSphere Host Ekleme işlemini yapmışsanız hem VMware vSphere ve hem de Microsoft Hyper-V aynı anda görüntülecektir.

Veeam Backup & Replication 12 konsolunda bulunan Backup bölümü altında Jobs sekmesi üzerinde sağ tuş Replication ya da üstteki Primary Jobs menüsü altında Replication Job tıklayarak Veeam Backup & Replication 12 üzerinde Replication Job yapılandırma işlemini başlatabilirsiniz.

Eğer Veeam Backup & Replication 12 üzerinde Veeam Backup & Replication 12 Hyper-V Host Ekleme ve Veeam Backup & Replication 12 VMware VSphere Host Ekleme işlemini yapmışsanız hem VMware vSphere ve hem de Microsoft Hyper-V aynı anda görüntülecektir.

Jobs ekranın da ortamımız da bulunan VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısı üzerinde bulunan hangi Virtual Machine ( Sanal Makine ) için Replication ( Replikasyon ) işlemini yapılandıracaksak Jobs ekranın da Name ( İsim ) bölümün de yapılandıracağız Replication Jobs ( Replikasyon Görev ) için bir Name ( İsim ) yapılandırmamız gerekiyor.

Show advanced control bölümünde bulunan

 • Replica seeding (for low bandwidth DR sites) : Virtual Machine ( Sanal Makine )’leri uzak bir lokasyona Replication ( Replikasyon ) yapmayı planlıyorsanız ve Replication ( Replikasyon ) işleminin ilk çalışması sırasında network üzerinden gönderilen trafik miktarını azaltmak istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.
 • Network remapping (for DR sites with different virtual networks) : Disaster Recovery Site yapısı ile Production yapınız eşleşmiyorsa, Disaster Recovery Site yapısı ile Production yapınız için bir eşleme tablosu oluşturarak bu uyumsuzluğu bu seçenek ile çözebilirsiniz.
 • Replica re-IP (for DR sites with different IP addressing scheme) : Disaster Recovery Site yapısı ile Production yapınızın IP düzenleri eşleşmiyorsa, Microsoft Windows Virtual Machine ( Sanal Makine )’ler için Replication ( Replikasyon ) IP adreslerinin yeniden yapılandırılmasını otomatikleştirerek çalışmasını sağlayabilirsiniz.

High priority : Bu seçenek ile yapılandırmış olduğunuz Replication Jobs ( Replikasyon Görev ) öncelik verebilirsiniz.

Jobs ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Virtual Machines ekranın da ortamımızda bulunan VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısında bulunan Replication ( Replikasyon ) yapacağımız Virtual Machine ( Sanal Makine ) eklemek için Add… seçeneğine tıklıyoruz.

Add Objects ekranın da Select objects altında bulunan Hosts and Clusters bölümü altında VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısında bulunan vmwareesxi81 ve vmwareesxi82 isimli sunucularımızı görüyoruz.

Add Objects ekranın da Select objects altında bulunan Hosts and Clusters bölümü altında VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısında bulunan Replication ( Replikasyon ) için yapılandıracağımız vmwareesxi81 sunucumuz üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunucumuzu seçiyoruz ve Add diyoruz.

Virtual Machines ekranın da ortamımız da bulunan VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısında bulunan Replication ( Replikasyon ) için yapılandıracağımız W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunucumuz Virtual machines to replicate bölümüne eklendiğini görüyoruz.

Virtual Machines ekranın da ortamımız da bulunan ortamımızda bulunan farklı VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucuları üzerinde bulunan Virtual Machine ( Sanal Makine ) ekleyebilirsiniz. VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısını direkt olarak ekleyerek VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısı içinde bulunan Replication ( Replikasyon ) yapılandırması için de olmasını istemediğiniz Virtual Machine ( Sanal Makine ) Exclusions diyerek yapılandırma dışında tutabilirsiniz.

Virtual Machines ekranın da Replication ( Replikasyon ) yapılacak olan Virtual Machine ( Sanal Makine ) Name bölümünde ismini Type bölümünde Virtual Machine ( Sanal Makine ) ve Size bölümünde Virtual Machine ( Sanal Makine ) Hard Disk boyutu görüntülenmektedir.

Virtual Machines ekranın da Replication ( Replikasyon ) için gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Destination ekranın da Host or cluster bölümünde Replication ( Replikasyon ) yapılacağımız W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) ortamımızda hangi VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerine yapılacaksa onu yapılandırmamız gerekiyor.

Destination ekranın da Host or cluster bölümünde Replication ( Replikasyon ) yapılacağımız W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) ortamımızda hangi VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuzu seçmek için Choose… seçeneğine tıklıyoruz.

Select Host ekranın da Select host altında bulunan Hosts sekmesi altında Replication ( Replikasyon ) yapılandırmasını yapabileceğimiz VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısında bulunan vmwareesxi81 ve vmwareesxi82 isimli sunucularımızı görüyoruz.

Select Host ekranın da Select host bölümü altında bulunan Hosts sekmesi altında Replication ( Replikasyon ) VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısında bulunan yapılandıracağımız vmwareesxi82 isimli sunucumuzu seçiyoruz ve OK diyoruz.

Destination ekranın da Host or cluster bölümün de Replication ( Replikasyon ) yapılacak olan hedef vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuzun geldiğini görüyoruz.

Destination ekranın da Resource pool bölümün de vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerindeki Resources pool görüyoruz. Choose diyerek farklı bir Resources pool yapılandırmışsanız onu seçebilirsiniz.

Destination ekranın da Datastore bölümün de vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerindeki Datastore görüyoruz. Choose diyerek farklı bir Datastore yapılandırmışsanız onu seçebilirsiniz.

Destination ekranın da Resource pool bölümün de vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerindeki Resources pool görüyoruz. Choose diyerek farklı bir Resources pool yapılandırmışsanız onu seçebilirsiniz.

