Microsoft SQL Server 2017 Always ON Listener Name Değiştirme

Merhaba

Daha önceki yazılarımız da Microsoft SQL Server yazılarımız sizlerle paylaşmıştık.

Microsoft SQL Server 2016

Microsoft SQL Server 2016 Failover Cluster Kurulumu

Microsoft SQL Server 2017

Microsoft SQL Server 2017 Failover Cluster Kurulumu

Microsoft SQL Server 2017 Always ON Kurulumu

Microsoft SQL Server 2017 Always ON Yapısına Database Eklemek

Microsoft SQL Server 2017 Always ON Yapısına Sunucu Eklemek

Microsoft SQL Server 2017 Always ON Full Recovery Mode is Required

Microsoft SQL Server 2017 Always ON Manuel Failover

Microsoft SQL Server 2017 Always ON Otomatik Failover

Microsoft SQL Server 2017 Always ON Upgrade Microsoft SQL Server 2019

Microsoft SQL Server 2017 Always ON Listener Yapılandırması

Microsoft SQL Server 2019

Microsoft SQL Server 2019 Kurulumu

Microsoft SQL Server Management Studio 18.4 Kurulumu

Microsoft SQL Server 2019 Failover Cluster Kurulumu

Microsoft SQL Server 2019 Failover Cluster Yapısına Sunucu Eklemek

Microsoft SQL Server 2019 Failover Cluster Yapısına Database Oluşturmak

Microsoft SQL Server 2019 Failover Cluster Yapısına Database Eklemek

Microsoft SQL Server 2019 Always ON Kurulumu

Microsoft SQL Server 2019 Always ON Yapısına Sunucu Eklemek

Microsoft SQL Server 2019 Always ON Yapısına Database Eklemek 

Microsoft SQL Server 2019 Always ON Full Recovery Mode is Required

Peki Nedir SQL Server Always ON :

Microsoft SQL Server Always On yapısı High Availability ( Yüksek Erişebilirlik ) ve Disaster Recovery ( Felaket Kurtarma ) çözümüdür.

High Availability ( Yüksek Erişebilirlik ) şirket ortamlarınızda bulunan Datacenter ( Veri Merkezi ) üzerinde birden fazla sunucu ile yapılır. Sunuculardan birinin Donanımsal ya da Yazılımsal bir sorun nedeniyle arızalanması durumunda diğer sunucunuzun devreye girmesini sağlayan teknolojidir.

Disaster Recovery ( Felaket Kurtarma ) şirket ortamlarınızda bulunan Datacenter ( Veri Merkezi ) üzerinde oluşabilecek herhangi beklenmedik bir felaket sonucu ( Deprem, Sel, Yangın ) Datacenter ( Veri Merkezi ) tamamen hizmet veremez duruma gelme ihtimaline karşı farklı bir uzak lokasyonda Datacenter ( Veri Merkezi ) kurularak sağlanır. Örneğin Datacenter ( Veri Merkezi ) Istanbul’da ise  Disaster Recovery ( Felaket Kurtarma ) olarak İstanbul’da farklı bir lokasyonu ya da Ankara,İzmir gibi uzak ve daha az riskli bir lokasyonu Disaster Recovery ( Felaket Kurtarma ) için tercih edebilirsiniz. Microsoft Azure Cloud ve Amazon Cloud gibi Cloud ( Bulut ) hizmetlerinde Disaster Recovery ( Felaket Kurtarma ) Datacenter ( Veri Merkezi ) olarak yapılandırabilirsiniz.

Microsoft SQL Server Always On yapısı kurulum ve yapılandırması için ortamınızda Windows Server Failover Cluster yapısı içinde en az iki sunucuya ihtiyac duymakdır.

Availability Group yapısını Synchronous ( Senkron ) olarak yapılandırırsanız Availability Group yapısı içindeki tüm Database ( Veritabanı ) Synchronous ( Senkron ) bir şekilde çalışacaktır. Yani ortamdaki Primary Database ( Veritabanı ) gelen bir istek Secondary Database ( Veritabanı ) işlenmeden kullanıcıya işlem tamamlandı bilgisi iletilmeyecektir. Bu çok yoğun Transaction ( İşlem ) alan Database ( Veritabanı ) biraz performans kaybına neden olabilir. Ama Automatic ( Otomatik ) Failover Synchronous ( Senkron ) Availability Group yapısı yapılabildiği için herhangi bir sorun yaşamazsınız. Sunucularda herhangi bir Donanımsal ya da Yazılımsal bir sorun olması durumunda herhangi bir kesinti yaşanmadan Availability Group yapısı diğer sunucudan Automatic ( Otomatik ) bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir.

