Dell EMC Unity 400F Lun Yapılandırması

Merhaba

Daha önceki yazılarımızda Dell EMC Unity 400F kurulumuDell EMC Unity 400F Pool Yapılandırması, Dell EMC Unity 400F Software Upgrade, Dell EMC Unity 400F Driver Firmware Update, Dell EMC Unity 400F User Açma ve Dell EMC Unity 400F Service Password Reset yazılarını sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda Dell EMC Unity 400F kurulumu Wizard ekranı ile yapmadıysanız ya da farklı bir Lun oluşturacaksanız Dell EMC Unity 400F üzerinde LUNs yapılandırılmasını anlatıyor olacağız.

Dell EMC Unity 400F Management konsolu STORAGE menüsü altında bulunan Block menüsü altında LUNs sekmesine geliyoruz.

LUNs menüsünde bulunan + ( Launch the Create LUNs Wizard ) diyerek LUNs yapılandırmasını başlıyoruz.

Configure LUN(s) ekranında yapılandıracağımız LUNs için Number of LUNs bölümünde 1 olarak belirliyoruz. Dell EMC Unity 400F Pool Yapılandırması sonra bir LUNs yapılandırması yapmış olsaydık eğer Number of LUNs bölümünü 2 olarak belirleyecektir.

Configure LUN(s) ekranında yapılandıracağımız LUNs için Name bölümüne bir isim belirliyoruz. BAKICUBUKLUN olarak yapılandırıyoruz. Configure LUN(s) ekranında Pool bölümünde daha önceden Dell EMC Unity 400F Pool Yapılandırması yaptığımız için bu yapılandırmanın geldiğini görüyoruz.

Configure LUN(s) ekranında Size bölümünde yapılandıracağımız LUNs için Size ( Boyutu ) belirliyoruz. Size bölümünde Gigabyte (GB) ya da Terabyte (GB) olarak yapılandırabiliriz.

Configure LUN(s) ekranında Create I/O Limit bölümünde yapılandıracağımız LUNs için I/O değerlerini yapılandırabiliriz. I/O yapılandırması ile oluşturacağınız LUNs için Banwith yapılandırmasını yapabilirsiniz. Ben herhangi bir yapılandırma yapmayacağım ancak ekranları görmeniz için paylaşıyor olacağım.

Create I/O Limit ekranında Name ( İsim ) bölümüne bir isim belirleyebilirsiniz. Limit Type bölümünde yapılandırma için gerekli olan değerleri yapılandırabilirsiniz.

Configure LUN(s) ekranında gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Configure Access ekranında oluşturulacak LUNs üzerinde bağlantı için gerekli olan yapılandırma. Ancak benim burdaki ortamım Lab ortamı olduğu ve  Dell EMC Unity 400F üzerinde herhangi bir bağlanti olmadığı için bir görünmemektedir.

Configure Access ekranında gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Configure Snapshot Schedule ekranında LUNs üzerinde Snapshot özelliği Schedule ederek Snapshot almasını sağlayabilirsiniz. Bu yapılandırmayı daha sonra da yapılandırabilirsiniz.

Provide a Replication Mode and RPO ekranında Enable Replication diyerek Replication ( Replikasyonu ) yapılandırabilirsiniz. Eğer ortamınızda bir den fazla Dell EMC Unity 400F otomatik olarak ekrana gelecektir diğer Dell EMC Unity 400F üzerine Replication ( Replikasyonu ) yapılandırabilirsiniz.

Provide a Replication Mode and RPO ekranında gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Summary ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde yapmış olduğumuz LUNS yapılandırmasının bir özetini görüyoruz. Finish diyerek yapılandırmayı başlatıyoruz.

Results ekranında Dell EMC Unity 400F üzerinde yapmış olduğumuz LUNS yapılandırmasının tamamlandığını görüyoruz. Close diyerek Create LUNs Wizard ekranını kapatıyoruz.

Dell EMC Unity 400F Management konsolu üzerinde Block menüsü altında bulunan LUNs menüse geri geldiğimizde oluşturmuş olduğumuz BAKICUBUKLUN yapılandırmasının geldiğini görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

Back To Top