Select Resource pool ekranın da Select resource pool bölümü altında vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerindeki Resources pool görüyoruz. Choose diyerek farklı bir Resources pool yapılandırmışsanız onu seçebilirsiniz.

Select Resource pool ekranın da OK diyerek devam ediyoruz.

Destination ekranın da Datastore bölümün de vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerindeki Datastore görüyoruz. Choose diyerek farklı bir Datastore yapılandırmışsanız onu seçebilirsiniz.

Select Datastore ekranın da Select datastore bölümü altında Host and Datastores altında bulunan vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerindeki Datastore görüyoruz.

Select Datastore ekranın da Select datastore bölümü altında Host and Datastores altında bulunan vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerindeki Datastore farklı bir Datastore yapılandırmışsanız onu seçebilirsiniz.

Select Datastore ekranın da Select datastore bölümü altında Host and Datastores altında bulunan vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerindeki datastore2 isimli Datastore seçiyoruz ve OK diyoruz.

Destination ekranın da Host or cluster, Resourse pool ve Datastore bölümlerini yapılandırdık.

Destination ekranın da Pick datastore seçeneğine tıklayarak eğer vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde birden fazla Virtual Machine ( Sanal Makine ) seçmişseniz seçtiğiniz Virtual Machine ( Sanal Makine ) birinin farklı bir Datastore üzerinde tutmak ve Replication ( Replikasyon ) yaparken farklı bir Hard Disk yapısı ile yapılandırmak isterseniz bu seçenek ile yapılandırabilirsiniz.

Choose VM Files Location ekranın da Add diyerek vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde  Virtual Machine ( Sanal Makine ) ekleyebilirsiniz.

Add Objects ekranın da Select objects bölümü altında bulunan Hosts and Clusters sekmesi altında Replication ( Replikasyon ) vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısı üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunucumuzu seçerek ekleyebilirsiniz.

Add Objects ekranın da Select objects bölümü altında bulunan Hosts and Clusters sekmesi altında Replication ( Replikasyon ) vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) yapısı üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunucumuzu seçiyoruz ve Add diyerek ekleyebilirsiniz.

Choose VM Files Location ekranın da vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) eklendiğini görüyoruz.

Choose VM Files Location ekranın da vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) eklendiğini görüyoruz.

Choose VM Files Location ekranın da File location bölümü altında

 • File bölümünde W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunumucuzun konfigurasyon dosyası ve Hard Disk dosyalarını görüyoruz.
 • Size bölümünde Harddisk boyutunu görüyoruz. Datastore bölümünde vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde datastore2 isimli Datastore üzerinde konumlandırılacağını görüyoruz.
 • Disk Type bölümünde Hard Disk yapısını görüyoruz

Choose VM Files Location ekranın da File location bölümü altında Disk Type bölümünde Hard Disk yapısını görüyoruz

 • Thin : Sanallaştırma yapısında en yaygın kullanılan seçeneklerden biridir. Storage üzerindeki alandan tasarruf etmek için kullanılır. Virtual Harddisk’e yazmış olduğunuz değere göre alan ayrılır ancak içerisine veri yazıldıkça disk genişlemektedir. Yani 1 TB bir Virtual Harddisk oluşturdunuz ve içerisine hiç birşey yazmadınız. Bu disk Datastore’da belki 200 GB yer kaplayacaktır. Ancak içerisine 50 GB’lık bir veri kopyalarsanız yanlızca 50 GB’lık bir alan kaplayacaktır. Yani içerisine veri yazıldıkça disk kendini genişletecektir. Thin disk daha sonra daha fazla alana ihtiyaç duyarsa, maksimum kapasitesine kadar büyüyebilir ve kendisine sağlanan tüm Datastore alanını kaplayabilir.Thin seçeneği yapılandırdığınızda data bloklarında hiç sıfırlanma olmaz Bu nedenlede küçükte olsa bir performans kayıpları yaşanır.
 • Thick Provision ( Lazy Zeroed ) : Thick Provision ( Lazy Zeroed ) seçeneğini seçtiğinizde Thick formatın da bir Virtual Harddisk oluşturulur. Disk oluşturulduğunda Virtual Harddisk için gereken alan Datastore’dan ayrılır. Bu Virtual Harddisk oluşturulduğu sırada tüm alanı kaplayan bir disk yapısıdır. Ancak bu alan fiziksel ortamda bazı eski veriler içerebilir. Bu eski veriler silinmez ve ya üzerine yazılmaz, bu nedenle bloklara yeni veriler yazılabilmesi için sıfırlanması gerekir. Bu tür bir disk daha hızlı oluşturulabilir, ancak yeni bloklar için artan IOPS nedeniyle ilk yazma işlemleri için performans düşük olabilir.
 • Thick Provision ( Eager Zeroed ) : Thick Provision ( Eager Zeroed ) seçeneğini seçtiğinizde Fault Tolerance’in açık olduğu Virtual Machine ( Sanal Makine)’ler de bunu kullanabilirsiniz. Virtual Harddisk için gereken alan aynı Thick Provision ( Lazy Zeroed ) seçeneğinde olduğu gibi ayrılır. Ancak Thick Provision ( Lazy Zeroed ) seçeneğinde Virtual Machine ( Sanal Makine ) oluşturduğunuz Virtual Harddisk hemen oluşurken, Thick Provision ( Eager Zeroed ) seçeneğinde Virtual Harddisk hemen oluşturmaz. Bunun sebebi ise diskin sıfırlanmasından yani disk bloklarına sıfır yazılmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı bu disk ilk oluşturulma esnasında uzun sürecektir. Ayrıca bu disk üzerinde Extend ( Genişletme ) işlemi yaptığınızda Virtual Machine ( Sanal Makine) üzerinde anlık performans kayıpları yaşayabilirsiniz. Ayrıca en performanslı disk seçeneğidir.