Availability Group yapısını Asynchronous ( Asenkron ) olarak yapılandırısanız eğer. Primary Database ( Veritabanı ) veritabanına gelen bir istek Secondary Database ( Veritabanı ) işlenmeyi beklemeden direk kullanıcıya işlem tamamlandı bilgisi iletilecektir ve arka tarafta Synchronous ( Senkron ) yapılacaktır. Asynchronous ( Asenkron ) olarak yapılandırılan Availability Group yapısında Secondary Database ( Veritabanı ) yazma işlemi için belli bir süresi yoktur. Buradaki yazma işlemi ortamınızda mevcut Donanım ve Network yapınızın Performansına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Availability Group yapısını Automatic ( Otomatik ) ya da Manual ( Manuel ) olarak Failover yapabilirsiniz. Automatic ( Otomatik ) Failover yapabilmek için Availability Group yapısını Synchronous ( Senkron ) olarak yapılandırmanız gerekmektedir.  Çok yoğun Transaction ( İşlem ) içeren sistemlerde Availability Group yapısını Synchronous ( Senkron ) ve Automatic ( Otomatik ) olarak yapılandırabiliriz. Index Rebuild ( Dizin Yeniden Oluşturma ) işlemlerinde Performans kaybı daha fazla olduğu için sıkıntı yaşayan yapılarda Index Rebuild ( Dizin Yeniden Oluşturma ) öncesinde Availability Group yapısını Asynchronous ( Asenkron ) olarak yapılandırabilirsiniz.

Automatic ( Otomatik ) Failover işlemi Availability Group yapısını dahil bir Database ( Veritabanı ) oluşan bir hata sonucu gerçekleşmez. Availability Replica seviyesinde gerçekleşir. Availability Group yapısında Database ( Veritabanı ) biri Corrupt ( Bozulma ) olması Transaction Log ( İşlem Logu ) dolmuş, Database ( Veritabanı ) bulunduğu Data dizini dolmuş gibi sebeplerde Automatic ( Otomatik ) Failover işlemi gerçekleşmez.

High Availability ( Yüksek Erişebilirlik ) ve Disaster Recovery ( Felaket Kurtarma ) SQL ServerAlways ON’da nasıl kullanıldığını için örnek vermemiz gerekirse.

Datacenter ( Veri Merkezi ) iki Adet sunucumuz var. Bu iki sunucumuzu Windows Server Failover olarak yapılandırdınız. Bu iki sunucumuz üzerinde SQL Server Always ON yapılandırdınız ve Synchronous ( Senkron ) olarak yapılandırdınız. Bu yapılandırmaya High Availability ( Yüksek Erişebilirlik ) yapılandırması deriz.

Datacenter ( Veri Merkezi ) iki Adet sunucumuz var. Bu iki sunucumuzu Windows Server Failover olarak yapılandırdınız Datacenter ( Veri Merkezi ) bir sıkıntı olma ihtimaline karşı başka bir lokasyonda Datacenter ( Veri Merkezi ) üzerinde bir sunucuz var. Bu sunucuyuda mevcut Windows Server Failover yapınıza dahil ettiniz ve mevcut SQL Server Always ON yapınıza Replica ( Kopya ) olarak yapılandırdınız ve Asynchronous ( Asenkron ) olarak yapılandırdınız. Bu yapılandırmaya Disaster Recovery ( Felaket Kurtarma ) yapılandırması deriz. SQL Server Always ON yapısında aynı Availability Group yapısı içinde birden fazla Secondary yapılandırması yapabilirsiniz.

Daha önceki yazılarımız da  Microsoft SQL Server 2017 Always ON Kurulumu yaparken Listener yapılandırmasını ve Microsoft SQL Server 2017 Always ON Listener Yapılandırması daha sonra nasıl yapılandırdığımızı anlatmıştık.

Peki Nedir Listener : Ortamınızda Availability Group yapısı içinde iki sunucumuz var ve Database ( Veritabanı ) o anda hangi sunucuda aktif çalışıyor olursa olsun, Database ( Veritabanı ) ulaşacak olan uygulamalarınız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) yapılandırmış olduğunuz Listener IP Address ( Adresi ) üzerinden aktif olan sunucudaki Database ( Veritabanı ) gider. Listener Virtual ( Sanal ) bir Name ( İsmi ) ve Virtual ( Sanal ) bir IP Address ( IP Adresi ) olur. Uygulamalarınız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) SQL Server Always On yapısı içinde çalışan iki sunucunun Physical ( Fiziksel ) Name ( İsim ) ve Physical ( Fiziksel ) IP Address ( IP Adresi ) bilmez.

Bu yazımız da da Microsoft SQL Server 2017 Always ON Kurulumu yaparken yapmış olduğumuz Listener Name değiştirmeyi anlatıyor olacağız.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolunu üzerinde BAKICUBUKSQLAO isimli Listener yapılandırmasına Connect diyerek bağlantı gerçekleştiriyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolunu üzerinde Always On High Availability altında

Availability Groups altında bulunan BAKICUBUKSQLAO ismi ile yapılandırmış olduğumuz Availability Group yapılandırmasını görüyoruz.

Always Replicas altında hem W19SQLNOD1 isimli sunucumuz hem de W19SQLNOD2 isimli sunucumuzu görüyoruz.

