Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Scale-Out Backup Repository

Merhaba

Daha önceki yazılarımız da Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 KurulumuVeeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Backup Repository EklemeVeeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Host EklemeVeeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Host Ekleme 2Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Host Ekleme 3, Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Backup Job OluşturmaVeeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Instant VM RecoveryVeeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Entire VM RestoreVeeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Entire VM Restore 2,  Veeam Backup & Replication v9.5 Üzerinde Update 4 GeçişiVeeam Backup & Replication v9.0’dan v9.5 Update 4 UpgradeVeeam Backup & Replication v9.0’dan v9.5 Update 4b Upgrade, Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4b Update, Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Üzerinde EMC DD2200 Yapılandırması, Veeam Backup & Replication v9.5 Virtual Machine ReplicationVeeam Backup & Replication v9.5 Replication FailoverVeeam Backup & Replication v9.5 Replication FailbackVeeam Backup & Replication v9.5 Permanent FailoverVeeam Backup & Replication v9.5 Guest FilesVeeam Backup & Replication v9.5 Azure Blob Storage ve Veeam Availability Orchestrator Kurulumu yazılarını sizlerle paylaşmıştık.

Altından kalkılması gereken veri yükünün giderek arttığı bugünlerde Bilgi Teknolojileri Backup ( Yedek ) depolama yönetimi günümüz kuruluşları için zorlu ve pahalı bir mesele olmaya devam ediyor. Geleneksel Backup ( Yedek ) çözümlerinin sunduğu verimsiz yöntemler sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Bu durum nedeniyle kaynaklanan Backup ( Yedek ) deposu sorunları, ek yönetim ve maliyet yüküne yol açıyor, büyük miktarda depolama alanının kullanılmadan kalıp boşa harcanmasına neden oluyor.

Kurumlarda Backup ( Yedek ) deposu yönetimini kolaylaştırıp Bilgi Teknolojileri iş yükünü önemli ölçüde azaltacak, Backup ( Yedek ) deposu donanım harcamalarını azaltarak veri koruma bütçesi üzerindeki etkiyi hafifletecek bir yönteme ihtiyac vardı. Veeam Availability Suite v9’da sunulan ve Backup ( Yedek ) deposunu yönetme biçiminizde devrim niteliğinde bir değişim yapacak olan bir özellik olan Scale-out Backup Repository özelliği, birden fazla Backup ( Yedek ) depolama aracından tek bir ölçeklenebilir Backup ( Yedek ) havuzu oluşturarak geleneksel Backup ( Yedek ) depolama çözümlerinin yönetiminde karşılaşılan sorunları çözüyor. Scale-out Backup Repository özelliği Backup ( Yedek ) deposunun daha verimli yönetilmesini ve kullanılmasını sağlayan Backup ( Yedek ) deposu aracılığıyla yazılım tanımlı bir özet düzeyi oluşturarak Backup ( Yedek ) deposu ve Backup ( Yedek ) görevi yönetimini önemli oranda basitleştiriyor.

Bilgi Teknolojileri giderek büyüyen miktarda veriyle yönetmesi gerekiyor. Özellikle de kuruluşlar için ortam büyüdükçe sorunlar da artıyor. Kuruluşların bu sorunları çözmeye çalışırken bir yandan da Backup ( Yedek ) harcamaların, Backup ( Yedek ) depolama kapasitesinin, Backup ( Yedek ) zaman aralıklarının ve bu sistemlerle ilişkili yönetim harcamalarının sıkı bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Altından kolayca kalkılabilecek bir durum olmaktan çıkıyor.

Veeam bu sorunlardan bazılarını Backup ( Yedek ) kopyalama işleri ve referans mimarisi aracılığıyla çözmeyi başardı. Referans mimarisi, en yüksek hızda Backup ( Yedek ) ve Restore ( Geri Yükleme ) yapılabilmesi için hızlı ve ufak bir ilk katman sunarken, bekletmeyi bütçe sınırları dahilinde genişletebilmek amacıyla Backup ( Yedek ) kopyalarının depolanması için kullanılan ikinci katman geniş ve nispeten daha ucuzdur. Buna rağmen bu havuzların yönetilmesi sorununun, ilk seçim, zaman içindeki alan tüketimi, havuz içeriğinin yeniden dengelenmesi, yeniden kullanım ve kullanıma son verilmesi sırasında da ele alınması gerekir. Veeam Scale-out Backup Repository, Veeam Availability Suite v9 ile birlikte kullanıma sunulan, Backup ( Yedek ) deposu yönetimi için yeni bir yöntem sunmayı ve biraz önce ele aldığımız sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni bir özelliktir.