Choose VM Files Location ekranın da Datastore seçeneği tıklıyoruz. vmwareesxi82  isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunucumuzu farklı bir Datastore üzerine Replication ( Replikasyon ) için yapılandırabilirsiniz.

Select Datastore ekranın da Select datastore bölümü altında vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunucumuzu farklı bir Datastore üzerine Replication ( Replikasyon ) için yapılandırabilirsiniz.

Select Datastore ekranın da Select datastore bölümü altında vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunucumuzu farklı bir Datastore üzerine Replication ( Replikasyon ) için yapılandırabilirsiniz.

Select Datastore ekranın da Select datastore bölümü altında vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunucumuzu mevcut datastore2 isimli Datastore seçiyoruz ve OK diyoruz.

Choose VM Files Location ekranın da Disk type seçeneği ile vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunucumuzu farklı bir disk yapısı ile Replication ( Replikasyon ) için yapılandırabilirsiniz.

Disk Type Settings ekranın da vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) sunucumuzu farklı bir disk yapısı ile Replication ( Replikasyon ) için yapılandırabilirsiniz.

 • Thin : Sanallaştırma yapısında en yaygın kullanılan seçeneklerden biridir. Storage üzerindeki alandan tasarruf etmek için kullanılır. Virtual Harddisk’e yazmış olduğunuz değere göre alan ayrılır ancak içerisine veri yazıldıkça disk genişlemektedir. Yani 1 TB bir Virtual Harddisk oluşturdunuz ve içerisine hiç birşey yazmadınız. Bu disk Datastore’da belki 200 GB yer kaplayacaktır. Ancak içerisine 50 GB’lık bir veri kopyalarsanız yanlızca 50 GB’lık bir alan kaplayacaktır. Yani içerisine veri yazıldıkça disk kendini genişletecektir. Thin disk daha sonra daha fazla alana ihtiyaç duyarsa, maksimum kapasitesine kadar büyüyebilir ve kendisine sağlanan tüm Datastore alanını kaplayabilir.Thin seçeneği yapılandırdığınızda data bloklarında hiç sıfırlanma olmaz Bu nedenlede küçükte olsa bir performans kayıpları yaşanır.
 • Thick Provision ( Lazy Zeroed ) : Thick Provision ( Lazy Zeroed ) seçeneğini seçtiğinizde Thick formatın da bir Virtual Harddisk oluşturulur. Disk oluşturulduğunda Virtual Harddisk için gereken alan Datastore’dan ayrılır. Bu Virtual Harddisk oluşturulduğu sırada tüm alanı kaplayan bir disk yapısıdır. Ancak bu alan fiziksel ortamda bazı eski veriler içerebilir. Bu eski veriler silinmez ve ya üzerine yazılmaz, bu nedenle bloklara yeni veriler yazılabilmesi için sıfırlanması gerekir. Bu tür bir disk daha hızlı oluşturulabilir, ancak yeni bloklar için artan IOPS nedeniyle ilk yazma işlemleri için performans düşük olabilir.
 • Thick Provision ( Eager Zeroed ) : Thick Provision ( Eager Zeroed ) seçeneğini seçtiğinizde Fault Tolerance’in açık olduğu Virtual Machine ( Sanal Makine)’ler de bunu kullanabilirsiniz. Virtual Harddisk için gereken alan aynı Thick Provision ( Lazy Zeroed ) seçeneğinde olduğu gibi ayrılır. Ancak Thick Provision ( Lazy Zeroed ) seçeneğinde Virtual Machine ( Sanal Makine ) oluşturduğunuz Virtual Harddisk hemen oluşurken, Thick Provision ( Eager Zeroed ) seçeneğinde Virtual Harddisk hemen oluşturmaz. Bunun sebebi ise diskin sıfırlanmasından yani disk bloklarına sıfır yazılmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı bu disk ilk oluşturulma esnasında uzun sürecektir. Ayrıca bu disk üzerinde Extend ( Genişletme ) işlemi yaptığınızda Virtual Machine ( Sanal Makine) üzerinde anlık performans kayıpları yaşayabilirsiniz. Ayrıca en performanslı disk seçeneğidir.

Choose VM Files Location ekranın da vmwareesxi82 isimli VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) tek bir sunucu seçtiğimiz için herhangi bir yapılandırma yapmıyoruz.

Pick datastore seçeneği VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde birden fazla Virtual Machine ( Sanal Makine ) seçmişseniz. Seçtiğiniz Virtual Machine ( Sanal Makine ) birinin farklı bir Datastore üzerinde tutmak ve Replication ( Replikasyon ) yaparken farklı bir Disk yapısı ile yapılandırmak isterseniz bu seçenek ile yapılandırabilirsiniz.

Choose VM Files Location ekranın da OK diyerek devam ediyoruz.

Destination ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Job Settings ekranın da Repository for replica metadata bölümünde daha önceki yazımızda anlatmış olduğumuz Veeam Backup & Replication 12 Backup Repository Yapılandırması yazısında olduğu gibi Backup Repository görüyoruz. Eğer herhangi bir Backup Repository yapılandırmışsanız Veeam Backup & Replication 12 kurulumundaki Default Backup Repository görüntülenecektir.

Replica settings bölümü altında Replica name suffix seçeneğinde Replication ( Replikasyon ) yapılacak olan Virtual Machine ( Sanal Makine ) Name ( İsmi ) sonuna _replica koyulacağını görüyoruz. Dilerseniz farkli bir Name ( İsim ) yapılandırabilirsiniz.

Replica settings bölümü altında Replica points to keep seçeneğinde default olarak Replication ( Replikasyon ) noktasının ne kadar süre saklanacağını yapılandırabilirsiniz.