Availability Databases altında bulunan BAKICUBUKismi ile Database ( Veritabanı ) görüyoruz.

Availability Group Listeners altında bulunan BAKICUBUKSQLAO isimli Listener yapılandırmasını görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolu üzerinde W19SQLNOD1 isimli Microsoft SQL Server 2019 sunucumuz üzerine Connect diyerek bağlanıyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolunu üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Group Listeners menüsü altında bulunan BAKICUBUKSQLAO isimli Listener yapılandırmasını görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolunu üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Group Listeners menüsü altında bulunan BAKICUBUKSQLAO isimli Listener yapılandırması üzerinde sağ tuş Delete diyoruz.

Remove Listener from Availability Group ekranın da OK diyerek BAKICUBUKSQLAO isimli Listener yapılandırması siliyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolunu üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Group Listeners menüsü altında herhangi bir yapılandırma olmadığını görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolu üzerinde W19SQLNOD1 ve W19SQLNOD1 isimli Microsoft SQL Server 2019 sunucumuz üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Group Listeners menüsü altında herhangi bir yapılandırma olmadığını görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolu üzerinde W19SQLNOD1 isimli Microsoft SQL Server 2019 sunucumuz üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Group Listeners menüsü üzerinde sağ tuş Add Listener diyoruz.

New Availability Group Listener ekranı geliyor karşımıza.Listener DNS Name bölümünde Availability Group yapısı için bir Name ( İsim ) belirliyoruz. Port bölümünde Uygulamalarınız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) Availability Group yapısı içindeki Database ( Veritabanı ) bağlanacağı Port’u yazıyoruz. Network Mode bölümünü DHCP ve Static IP ( Statik IP ) olarak yapılandırabiliriz.

NOT : Burada yapılandıracağınız Listener DNS name ve Listener IP Address ( IP Adresi ) ortamınız da herhangi bir sunucu üzerinde kullanılmıyor olmasına dikkat etmenizi önemle belirtmek isterim.

New Availability Group Listener ekranın da Listener DNS Name bölümünde Availability Group yapısı için bir Name ( İsim ) belirliyoruz. Port bölümünde Uygulamalarınız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) Availability Group yapısı içindeki Database ( Veritabanı ) bağlanacağı Port’u yazıyoruz.

NOT : Burada yapılandıracağınız Listener DNS name ortamınız da herhangi bir sunucu üzerinde kullanılmıyor olmasına dikkat etmenizi önemle belirtmek isterim.

Network Mode bölümünü DHCP ve Static IP ( Statik IP ) olarak yapılandırabiliriz.

New Availability Group Listener ekranın da Network Mode bölümünü Static IP ( Statik IP ) olarak seçiyoruz ve Add diyoruz.

Add IP Address ekranında Listener için gerekli IP Address ( IP Adresi ) yapılandırmasını yaparak OK diyoruz.

NOT : Burada yapılandıracağınız Listener IP Address ( IP Adresi ) ortamınız da herhangi bir sunucu üzerinde kullanılmıyor olmasına dikkat etmenizi önemle belirtmek isterim.

New Availability Group Listener ekranın da Listener DNS Name bölümünde Availability Group yapısı için bir Name ( İsim ) belirliyoruz. Port bölümünde Uygulamalarınız ( Logo Tiger, Logo Bordro, Mikro, Eta, Nebim gibi ) Availability Group yapısı içindeki Database ( Veritabanı ) bağlanacağı Port’u yazıyoruz. Network Mode bölümünü Static IP ( Statik IP ) olarak yapılandırıyoruz ve OK diyoruz.

New Availability Group Listener ekranın da gerekli yapılandırma başlıyor.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolunu üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Group Listeners menüsü altına yapılandırmış olduğumuz BAKICUBUK17AO isimli yeni Listener yapılandırmasının geldiğini görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolu üzerinde W19SQLNOD1 ve W19SQLNOD1 isimli Microsoft SQL Server 2019 sunucumuz üzerinde Always On High Availability altında bulunan Availability Group Listeners menüsü altında BAKICUBUK17AO isimli yeni Listener yapılandırmasının geldiğini görüyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolunu üzerinde BAKICUBUK17AO isimli yeni Listener yapılandırmasına Connect diyerek bağlantı gerçekleştiriyoruz.

Microsoft SQL Server Management Studio konsolunu üzerinde Always On High Availability altında

Availability Groups altında bulunan BAKICUBUKSQLAO ismi ile yapılandırmış olduğumuz Availability Group yapılandırmasını görüyoruz.

Always Replicas altında hem W19SQLNOD1 isimli sunucumuz hem de W19SQLNOD2 isimli sunucumuzu görüyoruz.

Availability Databases altında bulunan BAKICUBUKismi ile Database ( Veritabanı ) görüyoruz.

Availability Group Listeners altında BAKICUBUK17AO isimli yeni Listener yapılandırmasının geldiğini görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

 

 

Bir yanıt yazın

Back To Top