Veeam Scale-out Backup Repository, birden fazla “basit” havuzdan oluşan mantıksal bir varlıktır. Bu havuzlar, tüm Backup ( Yedek ) ve Backup ( Yedek ) kopyalama işi operasyonlarında kullanılabilen tek bir soyutlanmış nesne halinde bir araya getirilir. Scale-out Backup Repository, alanı dolan orta ve büyük ölçekli müşterilerin havuzlarını genişletmek için başvurabileceği son derece kolay bir yöntemdir. Backup ( Yedek ) zincirlerinin yerini uzun süren elverişsiz işlemlerle değiştirmek yerine kullanıcılar, mevcut Scale-out Repository’ye yeni bir kapsam ( yani Veeam Backup & ReplicationTM v9 tarafından desteklenen “basit” yedekleme havuzlarından biri ) ekleyebilir veya birden fazla havuzu birleştirerek yenisini oluşturabilir. Yeni bir Scale-out Backup Repository kurmak son derece kolaydır. Tek gereken, halen Veeam Backup & Replication v9’a ekli olan en az iki basit havuzdur.

NOT: Yükleme sırasında oluşturulan varsayılan Backup ( Yedek ) havuzu, Yapılandırma Backup ( Yedek ) hedefi olmadığı sürece bir Scale-out Backup Repository’de kullanılamaz. Bunun nedeni, Scale-out Backup Repository’nin bu türden işleri desteklememesidir. Varsayılan havuzun bir Scale-out Backup Repository’ye eklenmesi gerekiyorsa Yapılandırma Backup ( Yedek ) hedefini değiştirebilirsiniz. Veeam Backup & Replication v9 lisans yükseltmesine sahip olan mevcut Veeam müşterileri, Backup ( Yedek ) ve ya Backup ( Yedek ) kopyalama işlerini normalde depoladıkları konumda en az bir havuza sahip oldukları için ön koşulları karşılamaktadır. Tek bir Scale-out Backup Repository’de gruplandırılacak en az iki havuza sahip olmak, daha sonra inceleyeceğimiz yerleştirme ilkelerinden daha iyi yararlanılmasını sağlar.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Scale-Out Backup Repository üzerinde yapılandırmaya başlıyoruz.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolunu Connect diyerek açıyoruz.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolu geliyor karşımıza.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolu üzerinde BACKUP INFRASTRUCTURE menüsü altında bulunan Scale-out Repositories sekmesinden Scale-out Repositories yapılandırmasını yapılandırıyor olacağız.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolunda bulunan Scale-out Repositories üstünde sağ tuş Add Scale-out Backup Repository ya da Manage Scale-out Repository menüsünde bulunan Add Scale-out Repository tıklayarak. Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 üzerinde Scale-out Repository yapılandırma işlemini başlatıyoruz.

Name ekranın da yapılandıracağımız Scale-out Backup Repository için bir Name ( İsim ) belirliyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Performance Tier ekranın da Add diyerek sunucumuz üzerinde bulunan Backup Repository hangilerini Scale-out Backup Repository olarak yapılandıracaksak eğer burada eklememiz gerekiyor.

Extents ekranın da Scale-out Backup Repository olarak yapılandırabileceğimiz Backup Repository görüyoruz. Daha önceki yazımızda Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 Backup Repository Ekleme işlemlerini sizlerle paylaşmıştık.

Extents ekranın da Scale-out Backup Repository olarak Veeam_BackupRepository2 ve Veeam_BackupRepository3 olarak yapılandırmış olduğumuz Backup Repository seçiyoruz ve OK diyoruz.