Job Settings ekranın da Repository for replica metadata bölümünde daha önceki yazımızda anlatmış olduğumuz Veeam Backup & Replication 12 Backup Repository Yapılandırması yazısında olduğu gibi Backup Repository görüyoruz. Eğer herhangi bir Backup Repository yapılandırmışsanız Veeam Backup & Replication 12 kurulumundaki Default Backup Repository görüntülenecektir.

Job Settings ekranın da Advanced diyoruz.

Advanced Settings ekranın da Traffic sekmesinde

Data reduction seçeneği altında bulunan

Exclude swap file blocks : Swap ( Takas ) dosya bloklarını hariç tutmak bu seçeneği seçebilirsiniz.

Exclude delete file blocks : Silinen dosya bloklarını hariç tutmak bu seçeneği seçebilirsiniz.

Compression Level : Alınan Backup ( Yedek ) sıkıştırma seviyesini yapılandırabilirsiniz.

Storage Optimization : Veeam Backup & Replication, Virtual Machine ( Sanal Makine )’leri işlemek için farklı boyuttaki veri bloklarını kullanır. Veri bloğu boyutu, yedekleme hedefi olarak seçtiğiniz depolama türüne bağlıdır.

Advanced Settings ekranın da Traffic sekmesinde Compression Level seçeneğini None, Dedupe-friendly, Optimal (recommended), High ve Extreme olarak yapılandırabilirsiniz.

 • None : Backup ( Yedek ) dosyalarını ve Virtual Machine ( Sanal Makine ) dosyalarını donanım Compression ( Sıkıştırma ) ve Deduplication ( Tekilleştirme ) destekleyen depolama donanımı kullanmayı planlıyorsanız Compression ( Sıkıştırma ) seviyesi belirlemek önerilmez.
 • Dedupe-friendly: Çok düşük CPU kullanımı için optimize edilmiş bir Compression ( Sıkıştırma ) seviyesidir. Backup ( Yedek ) Proxy üzerindeki yükü azaltmak istiyorsanız, bu sıkıştırma düzeyini seçebilirsiniz.
 • Optimal (recommended) : Önerilen Compression ( Sıkıştırma ) seviyesidir. Backup ( Yedek ) dosyasının boyutu ile Backup ( Yedek ) prosedürünün süresi arasında en iyi oranı sağlar.
 • High : Yüksek Compression ( Sıkıştırma ) seviyesidir, Yaklaşık olarak 10 kat daha yüksek CPU kullanmaktadır. Optimum seviyede ek 10 % sıkıştırma oranı sağlar.
 • Extreme : Aşırı Compression ( Sıkıştırma ), Backup ( Yedek ) dosyasının en küçük boyutunu sağlar, ancak yedekleme performansını azaltır. Exreme Compression ( Sıkıştırma ) seçeneğini kullanmak istiyorsanuz Multi Core CPUs ( 6 Cores Önerilir ) Backup Proxies çalıştırmanız önerilmektedir.

Advanced Settings ekranın da Traffic sekmesinde Storage Optimization Veeam Backup & Replication, Virtual Machine ( Sanal Makine )’leri işlemek için farklı boyuttaki veri bloklarını kullanır. Veri bloğu boyutu, yedekleme hedefi olarak seçtiğiniz depolama türüne bağlıdır.

 • 4MB : Block size 4096 KB’dır. 16 Tb’den büyük dosyalar için önerilir. Bu seçenek en düşük tekilleştirme oranını ve en büyük artımlı dosya boyutunu sağlayacaktır.
 • 1MB (recommended) : Block size 1024 KB’dır. SAN, DAS ve ya Yerel depolamaya yedekleme ve çoğaltma için önerilir. Bu seçenek en hızlı iş performansını sağlar ancak tekilleştirme oranını azaltır, çünkü daha büyük veri bloklarında aynı blokları bulma olasılığı daha düşüktür.
 • 512KB: Block size 512 KB’dır. Nas’a yedekleme ve çoğaltma ve On-site yedekleme ve çoğaltma için önerilir. Bu seçenek daha iyi bir tekilleştirme oranı sağlar ve azaltılmış veri bloğu boyutları nedeniyle dosyanın boyutunu azaltır.
 • 256KB : Block size 256 KB’dır. Off-site yedekleme ve çoğaltma için WAN kullanmayı planlıyorsanız önerilir. Bu seçenek, WAN üzerinden trafik miktarını azaltmanıza olanak tanıyan maksimum tekilleştirme oranını ve en küçük dosya boyutunu sağlar.

Advanced Settings ekranın da Notifications sekmesinde ilgili yapılandırmış olduğunuz Replication Jobs ( Replikasyon Görevi ) için Replication ( Replikasyon ) tamamlanması ya da herhangi bir hata alması durumunda e-mail olarak uyarıda bulunmasını yapılandırabilirsiniz.

Notifications yapılandırması için Veeam Backup & Replication 12 konsolu üzerinde General Options menüsünde bulunan E-mail Settings sekmesinde Microsoft Office 365 E-Mail, Google Gmail E-Mail ya da POP3 E-Mail ayarlarını yapılandırmanız gerekmektedir.

Advanced Settings ekranın da vSphere sekmesinde

Enable VMware tools quiescense : Veeam Backup & Replication genellikle Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerinde Backup ( Yedek ) işlemi için Microsoft VSS özelliğinden yararlanarak Veeam Backup & Replication uygulamaya duyarlı bir şekilde Backup ( Yedek ) alması önerilir. Microsoft VSS özelliğinden yararlanarak Application-aware Processing ( Uygulamaya Duyarlı ) herhangi bir nedenle kullanılamazsa, Enable VMware tools quiescense seçeneği seçerek Veeam Backup & Replication, Backup ( Yedek ) yöntemini aşağıdaki şekilde seçecektir :

 • Veeam Backup & Replication ilk olarak Virtual Machine ( Sanal Makine )’leri Backup ( Yedek ) ve ya Replication ( Çoğaltma ) için uygulamayla ilgili işlemleri kullanmaya çalışır. Veeam Backup & Replication, uygulama’nın çalıştığı işlemlerde tüm Virtual Machine ( Sanal Makine )’leri için sorgulamayı başarırsa, VMware Tools quiescence’ı kullanmaz.Bazı Virtual Machine ( Sanal Makine )’ler uygulama işlemlerini sorgulanamıyorsa ve ya uygulamayla ilgili işlemler Virtual Machine ( Sanal Makine )’ler için devre dışı bırakılamıyorsa (Disable application processing ), Veeam Backup & Replication bu Virtual Machine ( Sanal Makine )’leri Backup ( Yedek ) ve ya Replication ( Çoğaltma ) için hazırlamak için VMware Tools quiescence kullanır.
 • Enable CBT for all protected VMs automatically : Tüm Virtual Machine ( Sanal Makine )’ler için Changed Block Tracking ( CBT )’yi otomatik olarak etkinleştir.
 • Reset CBT on each Active Full backup automatically : Her Full Backup ( Tam Yedek ) işleminde sonra Changed Block Tracking ( CBT )’yi işlemini sıfırlar.

Advanced Settings ekranın da Integration sekmesinde

Primary storage integration : Backup ( Yedek ) oluşturmak için Storage üzerinde Snapshot ( Anlık Görüntü ) almak için kullanmak isteyip istemediğinizi yapılandırabilirsiniz.Storage üzerinde Snapshot ( Anlık Görüntü ) Backup ( Yedek ), Virtual Machine ( Sanal Makine ) veri işleme için Storage üzerindeki depolama Snapshot ( Anlık Görüntü )dan yararlanmanızı sağlar.Teknoloji, RPO’ları geliştirir ve Backup ( Yedek ) faaliyetlerinin Veeam Backup & Replication üzerinde etkisini artıtır.

 • Limit processed VM count per storage snapshot to : Storage üzerinde Snapshot ( Anlık Görüntü ) oluşturulacak Virtual Machine ( Sanal Makine ) sayısını belirtebilirsiniz. Veeam Backup & Replication, Virtual Machine ( Sanal Makine )’leri çeşitli gruplara böler ve her Virtual Machine ( Sanal Makine ) grubu için Storage üzerinde Snapshot ( Anlık Görüntü ) oluşturur. Sonuç olarak, performans artacaktır.
 • Failover to standard backup : Veeam Backup & Replication Storage üzerinde Snapshot ( Anlık Görüntü ) oluşturamazsa, Virtual Hardisk ( Sanal Disk )’leri Storage üzerinde bulunan Virtual Machine ( Sanal Makine ) Snapshot ( Anlık Görüntü ) almadan Backup ( Yedek ) işlemi gerçekleştirilir.

Integration seçeneği yapılandırabilmek için Veeam Backup & Replication Enterprise Plus Edition lisansına sahip olmanız gerekmektedir.

Advanced Settings ekranın da Scripts sekmesinde Replication ( Replikasyon ) öncesinde ya da sonrasında Scripts çalıştırabillirsiniz. Örneğin Virtual machine ( Sanal Makine ) içinde Microsoft SQL Server kurulu ise servis kontrolü için Scripts çalıştırabilirsiniz.

Advanced Settings ekranın da gerekli yapılandırmaları tamamladıktan sonra OK diyoruz.

Job Settings ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Data Transfer ekranın da Source proxy bölümün de Automactic selection olarak geldiğini görüyoruz. buradakaldık.

Data transfer mode bölümün de default olarak Direct seçimi gelmektedir.

Throught built-in WAN accelerators seçeneğini yapılandırmak için Veeam Backup & Replication Enterpsie Plus Edition lisansına sahip olmamız gerekmektedir.

Trought built-in WAN accelerators : Yerleşik WAN hızlandırma, genel ön belleğe alma, değişken blok uzunluğunda veri parmak izi alma ve trafik sıkıştırma kullanarak bant genişliği gereksinimlerini önemli ölçüde azaltırken çoklu WAN optimizasyonu da mevcut bant genişliğinizin mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. En iyisi de, dağıtılacak gereçler, yüklenecek Virtual Machine ( Sanal Makine ) veya ana bilgisayar tabanlı aracılar ya da yapılacak ağ altyapısı değişiklikleri yoktur.

Veeam’in Yerleşik WAN Hızlandırması : Virtual Machine ( Sanal Makine ) ham veri aktarımına göre iş yeri dışına 50 kat daha hızlı aktarım yapmasına yardımcı olur. Yedekleri kopyalarken ve WAN üzerinden replika oluştururken, bant genişliği tüketimini en aza indirir. Güvenilmez ve yüksek gecikme süreli ağ bağlantılarını destekler. Mevcut ağ altyapısında herhangi bir değişiklik gerektirmez.

Data Transfer ekranın da Source proxy bölümün de ortamınızda başka bir sunucu üzerinde Backup Proxy sunucusu yapılandırmak için Choose diyoruz.

Backup Proxy ekranın da

 • Automatic selection seçeneği Backup Server gerekli yapılandırmayı Veeam Backup & Replication 12 üzerinde çalıştıracaktır.
 • Use the selected backup proxy servers only seçeneği ile Backup proxy ortamınızda hangi sunucu üzerinde çalışacağını yapılandırabilirsiniz.

Data Transfer ekranın da Target proxy bölümün de ortamınızda başka bir sunucu üzerinde Backup Proxy sunucusu yapılandırmak için Choose diyoruz.

Backup Proxy ekranın da

 • Automatic selection seçeneği Backup Server gerekli yapılandırmayı Veeam Backup & Replication 12 üzerinde çalıştıracaktır.
 • Use the selected backup proxy servers only seçeneği ile Backup proxy ortamınızda hangi sunucu üzerinde çalışacağını yapılandırabilirsiniz.