Performance Tier ekranın da Scale-out Backup Repository olarak yapılandıracağımız Backup Repository seçtikten sonra Next diyerek devam ediyoruz. Performance Tier ekranın da Advanced sekmesini kontrol ediyoruz.

Performance Tier ekranın da Advanded Settings ekranında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve OK diyerek devam ediyoruz.

  • Use pe-VM backup files (recommended ) : Varsayılan ayarlarda, Virtual Machine ( Sanal Makine ) başına düşen yedekleme dosyaları, her bir Scale-out Backup Repository’de
    etkinleştirilmiştir. Bununla birlikte, varolan havuzları onları tüketmekte olan işlerle birlikte içe aktarırsanız, Virtual Machine ( Sanal Makine ) başına dosyalara geçiş yapmak için bir Full Backup yedekleme yapmanız gerekecektir.
  • Perform full backup when required extent is off line (Gerekli kapsam devre dışı olduğunda Full Backup gerçekleştirin) seçeneği, yedekleme zincirini barındıran bir kapsam mevcut olmadığında başarılı bir şekilde yedekleme yapmanızı sağlar. Bu seçeneğin olumsuz yanı, yeni bir tam yedekleme oluşturulduğunda harcanan alanın artmasıdır. Bu nedenle varsayılan ayarlarda etkin değildir.

Performance Tier ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Placement Policy ekranın da Data locality ve Performance seçenekleri bulunmaktadır.

Data locality : Bu seçenekte tüm Backup dosyaları aynı ölçüde yerleştirilir. Örneğin Incremental Backup dosyaları karşılık gelen Full Backup dosyası ile birlikte saklanır.

Performance : Bu seçenekte kullanılğında Full Backup dosyaların hangi Incremental Backup dosyaları hangi kapsamda tutulacağını belirlemek amacıyla kullanılır.

Placement Policy ekranın da Performance seçeneğinde belirleyeceğiniz Backup Repository üzerinde Full Backup ya da Incremental Backup dosyaları tutulabilir.

Placement Policy ekranın da Data locality seçeneği seçiyoruz Next diyerek devam ediyoruz.

Capacity Tier ekranın da Amazon Web Services (AWS) Cloud ( Bulut ) hizmetinde içinde bulunan S3 (Simple Storage Service) Compatible ve Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage ve IBM CLoud Object Storage Cloud ( Bulut ) hizmetleri ürünler üzerinde Backup Repository üzerindeki alanı genişletebilirsiniz. Daha önceki yazımızda Veeam Backup & Replication v9.5 Azure Blob Storage yapılandırmasını anlatmıştık.

Capacity Tier ekranın da Extend scale-out backup repository capacity with object storage seçeneğini seçiyoruz ve Veeam Backup & Replication v9.5 Azure Blob Storage olarak yapılandırmış olduğumuz Azure_Storage_Repository seçiyoruz.

Capacity Tier ekranın da Window bölümünde Time Periods için gerekli yapılandırmayı yapabilirsiniz.

Capacity Tier ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Capacity Tier ekranın da gerekli yapılandırmanın kontrol edildiğini görüyoruz.

Summary ekranın da Scale-Out Backup Repository yapılandırmasının tamamlandığını görüyoruz. Finish diyerek yapılandırmayı sonlandırıyoruz.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolunda bulunan BACKUP INFRASTRUCTURE menüsü altında bulunan Scale-out Repositories sekmesine oluşturmuş olduğumuz Scale-Out Backup Repository geldiğini görüyoruz.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolunda bulunan BACKUP INFRASTRUCTURE menüsü altında bulunan Scale-out Repositories sekmesine oluşturmuş olduğumuz Scale-Out Backup Repository içinde BAKICUBUK_SOBR içinde bulunan Veeam_BackupRepository2, Veeam_BackupRepository3 ve Azure_Storage_Repository görüyoruz.

Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 konsolunda herhangi bir Backup Jobs üzerinde Backup Repository bölümünde yapılandırdığımız Scale-Out Backup Repository geldiğini görüyoruz.

 

Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle…

Back To Top