Data Transfer ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Guest Processing ekranın da iki seçenek yer almaktadır.

 • Enable application-aware image processing : Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server ve ya Oracle uygulamalarını çalıştıran Virtual Machine ( Sanal Makine )’lerin bu uygulamaların veri kaybı olmadan doğru şekilde kurtarılmasını garanti etmektedir.

Guest Processing ekranın da Enable application-aware image processing seçeneğini işaretliyoruz ve Applications diyoruz.

Enable application-aware image processing : Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server, Oracle ve PostgreSQL uygulamalarından herhangi birini çalıştıran Virtual Machine ( Sanal Makine )’lerin bu uygulamaların veri kaybı olmadan doğru şekilde kurtarılmasını garanti etmektedir.

Application-Aware Processing Options ekranın da Edit diyoruz.

Processing Options ekranın da General sekmesinde buradakaldık.

Applications seçeneği altında bulunan

 • Require successfull processing (recommended ) : Virtual Machine ( Sanal Makine ) içinde bulunan uygulamaları kontrol etmesini sağlayabilirsiniz.
 • Try application processing, but ignore failures : Virtual Machine ( Sanal Makine ) içinde bulunan uygulamaları kontrol etmesini ve herhangi bir hata varsa dikkate almamasını sağlayabilirsiniz.
 • Disable application processing : Virtual Machine ( Sanal Makine ) içinde bulunan uygulamaları kontrol etmemesini sağlayabilirsiniz.

VSS Settings seçeneği altında bulunan

 • Process transaction logs with this job : Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server, Oracle ve PostgreSQL ilgili uygulamaların Transsaction Log dosyalarında herhangi bir işlem yapılmaz.
 • Perform copy only : Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server, Oracle ve PostgreSQL ilgili uygulamaların Transsaction Log dosyalarında yalnızca kopyalama işlemi yapılır.

Persistent guest agent : Guest processing son derece güvenli bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, korumalı VM’lere kalıcı aracı bileşenleri (Konuk Yardımcısı ve Günlük Gönderi Hizmeti) yükleyebilirsiniz. Korumalı sanal makinelere kurulan kalıcı aracı bileşenleri, Veeam Backup & Replication ile iletişim kurmak için çok sınırlı ve açıkça tanımlanmış bağlantı noktaları gerektirir. Bu, VM yönetim paylaşımına (ADMIN$) erişimin kapatılmasına ve VIX API/ vSphere Web Hizmetleri üzerinden VM’ye erişime izin verir

Processing Options ekranın da Oracle sekmesinde Virtual Machine ( Sanal Makine ) içinde bulunan Oracle Database uygulamasının kontrol etmesini sağlayabilirsiniz.

Archived log seçeneği altında bulunan

 • Do not delete archived logs : Virtual Machine ( Sanal Makine ) içinde bulunan Oracle Database uygulamasının arşivlenmiş loglarının silinmemesini yapılandırabilirsiniz.
 • Delete logs older than : Virtual Machine ( Sanal Makine ) içinde bulunan Oracle Database uygulamasının arşivlenmiş loglarının kaç saat sonra silineceğini yapılandırabilirsiniz.
 • Delete logs over :Virtual Machine ( Sanal Makine ) içinde bulunan Oracle Database uygulamasının arşivlenmiş loglarının kaç GB ( Gigabyte ) ulaştıktan sonra silineceğini yapılandırabilirsiniz.

Processing Options ekranın da Oracle sekmesinde Specify Oracle account with SYSDBA privileges seçeneği altında hangi User ( Kullanıcı ) ile Oracle Database uygulamasına bağlantı kurulacağını yapılandırabilirsiniz.

Processing Options ekranın da PostgreSQL sekmesinde Virtual Machine ( Sanal Makine ) içinde bulunan PostgreSQL Database uygulamasının kontrol etmesini sağlayabilirsiniz.

The specified user is seçeneği altında bulunan

 • Database user with password : Veeam Agent’ın PostgreSQL User ( Kullanıcı ) ve Password ( Parola ) bağlanmasını istiyorsanız. Bu seçeneği seçebilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde Specifty PostgreSQL account with supersuser privileges bölümünde User ( Kullanıcı ) ve Password ( Parola ) yapılandırmanız gerekir.
 • Database user with password file (.pgpass) : Veeam Agent’ın .pgpass parola dosyasında depolanan PostgreSQL hesap parolasıyla bağlanmasını istiyorsanız Parola dosyasıyla veritabanı kullanıcısı’nı seçin. Bu yöntem seçildiğinde, hesap adını yalnızca yedekleme işi ayarlarında belirtmeniz gerekir
 • Database user without password (peer) : Veeam Agent’ın bir eş kimlik doğrulama yöntemi kullanarak bağlanmasını istiyorsanız Parolasız sistem kullanıcısı öğesini seçin. Eş kimlik doğrulama yönteminde Veeam Agent, PostgreSQL veritabanı kullanıcı adı olarak işletim sistemi hesabını kullanır. Bu seçenek belirlendiğinde, yedekleme işi ayarlarında OS hesabını belirtmeniz gerekir

Processing Options ekranın da PostgreSQL sekmesinde Specify PostgreSQL account with superuser privileges seçeneği altında hangi User ( Kullanıcı ) ile bağlantı kurulacağını yapılandırabilirsiniz.

Processing Options ekranın da Exclusions sekmesinde Virtual Machine ( Sanal Makine ) üzerindeki belirli dosya ve klasörleri Backup ( Yedek ) almak istemiyorsanız. Bunları Backup ( Yedek ) çıkarabilirsiniz. Bu seçeneğin Veeam Backup & Replication Enterprise ve Veeam Backup & Replication Enterprise Plus sürümlerinde kullanılabildiğini unutmayın.

Processing Options ekranın da Scripts sekmesinde VSS’yi desteklemeyen Virtual Machine ( Sanal Makine )’leri Backup ( Yedek ) almayı planlıyorsanuz. Virtual Machine ( Sanal Makine )’yi desteklemek için Veeam Backup & Replication’ın hangi komut dosyalarını kullanması gerektiğini belirtebilirsiniz. Veeam Backup & Replication Virtual Machine ( Sanal Makine ) Snaphost ( Anlık Görüntü ) almadan önce Virtual Machine ( Sanal Makine ) tutarlı bir duruma getirmek için Virtual Machine ( Sanal Makine ) dosya sistemini ve uygulama verilerini komut dosyası çalıştırarak Virtual Machine ( Sanal Makine ) Snaphost ( Anlık Görüntü ) oluşturulduktan sonra, çözülme sonrası komut dosyasıVirtual Machine ( Sanal Makine )’yi ve uygulamaları ilk durumlarına getirir.

Processing Options ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra OK diyoruz.

Guest Processing ekranın da bulunan Enable application-aware image processing seçeneğini yapılandırmanız durumunda Virtual Machine ( Sanal Makine ) içinde bulunan uygulamalara ulaşmak ve uygulamaları kontrol etmek için Guest interaction proxy bölümün de yapılandırmamız gerekmektedir.

Guest interaction proxy bölümünde Choose diyoruz.

Guest interaction proxy ekranın da Automatic selection ya da Prefer the following guest interaction proxy servers olarak yapılandırabilirsiniz.

Guest Interaction Proxy  : Ortamınızda performansı artırmak için birden çok Guest Interaction Proxy kullanabilirsiniz. Birden çok Guest Interaction Proxy, bir Guest Interaction Proxy tarafından gerçekleştirilen aynı Backup ( Yedek ) ya da Replication ( Replikasyon ) işlemi ile karşılaştığın da Virtual Machine ( Sanal Makine )’lerde çalışma zamanı işlemlerini daha hızlı işlem yapılacaktır. Birden çok Remote Site sahip yapılarda Backup ( Yedek ) ya da Replication ( Replikasyon ) altyapısında, her Remote Site bir Guest Interaction Proxy’si yapılandırabilirsiniz. Bu yapılandırma Backup ( Yedek ) ya da Replication ( Replikasyon ) altyapısında sunucusundaki yükü azaltabilir ve Backup Server ile Remote Site arasında daha az trafik üretebilir. Guest Interaction Proxy işlevi, Veeam Backup & Replication Enterprise ve Veeam Backup & Replication Enterprise Plus versiyonlarında kullanılabilir.

 • Guest Interaction Proxy yapılandırması bir Microsoft Windows sunucusu üzerinde ( Physical ( Fiziksel ) ya da Virtual ( Sanal ) yapılandırılabilir.
 • Guest Interaction Proxy yapılandırması için yapılandıracağınız sunucunun Veeam Backup & Replication konsoluna eklemeniz gerekir.
 • Guest Interaction Proxy yapılandırması Virtual Machine ( Sanal Makine )’ye bağlantı sağlaması için LAN ve ya VIX bağlantısı olmalıdır. Her iki bağlantıyı da kurmanız gerekmez. Yalnızca bir bağlantı yeterlidir.

Guest OS credentials bölümün de Virtual Machine ( Sanal Makine ) ulaşması için Veeam Backup & Replication 12 kurulumunda daha önce yapılandırdığımız yetkili Credentials ( Kimlik Bilgisi ) listeden seçebiliriz. Eğer Virtual Machine ( Sanal Makine ) ulaşması için bir Credentials ( Kimlik Bilgisi ) yoksa ya da farklı bir Credentials ( Kimlik Bilgisi ) eklemek istiyorsanız Add diyerek ekleyebilirsiniz.

Guest OS credentials bölümün de Virtual Machine ( Sanal Makine ) ulaşması için bir Credentials ( Kimlik Bilgisi ) eklemek için Add diyebiliriz.

Guest OS credentials bölümün de Virtual Machine ( Sanal Makine ) ulaşması için bir Credentials ( Kimlik Bilgisi ) eklemek için Add diyerek ekliyoruz. Add dediğimiz de Standard account ( Standart Hesap ),  Linux account credentials ( Linux Standart Hesap ) ve ya Linux private key ( Linux Özel Key ) olarak ekleyebilirsiniz. Biz Virtual Machine ( Sanal Makine ) ulaşması için bir Standard account ( Standart Hesap ) ekliyoruz.

Customize guest OS credentials for individual machine and operating systems seçeneği ile Virtual Machine ( Sanal Makine ) için farklı bir Credentials ( Kimlik Bilgisi ) ekleyebilirsiniz.

Guest OS Credentials ekranın da Virtual Machine ( Sanal Makine ) için Add diyerek farklı bir Credentials ( Kimlik Bilgisi ) ekleyebilirsiniz.

Guest OS Credentials ekranın da Object altında bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) için seçiyoruz.

Guest OS Credentials ekranın da Object altında bulunan W22FILE isimli Virtual Machine ( Sanal Makine ) için seçtikten sonra Set Users seçeneği altında Standard credentials ( Standart Kimlik Bilgisi ) ya da Linux credentials ( Kimlik Bilgisi ) ekleyebilirsiniz.

Guest OS Credentials ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra OK diyoruz.

Guest Processing ekranın da Test Now diyerek Virtual Machine ( Sanal Makine ) ulaşması için gerekli yapılandırmayı kontrol edebilirsiniz.

Guest Processing ekranın da gerekli yapılandırmayi tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Schedule ekranın da Replication ( Replikasyon ) sürelerini yapılandırdığımız ekrandır.

 • Daily at this time : Günlük olarak belirlenen saatte ve haftanın belirlediğiniz günlerinde çalışmasını yapılandırabilirsiniz
 • Montly at this time : Aylık olarak belirlenen saatte ve belirlenen ay içinde belirlediğiniz günlerinde çalışmasını yapılandırabilirsiniz.
 • Periodically every : Hours ( Saat ), Minutes ( Dakika ) ve Continunosly ( Sürekli ) olarak belirlenen aralıklarla çalışmasını yapılandırabilirsiniz. Örneğin sabah 9.00 ile akşam 18.00 arasında her 2 saatte bir çalıştır.
 • After this Job : Daha önce yapılandırmış olduğunuz bir Backup Job ya da Replication Job bittikten sonra otomatik olarak çalışmasını yapılandırabilirsiniz
 • Automatic Retry : Herhangi bir sebepten dolayı hata verirse kaç defa yeniden çalışacağını yapılandırabilirsiniz
 • Backup Window : Eğer görev belirlenen saatlerde tamamlanmamış ise iptal edebilirsiniz.

Schedule ekranın da Daily at this time seçeneğinin de Everyday ( Günlük ) olarak seçerseniz her gün belirlenen saatte çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Schedule ekranın da Daily at this time seçeneğinin de Everyday ( Günlük ) olarak seçerseniz her gün belirlenen saatte çalışması için seçiyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Summary ekranın da Replication ( Replikasyon ) yapmış olduğumuz yapılandırmanın özet bilgisi yer almaktadır.

 • Name : Replication ( Replikasyon ) işleminden sonra oluşturulacak olan Virtual Machine ( Sanal Makine ) ismini görüyoruz.
 • Type : Ortamdaki VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde Replication ( Replikasyon ) işleminin Vmware Replication olarak görüyoruz.
 • Source items : Ortamdaki VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde hangi Virtual Machine ( Sanal Makine ) Replication ( Replikasyon ) işleminin yapılacağını görüyoruz.
 • Replica destination : Altında bulunan Host bölümün de ortamdaki VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde Replication ( Replikasyon ) işleminin yapılacağını, Resource pool bölümün de Virtual Machine ( Sanal Makine ) için Replication ( Replikasyon ) işleminin hangi Resource Pool dizinine yapılacağını, VM folder bölümün de Virtual Machine ( Sanal Makine ) için Replication ( Replikasyon ) işleminin hangi Folder ( Klasör ) dizinine yapılacağını ve Datastore bölümün de Virtual Machine ( Sanal Makine ) için Replication ( Replikasyon ) işleminin hangi Datastore üzerine yapılacağını görüyoruz.
 • Replica suffix : Ortamdaki VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz üzerinde bulunan Virtual Machine ( Sanal Makine ) için Replication ( Replikasyon ) işleminden sonra W22FILE_replica olarak yapılandırılacağını görüyoruz.
 • Restore points to keep : Ortamdaki Microsoft VMware VSphere Host ( Standalone ) sunucumuz  üzerinde bulunan Virtual Machine ( Sanal Makine ) Replication ( Replikasyon ) işleminde ne kadar Restore ( Geri Yükleme ) noktası yapılandırılacağını görüyoruz.
 • Source proxies : Herhangi bir Proxy yapılandırmadığınız için Automatic selection olarak görüyoruz.
 • Target proxies : Herhangi bir Proxy yapılandırmadığınız için Automatic selection olarak görüyoruz
 • Repository for replica metadata : Replication Job işleminde Backup Repository kullanılacağını görüyoruz.
 • Command line to start the job on backup server : Replication Job yapılandırma işleminin hangi dizinde çalışacağını görüyoruz.
 • Run the job when I click Finish seçeneğini işaretlersek Replication Job yapılandırma işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak başlayacaktır.

Summary ekranın da Run the job when I click Finish seçeneğini işaretliyoruz ve Replication Job yapılandırma işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak başlamasını sağlıyoruz.

Summary ekranın da Finish diyerek yapılandırmayı tamamlıyoruz.

Veeam Backup & Replication 12 konsolunda bulunan Home menüsü altında Jobs menüsü altında bulunan altında yapılandırmış olduğumuz W22FILE_ReplicationJob isimli Replication Job ( Replikasyon Görev ) Status bölümünü kopyalamaya başladığını ve Last Run bölümünü Just now ( Şu anda ) olarak görüyoruz.

W22FILE_ReplicationJob ekranın da Replication Job ( Replikasyon Görev ) şu anda çalıştığını görüyoruz.

W22FILE_ReplicationJob ekranın da Replication Job ( Replikasyon Görev ) şu anda Creating VM snapshot olarak adımını görüyoruz.

W22FILE_ReplicationJob ekranın da Replication Job ( Replikasyon Görev ) şu anda Hard disk 1 kopyala adımını görüyoruz.

W22FILE_ReplicationJob ekranın da Replication Job ( Replikasyon Görev ) şu anda tamamlanmak üzere olduğunu görüyoruz.

W22FILE_ReplicationJob ekranın da Replication Job ( Replikasyon Görev ) başarılı bir şekilde tamamlandığını görüyoruz. OK diyerek W22FILE_ReplicationJob ekranını kapatıyoruz.

Veeam Backup & Replication 12 konsolunda bulunan Home menüsü altında Jobs menüsü altında bulunan altında yapılandırmış olduğumuz W22FILE_ReplicationJob isimli Replication Job ( Replikasyon Görev ) Status bölümünü Stopped olarak görüyoruz Last Run bölümünü Success ( Başarılı ) olarak görüyoruz.

Veeam Backup & Replication 12 konsolunda bulunan Home menüsü altında Jobs menüsü altında bulunan Replication menüsünde W22FILE_ReplicationJob isimli Replication Job ( Replikasyon Görev ) Status bölümünü Stopped olarak görüyoruz Last Run bölümünü Success ( Başarılı ) olarak görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

Bir yanıt yazın

Back To Top